EBIT vs provozní příjem | Top 5 rozdílů (s infografikou)

Rozdíly mezi EBIT a provozním výnosem

Klíčovým rozdílem mezi EBIT a provozním výnosem je to, že ebit se týká výnosů z podnikání, které se získají během daného období, aniž by se zohlednil úrokový náklad a daňový náklad daného období, zatímco provozní příjem se týká příjmu dosaženého obchodní organizací během posuzované období od jejích hlavních činností generujících výnosy a nezohledňuje neprovozní výnosy a neprovozní výdaje.

EBIT znamená Zisk před úroky a daněmi. Je synonymem pro provozní zisk, protože nebere v úvahu daňové a úrokové náklady. EBIT je indikátor používaný k výpočtu ziskovosti společnosti a můžeme jej měřit snížením provozních nákladů z výnosů.

 • EBIT = Výnosy - provozní náklady
 • Provozní náklady zahrnují nájem v prostorách společnosti, použité vybavení, náklady na inventář, marketingové aktivity, vyplácení mezd zaměstnancům, pojištění a prostředky přidělené na výzkum a vývoj.
 • Lze jej také vyjádřit jako EBIT = čistý příjem + úrok + daně

Můžeme popsat provozní příjem jako částku, kterou lze převést na zisk.

 • Provozní příjem se používá k výpočtu výše zisku dosaženého provozem společnosti. Můžeme to vypočítat odečtením celkových nákladů od hrubého příjmu.
 • Provozní příjem = hrubý příjem - provozní náklady
 • Hrubý příjem = výnos - náklady na prodané zboží

Lidé mají tendenci věřit, že EBIT a provozní příjmy jsou stejné. Významný rozdíl mezi nimi je však EBIT, který zahrnuje i neprovozní výnosy, které společnost generuje. V případě provozních výnosů se však zohledňuje pouze příjem z provozu.

EBIT vs provozní příjem infografiky

Klíčové rozdíly

 • Jedním z klíčových rozdílů mezi EBIT a provozním výnosem je neprovozní příjem. EBIT zahrnuje také neprovozní výnosy, které společnost generuje, spolu s výnosy z provozu společnosti. Provozní výnosy však do výkazu zahrnují pouze výnosy plynoucí z provozu společnosti.
 • EBIT se používá jako indikátor ke zjištění celkové schopnosti společnosti dosáhnout zisku. Pokud tedy chce společnost nebo investor vědět o zisku, který společnost dosahuje, lze použít EBIT. Na druhé straně se provozní příjem používá ke zjištění, kolik z příjmů společnosti lze převést na zisk.
 • EBIT není podle GAAP oficiálním opatřením. Společnosti tedy toto používají k provádění malých změn a snaží se začlenit několik dalších věcí, aby mohly toto prohlášení použít pro své účely. Zatímco provozní příjem je oficiálním měřítkem GAAP, a proto je přesně zobrazen, a společnosti si s ním nedělají.
 • S EBIT můžeme provést několik úprav faktorů, které se nezohledňují, abychom získali širší obraz. Provozní příjem je v tomto ohledu velmi odlišný, protože nemůžeme provádět žádné úpravy, abychom mohli přísně dodržovat navrhované pokyny. 
 • EBIT lze měřit snížením provozních nákladů z výnosů nebo přidáním úroků a daní k čistému příjmu. Provozní příjem se naproti tomu počítá odečtením celkových nákladů od hrubého příjmu.

Jaké jsou tedy významné rozdíly mezi EBIT a provozním výnosem? Pojďme se podívat na přímé rozdíly mezi provozním výnosem a EBIT.

Srovnávací tabulka

Základ pro srovnání EBIT Provozní zisk
Definice EBIT je ukazatel používaný k výpočtu ziskovosti společnosti. Provozní příjem je termín používaný k výpočtu výše zisku dosaženého provozem společnosti.
Používání Výpočet schopnosti společnosti vydělat zisk. Vypočítat, kolik výnosů lze převést na zisk.
Výpočet EBIT = Výnosy - provozní náklady

Nebo

EBIT = čistý příjem + úrok + daně

Provozní příjem = hrubý příjem - provozní náklady
Uznání EBIT není oficiálním měřítkem GAAP (obecně přijímaných účetních zásad). Provozní příjem je považován za oficiální měřítko GAAP.
Úpravy EBIT vyžaduje provedení určitých úprav u položek, které nejsou účtovány. Žádné takové úpravy se neprovádějí.

Závěr

Když se podíváme na oba tyto pojmy, jsou ve většině případů téměř stejné. Rozdíly jsou minimální, protože na EBIT se provádí jen několik úprav, zatímco v provozním výnosu se neprovádějí žádné změny. Když tedy oba porovnáme, je jen velmi malá šance na obrovský rozdíl.

Společnosti a investoři se tedy moc nestarají o provozní výnosy a EBIT se používá k analýze těchto finančních výkazů, protože volba jedné z nich nad druhou nebude mít velký rozdíl. Pokud to musí být rozlišeno pro jakékoli úřední použití nebo úřední hlášení, pak je jeden oficiálně uznán (provozní příjem), zatímco druhý (EBIT) není.