NOPAT (definice, vzorec) | Jak vypočítat NOPAT?

Co je NOPAT?

NOPAT nebo čistý provozní zisk po zdanění je míra ziskovosti, při které se počítá zisk společnosti bez vlivu pákového efektu za předpokladu, že společnost nemá ve svém kapitálu žádný dluh, a ignoruje platby úroků a daňovou výhodu, kterou společnosti získat vydáním dluhu v jejich kapitálu.

Je to v zásadě zohlednění EBIT (zisk před úroky a daněmi) a poté odečtení nastavitelné částky daně. Řekněme například, že EBIT je 40 000 $ a nastavitelná daň je 8 000 $. Čistý provozní zisk po zdanění by pak byl = $ (40 000 - 8 000) = 32 000 $.

Vzorec NOPAT

Vzorec čistého provozního zisku po zdanění měří výkonnost společnosti z jejích hlavních operací po zohlednění příslušných daní a vypočítává se vynásobením sazby jedné mínus daně provozním výnosem společnosti.

Matematicky vzorec čistého provozního zisku po zdanění je uveden níže,

Vzorec NOPAT = EBIT * (1 - daňová sazba)

Čistý provozní zisk po zdanění je také známý jako čistý provozní zisk po odečtení daní (NOPLAT). Je třeba poznamenat, že vzorec pro NOPAT nezahrnuje jednorázové ztráty ani poplatky. Jako taková představuje dobrou reprezentaci provozní ziskovosti společnosti.

Kroky k výpočtu NOPAT

Krok 1: Za prvé se EBIT společnosti stanoví na základě informací dostupných ve výkazu zisku a ztráty. EBIT se počítá odečtením nákladů na prodané zboží a provozních nákladů od celkových výnosů společnosti.

EBIT = Celkový výnos - Náklady na prodané zboží - Provozní náklady

Krok 2:  Nyní je sazba daně společnosti zaznamenána z výroční zprávy společnosti. Dále se hodnota upravená o daň vypočítá odečtením sazby daně od jedné, tj. (1 - sazba daně).

Krok 3:  Nakonec je vzorec čistého provozního zisku po zdanění odvozen vynásobením EBIT hodnotou vypočítanou v kroku 2, jak je uvedeno výše.

Příklady NOPAT

Podívejme se na několik jednoduchých až pokročilých příkladů, abychom tomu lépe porozuměli.

Tuto šablonu NOPAT Formula Excel si můžete stáhnout zde - Šablona NOPAT Formula Excel

Příklad č. 1

Uvažujme příklad výpočtu NOPAT pro společnost s názvem PQR Ltd, která se zabývá výrobou kolečkových bruslí na míru pro profesionální i amatérské bruslaře. Na konci finančního roku společnost vygenerovala celkové výnosy ve výši 150 000 USD spolu s následujícími výdaji.

Nyní lze provozní příjem nebo EBIT společnosti vypočítat jako,

 • EBIT = 150 000 - 70 000 $ - 25 000 $
 • = 55 000 $

Proto jej lze vypočítat jako,

 • NOPAT = 55 000 $ * (1 - 20%)

Proto je NOPAT společnosti PQR Ltd za daný finanční rok 44 000 USD.

Příklad č. 2

Vezměme si skutečný příklad výroční zprávy společnosti Apple Inc. z let 2016, 2017 a 2018. Vypočítejte NOPAT pro Apple Inc. na základě následujících dostupných informací:

EBIT

Nyní lze EBIT společnosti Apple Inc. vypočítat jako,

EBIT (v milionech) = Čistý prodej - Náklady na prodej - Výdaje na výzkum a vývoj - Prodej, všeobecné a administrativní náklady

EBIT za 24. září 2016

 • = $ 2,15,639 - $ 1,31,376 - $ 10,045 - $ 14,194
 • = 60 024 $

EBIT k 30. září 2017

 • = 2,29 234 USD - 1441 048 USD - 11 581 USD - 15 261 USD
 • = 61 344 USD

EBIT za 29. září 2018

 • = 265 595 USD - 163 756 USD - 14 236 USD - 16 705 USD
 • = 70 898 USD

Nyní je výpočet NOPAT společnosti Apple Inc. pro 24. září 2016 následující,

Výpočet NOPAT pro 24. září 2016

 • Vzorec NOPAT = 45 687 USD * (1 - 35,00%)
 • = 39 016 USD

Výpočet k 30. září 2017

 • NOPAT = 61 344 $ * (1 - 35,00%)
 • = 39 874 USD

Výpočet NOPAT pro 29. září 2018

 • NOPAT = 70 898 $ * (1 - 24,50%)
 • = 53 527,99 $ ~ 53 528 $

NOPAT společnosti Apple Inc. proto za finanční rok končící 29. září 2018 činil 53 528 mil. USD.

