Příklady nákladů na období | Nejlepší 4 příklady nákladů období s vysvětlením

Příklady nákladů období

Různé příklady nákladů období zahrnují všechny ty náklady, které společnosti vzniknou v účetním období, ale nejsou přiřazeny k žádným konkrétním produktům, které společnost vyrábí, jako jsou prodejní náklady, marketingové náklady, administrativní náklady atd.

Náklady období lze označit jako jakékoli náklady, které nelze kategorizovat na předplacené výdaje, dlouhodobá aktiva nebo zásoby, a spíše než transakční událost, jsou tyto náklady více spojeny s časem. Vzhledem k tomu, že tyto náklady jsou většinou účtovány jako výdaj najednou, je vhodné je označit jako náklad období.

Nejlepší 4 průmyslové příklady nákladů období

Příklad č. 1

Jednou z nejrychleji se rozvíjející online herní aplikace Dream11 byla agresivní reklama, ať už v televizi nebo v mobilních aplikacích třetích stran. Odhaduje se, že online herní kanál platí až 100 crorů a každý rok obvykle utrácí více během indických zápasů Premier League. Diskutujte, zda to samé zahrnuje do období náklady v účetních knihách Dream11?

Řešení

Náklady období jsou ty náklady, které nevznikají přímo s produktem nebo nejsou přímo odpovědné za výrobu produktu. Zdá se, že náklady na reklamu zde nejsou součástí online herní aplikace. Dále se rovněž uvádí, že k nim dochází během indických zápasů první ligy, které se vyskytují každý rok, a proto k nim dochází pravidelně. Na základě výše uvedených dohod proto můžeme dojít k závěru, že tyto náklady na reklamu by měly být považovány za náklady období, nikoli za náklady na produkt.

Příklad č. 2

Společnost Console ltd plánuje expanzi na nadcházející roky a za stejné potřeby si musí koupit strojní zařízení v hodnotě 54 milionů dolarů. Momentálně jim ale chybí finanční prostředky a také jejich cena akcií se dotkla minima 52 týdnů. Najali si finančního poradce, který jim poradí, jak postupovat při získávání finančních prostředků a také to, že to příliš neovlivní jejich cenu akcií.

Finanční poradce jim radí, aby si vzali půjčku od uznávané finanční instituce, protože by účtovali nižší úrokovou sazbu. Odhadovalo se, že k výplatě 5,4 milionu $ ročně (jednoduché pravidlo úroku) bude zapotřebí sazba 10%, kterou mohou v prvním roce kapitalizovat. V následujících letech pak musí úrokové výdaje převést do výkazu zisku a ztráty.

Jste povinni diskutovat o tom, zda by jak výdaje za kapitalizaci, tak výkazy zisku a ztráty byly považovány za náklady období?

Řešení

Náklady období jsou náklady, které nesouvisejí přímo s výrobním procesem nebo s náklady na produkt a vznikají pravidelně. Nyní je zde situace úrokových nákladů, které nesouvisejí s výrobním procesem ani s náklady na produkt, a jsou pravidelně periodické.

Podle účetních standardů platí, že když společnost nakupuje dlouhodobá aktiva, musí zaznamenávat stejnou částku jako počáteční náklady. Tato cena by zahrnovala všechny náklady nezbytné k uvedení fixního aktiva do přítomnosti. Vzhledem k tomu, že půjčka byla vypůjčena speciálně pro dlouhodobý majetek; proto budou úrokové náklady prvního roku kapitalizovány s dlouhodobými aktivy. Úrokové náklady zbývajícího roku se ve výkazu zisku a ztráty zobrazí jako náklad.

Jelikož je tato cena zahrnuta do stálého aktiva, ke kterému dochází pouze jednou, nepovažuje se to za náklady období. Náklady, které budou v budoucnu výdajem, však budou uznány jako náklad období.

Příklad č. 3

Google Inc. je proslulá a vysněná společnost pro práci zaměstnanců, protože poskytuje mnoho vybavení svým zaměstnancům, kteří nemají pocit, že tam pracují. Od společenských aktivit po sportovní aktivity, od knihoven po toalety atd., Jsou poskytovány všechny. Z tohoto důvodu se produktivita zaměstnanců velmi zvyšuje a projevuje se to prostřednictvím jejich pracovního výkonu. Google Inc. je v tuto chvíli trochu zmatený, pokud jde o cestovní a zábavní výdaje, protože zaměstnancům vznikly hodně; chtějí vědět, zda se jedná o náklady na produkt, protože zvyšují produktivitu zaměstnanců nebo náklady na období, které jsou periodicky moudré?

Řešení

Podle viněty se zdá, že výdaje na cestování a zábavu zvyšují morálku a podporu zaměstnanců, což zase zlepšuje pracovní výkon a také zvyšuje kvalitu jejich produktů. Aby byl výdaj kategorizován jako náklad období, měl by vznikat pravidelně a neměl by souviset s produktem. Hlavním produktem společnosti Google je fungovat jako vyhledávač a bezpochyby za tím stojí zaměstnanci. Cestování a zábava přesto nijak přímo nesouvisejí s náklady na produkt, a protože se vyskytují pravidelně, musí být přiřazeny jako pravidelné náklady.

Příklad č. 4

Níže je uveden výkaz zisků a ztrát společnosti ABC Ltd, musíte vypočítat výdaje za období.

 

Řešení

Náklady období jsou ty, které vznikají pravidelně a nesouvisí s náklady na výrobek nebo výrobní náklady. Všechny náklady však nesouvisejí s náklady na produkt, s výjimkou nákladů na prodané zboží. Ale buď kritérium, že periodické výdaje nejsou splněny Ztráta z prodeje aktiva, protože ta vznikne pouze jednou a druhým je předplacené nájemné, které z názvu vyplývá, že zaplatilo dříve. Proto, když vezmeme celkovou částku výdajů období, budeme je vylučovat.

Závěr

Náklady období jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém vznikly. Tyto náklady jsou vyloučeny z nákladů na prodané zboží, které jsou uvedeny v horním řádku výkazu zisku a ztráty. Tyto náklady se připisují obecným správním a prodejním nákladům.