Cenová funkce v aplikaci Excel (vzorec, příklady) | Jak používat cenovou funkci

Cenová funkce v aplikaci Excel

Cenová funkce v aplikaci Excel je finanční funkce v aplikaci Excel, která se používá k výpočtu původní hodnoty nebo nominální hodnoty akcie za 100 dolarů, protože úroky jsou placeny pravidelně, jedná se o vestavěnou funkci v aplikaci Excel a trvá šest argumentů, které jsou vypořádáním míra splatnosti hodnoty, míra cenného papíru a výnos cenného papíru s odkupní hodnotou.

Cena v aplikaci Excel je zařazena do kategorie Finanční funkce. Funkce Cena exceluje se používá k výpočtu ceny cenného papíru / dluhopisu za nominální hodnotu cenného papíru 100 USD, který platí periodický úrok.

Cenový vzorec

Cenový vzorec má 7 argumentů:

Vysvětlení ceny v aplikaci Excel

 1. Vypořádání: Vypořádání se označuje jako datum vypořádání dluhopisu. Hodnota uvedená jako vypořádání je datum po datu vydání, kdy je dluhopis / cenný papír obchodován s kupujícím cenného papíru.
 2. Splatnost: Datum uvedené jako Splatnost je datum, kdy vyprší platnost cenného papíru / dluhopisu a částka jistiny je splacena zpět držiteli dluhopisu
 3. Sazba: Roční úroková sazba dluhopisu, za kterou jsou prováděny platby kupónem.
 4. Yld: Roční výnos cenného papíru, tj. Roční tržní úroková sazba představující riziko dluhopisu.
 5. Vykoupení: Hodnota dluhopisu za nominální hodnotu 100 USD, která je splacena v den odkoupení
 6. Frekvence: Počet plateb kupónu za rok.

 1. Základ: Toto je volitelný celočíselný argument, který určuje základ pro počítání finančních dní

Jak používat cenovou funkci v aplikaci Excel?

Cena Excel funkce je velmi jednoduchá a snadno použitelná. Pojďme pochopit fungování funkce Price Excel s příklady.

Tuto šablonu Excel s cenovou funkcí si můžete stáhnout zde - Šablona Excel s cenovou funkcí

Cena v Excelu Příklad č. 1

Předpokládejme, že jsme dostali následující data pro výpočet ceny v aplikaci Excel

Následující snímek obrazovky slouží k ilustraci toho, jak se funkce PRICE excel používá k ocenění dluhopisu.

Na co je třeba pamatovat při používání funkce Excel Price

 • Pro účely výpočtu je formát data v aplikaci Excel sekvenční. Ve výchozím nastavení tedy hodnota 1 znamená 1. leden 1900, takže další den, tj. 2. leden 1900, bude 2
 • Všechny datové parametry použité jako vypořádání, splatnost, frekvence a základní hodnota by měla být celá čísla.
 • Pokud splatnost nebo den vypořádání není platným datem, vrátí vzorec PRICE hodnotu #HODNOTA! chybová hodnota.
 • Pokud yld <0 nebo pokud sazba <0 nebo uplatnění ≤ 0 PRICE vrátí #NUM! chybová hodnota.
 • Pokud je frekvence uvedená v cenovém vzorci jakákoli jiná hodnota kromě 1, 2 nebo 4, vrátí PRICE # ČÍSLO! chybová hodnota jako odpověď.
 • Pokud je základ 4, PRICE vrátí # ČÍSLO! chybová hodnota.
 • Pokud je hodnota vypořádání ≥ hodnota splatnosti, pak PRICE výnosy vrátí # ČÍSLO! chybová hodnota.