Funkce FORECAST v aplikaci Excel (příklad, vzorec) | Jak používat?

Funkce FORECAST v aplikaci Excel

Funkce FORECAST je zařazena do kategorie statistických funkcí v aplikaci Excel. Funkce FORECAST se používá k výpočtu nebo předpovědi budoucí hodnoty základu opouštějících hodnot. Pro výpočet statistické hodnoty vytvořené prognózy lze použít vzorec prognózy. Pokud například známe minulá data, jako je měnový tok, můžeme pomocí funkce předpovědět budoucí tok.

Z matematického hlediska funkce FORECAST (x, known_y's, known_x's) vrací predikovanou hodnotu závislé proměnné known_ys pro konkrétní hodnotu, která je x, nezávislé proměnné known_xs pomocí nejvhodnější lineární regrese k předpovědi hodnot y z hodnot x .

FORECAST Formula v aplikaci Excel

FORECAST vzorec v aplikaci Excel má tři povinné parametry, tj. X, známé_y, známé_x.

Povinné parametry:

 • x: Číselná hodnota x, pro kterou chcete předpovědět novou hodnotu y.
 • known_y's: Je to pole závislé proměnné nebo rozsahu dat.
 • known_x's: Je to nezávislé pole nebo rozsah dat, který je nám znám.

Poznámky

FORECAST vzorec vypočítá novou hodnotu y pomocí jednoduché lineární rovnice:

kde a jsou průměrné hodnoty vzorku a vypočítané jako průměr (hodnoty x) a průměr (hodnoty y).

Jak používat funkci FORECAST v aplikaci Excel?

Funkce FORECAST v aplikaci Excel je velmi jednoduchá a snadno použitelná. Pojďme pochopit fungování FORECAST v aplikaci Excel na několika příkladech.

Tuto šablonu Excel funkce FORECAST si můžete stáhnout zde - Šablona Excel FORECAST Function

FORECAST vzorec v aplikaci Excel lze použít jako funkci listu a jako funkci VBA.

Funkce FORECAST jako funkce listu.

Příklad č. 1

V tomto příkladu FORECAST pojďme zvážit datové sady pro známé hodnoty y a známé hodnoty x a vypočítáme prognózovanou hodnotu pro 30 na základě známých hodnot x a y.

= FORECAST (30, B3: B17, C3: C17) bude výstup 19, jak je uvedeno v následující tabulce.

Příklad č. 2

Předpokládejme, že máme údaje o příjmech a výdajích z roku 2017, jak je uvedeno v následující tabulce. Zde se údaje o výdělku považují za známou hodnotu x a údaje o výdajích se považují za známou hodnotu y. Můžeme použít funkci FORECAST k předpovědi dalšího bodu podél přímky nejlepšího přizpůsobení prostřednictvím sady známých hodnot x a y. Pomocí níže uvedených údajů

Pomocí údajů o příjmech a výdajích od ledna 2017 do srpna 2017 můžeme pomocí aplikace FORECAST v aplikaci Excel odhadnout výdaje na příští nadcházející měsíc. V tomto příkladu FORECAST předpovídáme hodnotu prognózy pro měsíc září 2018 pomocí funkce FORECAST v aplikaci Excel.

Vzorec FORECAST v aplikaci Excel, který se má použít, je: = FORECAST (C43, C23: C42, D23: D42)

Výsledky získáme následovně: 1768

Funkci FORECAST lze použít jako funkci VBA.

Uvažujme sadu dat, která má hodnoty x z rozsahu A1: A5 a hodnoty y z B1: B5.

Funkce Sub FORECAST ()

Dim xs As Range

Dim ys As Range

Set xs = Sheets (2) .Range (“A1: A5”)

Nastavit ys = Listy (2). Rozsah („B1: B5“)

Sheets (2) .Range (“H1”). Value = Application.worksheetFunction.Forecast (50, ys, xs) // note 50 is a random for testing

End Sub

Věci k zapamatování

 • Délka pole known_x by měla mít stejnou délku jako pole known_y a rozptyl pole known_x nesmí být nula.
 • Dá # N / A! chyba, pokud:
  • Zadané hodnoty pole známé_x a pole pole známé_y jsou různé délky.

 • To dává # DIV / 0! Chyba, když
  • Nebo jedno nebo obě pole známé_x nebo pole známé_y nemají žádnou hodnotu nebo jsou prázdné.
  • Pokud je rozptyl dodaných známých_x roven nule.
  • Pokud je daná budoucí hodnota x nečíselná.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found