Výpočet Nestlé NOPAT

Podívejme se na výkaz příjmů Nestlé

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2014 a 2015

zdroj: Výroční zpráva Nestlé

Nyní máme čistý příjem (zisk za rok) a také EBIT (provozní zisk). Abychom však dostali upravenou sazbu daně, musíme sazbu vypočítat.

Protože sazba daně není uvedena, vypočítáme sazbu -

Zisk před zdaněním, přidružené společnosti, společné podniky (A) 11784 10268
Daně (B) 3305 3367
Sazba daně (B / A) 0,28 0,33

Pomocí této daňové sazby vypočítáme čistý provozní zisk po zdanění pro oba roky.

Provozní zisk (X) 12408 14019
Daňová sazba (Y) 0,28 0,33
Čistý provozní zisk po zdanění [X * (1 - Y)] 8934 9393

Tímto způsobem byste měli vzít v úvahu informace ve výkazu zisku a ztráty a poté vypočítat NOPAT z EBIT a upravené sazby daně.

Výpočet čistého provozního zisku po zdanění pro Colgate

Pojďme nyní vypočítat čistý provozní zisk po zdanění pro Colgate. Níže je uveden výkaz zisku a ztráty společnosti Colgate.

zdroj: Colgate SEC Filings

 • Upozorňujeme, že EBIT společnosti Colgate v roce 2016 je 3 837 milionů USD

Výše uvedený EBIT obsahuje nehotovostní položky, jako jsou odpisy a amortizace, náklady na restrukturalizaci atd. Avšak jednorázové položky, jako jsou náklady na restrukturalizaci, je třeba upravit pro výpočet NOPAT.

Níže je uveden snímek nákladů společnosti Colgate na restrukturalizaci vyplývající z 10K podání.

 • Náklady společnosti Colgate na restrukturalizaci v roce 2016 = 228 milionů USD

Upravený EBIT = EBIT + restrukturalizační výdaje

 • Upravený EBIT (2016) = 3 837 milionů $ + 228 milionů $ = 4 065 milionů $

Pojďme nyní vypočítat daňovou sazbu požadovanou pro výpočet NOPAT.

Efektivní daňové sazby můžeme přímo vypočítat z výkazu zisku a ztráty.

zdroj: Colgate SEC Filings

Efektivní daňová sazba = rezerva na daně z příjmu / příjem před zdaněním

 • Efektivní daňová sazba (2016) = 1152 $ / 3738 $ = 30,82%

Vzorec NOPAT = Upravený EBIT x (sazba 1 daně)

 • NOPAT (2016) = 4 065 milionů $ x (1-0,3082) = 2 812 milionů USD

Kalkulačka

Můžete použít následující kalkulačku.

EBIT
Sazba daně
Vzorec NOPAT =
 

Vzorec NOPAT = EBIT * (1 - daňová sazba)
0 * (1 - 0) = 0

Relevance a použití

Vzorec čistého provozního zisku po zdanění je v zásadě metrika ziskovosti, která pomáhá posoudit, jak společnost funguje efektivně, která se počítá měřením zisku upraveného o náklady a daňové výhody dluhového financování. NOPAT poskytuje takový pohled, který není ovlivněn pákovým efektem společnosti ani masivní bankovní půjčkou v jejích knihách. Taková úprava je nezbytná, protože tyto platby úroků z dluhu zmenšují čistý příjem, což nakonec snižuje daňové náklady společnosti. Proto vzorec pro NOPAT pomáhá analytikovi zjistit, jak dobře fungují hlavní operace společnosti (bez daní). Toto je výpočet ziskovosti, který se měří v dolarech a ne v procentech jako většina ostatních finančních podmínek.

Přetrvává však omezení NOPAT, které je zvláště užitečné při porovnávání podobných společností ve stejném odvětví. Vzhledem k tomu, že měří zisk pouze z hlediska částky v dolarech, je pro investory a další finanční uživatele obvykle obtížné použít tuto metriku k porovnání různě velkých (malých a středních podniků, středních a velkých společností) společností v rámci odvětví.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found