Splatná dividenda (definice, příklady) Vypočítejte závazky z dividend

Definice splatné dividendy

Výplata dividendy je ta část kumulovaného zisku, která je představenstvem společnosti prohlášena za výplatu jako dividenda. Po tomto prohlášení je splatné akcionářům společnosti. Do doby, než bude takto vyhlášená dividenda vyplacena dotyčnému akcionáři, je částka zaznamenána jako dividenda splatná v hlavním aktuálním závazku v rozvaze společnosti.

Jednoduše řečeno, splatná dividenda je dividenda schválená akcionáři na výroční valné hromadě. Musí být společností zaplaceno ve stanovených zákonných lhůtách. Metody výpočtu se liší pro jinou třídu akcií a na základě jejich preference.

Příklady splatné dividendy

Příklad č. 1

ABC Limited má základní kapitál ve výši 1 milion $, který se skládá z 1 lakh akcií s nominální hodnotou 10 $. Na konci roku společnost navrhla 10% dividendu. Vypočítejte splatnou dividendu.

Řešení:

= 10 $ * 10% * 100 000 akcií

= 100 000 $

Příklad č. 2

Základní kapitál = 1 000 000 $, skládající se z 1 lakh akcií po 10 $. Splacený základní kapitál = 750 000 $, skládající se ze 75 000 akcií po 10 $. Vyhlášená dividenda = 10%. Vypočítejte dividendu splatnou společností.

Řešení:

= 75 000 akcií * 10% * 10 $ = 75 000 $.

Příklad č. 3

Pro společnost ABC Limited jsou níže uvedeny podrobnosti: Vlastní kapitál Základní kapitál = 1 000 000 USD skládající se ze 100 000 akcií po 10 USD. 11% preferenční základní kapitál ve výši 500 000 USD, skládající se z 5 000 akcií, každá po 100 USD. Společnost deklarovala 10% dividendu z akciových akcií. Vypočítejte prosím závazky z dividend.

Řešení :

Výpočet dividendy splatné do základního kapitálu preference

= 5 000 akcií * 100 $ * 11%

= 55 000 $

Výpočet dividendy splatné do základního kapitálu 

= 100 000 akcií * 10 $ * 10%

= 100 000 $

Celková dividenda splatná společností = 55 000 $ + 100 000 $ = 155 000 $

Příklad č. 4

Pan A a pan B jsou upisovateli základního kapitálu společnosti Facebook, Inc. Pan A upsal 100 akcií po 50 $, za každou akcii zaplatil 23 $. Pan B se přihlásil k odběru 150 akcií po 50 $, zaplatil 20 $, hovor nebyl zaplacen po 3 $. Na konci roku společnost vykázala dividendu ve výši 5%. Vypočítejte prosím dividendu splatnou panům A a B.

Řešení:

Výpočet pro pana A.

Dividenda tedy splatná ze 100 akcií = 23 $ * 100 akcií * 5%

= 115 $

Pan B upsal 150 akcií a vyplatil jejich hodnotu 23 $, ale zaplatil pouze 23 $. Dividenda nebude vyplacena za hovory nezaplacené akcionáři.

Výpočet pro pana B. 

= 150 akcií * 20 $ * 5%

= 150 $

Výplata dividend = 115 $ + 150 $ = 265 $

Příklad č. 5

ABC Limited má 12% kumulativních prioritních akcií ve výši 5 milionů USD, z čehož je 50 000 akcií po 100 USD. Společnost za poslední 2 roky nevykázala dividendu. V letošním roce společnost deklarovala 12% dividendu z akciových akcií. Vypočítejte prosím dividendu splatnou přednostním akcionářům v tomto roce.

Řešení:

Kumulativní preferenční akcionáři jsou oprávněni kumulovat dividendu každý rok, přestože společnost dividendu nevykázala. Výsledkem je, že v roce prohlášení obdrží dividendu za minulé roky, pro které byla dividenda nevyhlášena.

V dané otázce tedy společnost za poslední 2 roky nevykázala dividendu a společnost letos přiznala dividendy. V tomto roce tedy preferenční akcionáři obdrží dividendu ve výši 3 let.

Výpočet splatné dividendy

= 50000 akcií * 100 $ * 12% * 3 roky = 18,00 000 USD

Společnost ABC limited bude tedy letos muset vyplatit dividendu ve výši 18 lakhů, včetně kumulované dividendy za poslední 2 roky.

Příklad č. 6

Pan A a pan B jsou upisovatelé akciového kapitálu HSBC Bank. Pan A se upsal 250 akcií po 20 $, zaplatil 13 $ za každou akcii skládající se z 3 $ hovorů předem. Pan B se přihlásil k odběru 500 akcií po 20 $, zaplatil 8 $, hovor nebyl zaplacen po 2 $. Na konci roku společnost vykázala dividendu ve výši 5%. Vypočítejte dividendu splatnou panům A a B.

Řešení:

Výpočet pro pana A. 

Pan A upsal 250 akcií, přičemž za každou akcii zaplatil 13 $. Pan A však předem zaplatil 3 dolary.

Dividenda je vždy vyplacena ze splaceného kapitálu, jakmile je společnost vyzve. Nemůže dostat zaplaceno za žádné předem přijaté hovory přijaté společností.

Pan A tedy nebude mít nárok na výzvu v rámci předem obdržené dividendy, kterou obdrží, dividenda splatná panu A = 250 akcií * 10% $ 5% = 125 $

Výpočet pro pana B.

Pan upsal 500 akcií a platil 8 $ za akcii. Pan B však nevyplatil 2 dolary na splacenou hodnotu 10 $. Dividenda nebude vyplacena z nedoplatků za hovory. Pan B tedy nedostane dividendu na volání v prodlení ve výši 2 $.

Dividenda splatná panu B = 500 akcií * 8 $ * 5%

= 200 $

Celková výplata dividendy = 125 $ + 200 $ = 325 $

Závěr

Splatná dividenda musí splatit závazek společnosti ve stanovené lhůtě a prostřednictvím autorizovaných bankovních partnerů. Kromě toho musí být placeno podle pokynů stanovených hlavní organizací dotyčného národa, která dohlíží na akciový trh. Jakmile bude dividenda vyhlášena, bude zveřejněna v rámci aktuálního závazku, dokud nebude vyplacena.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found