Vzorec míry účasti pracovních sil | Výpočet s příklady

Vzorec pro výpočet míry účasti pracovních sil

Vzorec účasti na pracovní síle označuje vzorec, který se používá k výpočtu aktivní pracovní síly ekonomiky s ohledem na její celkový počet obyvatel, a podle vzorce se míra účasti na pracovní síle vypočítá vydělením celkového počtu osob dostupných pro práci podle celkového počtu obyvatel.

Níže je uveden vzorec použitý k výpočtu míry účasti pracovních sil:

Míra účasti pracovních sil = populace pracovních sil / produktivního věku

Kde,

 • Pracovní síla je součtem pracujících i nezaměstnaných pracovníků.

Výpočet míry účasti pracovních sil (krok za krokem)

Vzorec pro míru účasti na pracovní síle lze rozdělit do následujících kroků:

 • Krok 1 - Nejprve musíme identifikovat pracovní sílu, která je součtem pracovníků, kteří jsou v současné době zaměstnáni, ať už na základě platu nebo samostatně.
 • Krok 2 - Většina definic definovala zaměstnané osoby starší 16 let a obecně vylučuje ty, kteří pracují v domácnosti nebo v samoobsluze, a dobrovolníky.
 • Krok 3 - Nezaměstnaní vyloučí také ty, kteří jsou nezaměstnaní a je jim méně než 16 let, lidé, kteří si za poslední 4 týdny nehledali práci.
 • Krok 4 - Zatímco populace v produktivním věku zahrnuje všechny kromě maloletých osob mladších 16 let, lidí v centrech péče o seniory a v některých případech i vojenského personálu.
 • Krok 5 - Když sečtete zaměstnané a nezaměstnané osoby, které tvoří pracovní sílu, a vydělíte tento výsledek účastí v produktivním věku, výsledkem bude míra účasti pracovních sil.

Příklady

Tuto šablonu Excel Míra účasti na pracovní síle si můžete stáhnout zde - Šablona Excel Míra účasti na pracovní síle

Příklad č. 1

Podle záznamů činila populace země XYZ v produktivním věku 233 450 tisíc a počet zaměstnaných pracovníků byl 144 090 tisíc a nezaměstnaní pracovníci 11 766 tisíc. Musíte provést výpočet míry účasti pracovních sil v zemi XYZ.

Řešení

Níže uvedená data použijte pro výpočet míry účasti pracovních sil

Výpočet pracovní síly

 • = 144 090 + 11 766
 • = 155 856 

Výpočet míry účasti pracovních sil je tedy následující,

 • = 155 856/233 450

Míra účasti pracovních sil bude - 

 • = 66,76%

Příklad č. 2

Země PQR je rozvíjející se země a je malou zemí. Pro výpočet míry účasti pracovních sil nedávno přijala rámec amerického úřadu pro statistiku práce. Následující podrobnosti byly odvozeny z veřejné sféry spravované ministerstvem práce země.

Podle kritérií bude populace v produktivním věku vylučovat ty, kteří nemohou být vůbec zaměstnáni, jako jsou lidé mladší 16 let, starší a vojenští občané. Další pracovní síla se vyhne těm, kteří nemohou být vůbec zaměstnáni.

Na základě výše uvedených informací jste povinni vypočítat míru účasti na trhu práce.

Řešení

V tomto příkladu nám není dána přímo pracovní síla a ani pracující populace.

Počítáme tedy nejprve populaci v produktivním věku s vyloučením lidí v menšinovém věku, militantů a center péče o seniory.

Výpočet populace v produktivním věku

 • = 25344177,00 - 412766,00 - 1323789,0
 • = 23607622,00

Nyní vypočítáme pracovní sílu tam, kde se musíme vyhnout hospodyňkám a dobrovolníkům, kteří nemohou být vůbec zaměstnáni.

Výpočet pracovní síly

 • = 23607622-7433901-5333881-412766
 • = 10427074

Výpočet míry účasti pracovních sil je tedy následující,

= 10 427 074/23 607 622

Míra účasti pracovních sil bude - 

 • = 44,17%

Podle definice v příkladu je míra účasti na trhu práce 44,17%.

Příklad č. 3

McDonald's chce otevřít novou franšízu buď v zemi V, nebo v zemi Z. Rozhodujícími kritérii pro ni jsou investice v zemi, kde je populace mladých lidí, protože je upřednostňuje zaměstnávat a je preferována další pro jejich podnikání.

Níže jsou uvedeny podrobnosti o těchto dvou zemích:

Kritériem je výběr země s vyšší mírou účasti na trhu práce.

Řešení

Země V

Výpočet míry účasti pracovních sil je tedy následující,

 •  = 2,44 693,00 / 10,89 115,00

Míra účasti pracovních sil bude - 

= 22,47%

Země Z

Výpočet míry účasti pracovních sil je tedy následující,

 • = 2 33 784,00 / 11,99 705,00

Míra účasti pracovních sil bude - 

 • = 19,49%

Kalkulačka míry účasti pracovních sil

Můžete použít tuto kalkulačku míry účasti pracovních sil

Pracovní síla
Obyvatelstvo v produktivním věku
Vzorec míry účasti pracovních sil
 

Vzorec míry účasti pracovních sil =
Pracovní síla
=
Obyvatelstvo v produktivním věku
0
= 0
0

Relevance a použití

Výše uvedený vzorec míry účasti pracovních sil lze definovat jako% populace v produktivním věku, což je podíl pracovní síly. Jedná se o měření, v jakém poměru a podílu populace národa buď aktivně hledá zaměstnání, nebo je zaměstnáno. Čím vyšší je tento poměr míry pracovní síly, což lze chápat jako vyšší populace národa, která má zájem nebo zájem o práci.

Tento poměr by měl být analyzován spolu s údaji o nezaměstnanosti, aby bylo možné lépe pochopit celkový stav zaměstnání. Mohou nastat situace, kdy je recese a ekonomika opravdu špatná, může dojít k odradě od práce, která by mohla zavést výsledky.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found