Vzorec daňového štítu | Krok za krokem výpočet s příklady

 Vzorec pro výpočet daňového štítu (odpisy a úroky)

Pojem „daňový štít“ označuje odpočet povoleného zdanitelného příjmu, který nakonec vede ke snížení daní dlužných vládě. Vzorec pro daňový štít je velmi jednoduchý a vypočítává se tak, že se nejprve sečtou různé daňově uznatelné náklady a výsledek se vynásobí sazbou daně.

Matematicky je reprezentován jako,

Vzorec daňového štítu = součet výdajů odečitatelných od daně * Sazba daně

Ačkoli lze daňový štít požadovat pro charitativní příspěvek, výdaje na lékařskou péči atd., V případě společnosti se primárně používá jako úrokový a odpisový náklad. Daňový štít lze konkrétně představovat jako daňově uznatelné náklady.

Výpočet štítu na úrokovou daň lze získat vynásobením průměrného dluhu, nákladů na dluh a daňové sazby, jak je uvedeno níže,

Vzorec štítu na úrokovou daň = průměrný dluh * Náklady na dluh * Daňová sazba.

Výpočet štítu odpisové daně lze získat odpisovými náklady a sazbou daně, jak je uvedeno níže,

Vzorec štítu na odpisovou daň = Odpisy * Sazba daně

Výpočet daňového štítu (krok za krokem)

Daňový štít lze vypočítat pomocí následujících kroků:

  • Krok 1: Nejprve shromážděte všechny daňově uznatelné výdaje, jako jsou úrokové náklady, odpisy, charitativní příspěvek, zdravotní výdaje atd., Z výkazu zisku a ztráty společnosti. Sečtením všech těchto výdajů získáte součet všech daňově uznatelných výdajů.
  • Krok 2: Dále se určí sazba daně, která se vztahuje na společnost, která závisí na jurisdikci.
  • Krok 3: Nakonec se daňový štít vypočítá vynásobením součtu daňově uznatelných výdajů a příslušné daňové sazby, jak je uvedeno výše.

Příklady

Tuto šablonu Excel štítku daňového štítu si můžete stáhnout zde - Šablona Excel štítku daňového štítu

Příklad č. 1

Uvažujme příklad společnosti XYZ Ltd, která podniká v oblasti výroby syntetického kaučuku. Podle nedávného výkazu zisku a ztráty společnosti XYZ Ltd za finanční rok končící 31. března 2018 jsou k dispozici následující informace. Proveďte výpočet daňového štítu, který společnost využívá.

Na základě těchto informací proveďte výpočet daňového štítu, který společnost využívá.

Následuje součet daňově odečitatelných nákladů,

Výpočet daňového štítu je tedy následující,

  • Vzorec daňového štítu = (10 000 $ + 18 000 $ + 2 000 $) * 40%

Daňový štít bude -

Daňový štít = 12 000 $

Proto si společnost XYZ Ltd během FY2018 užívala daňový štít ve výši 12 000 $.

Příklad č. 2

Vezměme si příklad jiné společnosti, PQR Ltd., která plánuje koupit zařízení v hodnotě 30 000 USD splatné ve 3 stejných ročních splátkách a úrok je zpoplatněn 10%. Společnost může také získat zařízení na základě pronájmu za 15 000 $ ročně splatných na konci každého roku po dobu 3 let. Původní náklady na zařízení by byly odepsány ve výši 33,3% při lineární metodě. Příslušná sazba daně je 35%. Určete, která možnost je pro společnost životaschopnější. Nákup vybavení na dluh nebo nákup vybavení na leasing.

1. možnost (nákup vybavení na dluh)

Roční splátka = cena zařízení * úroková sazba * [(1 + úroková sazba) č. let] / [(1 + úroková sazba) č. let -1]

= 30 000 $ * 10% * [(1 + 10%) 3] ÷ [(1 + 10%) 3 -1] = 12 063 $

Odliv hotovosti v roce 1 = roční splátka - štít odpisové daně - štít daň z úroků

= 12 063 $ - 30 000 $ * 33,3% * 35% - 30 000 $ * 10% * 35% = 7 513 $

Odliv hotovosti v roce 2 = 12 063 - 30 000 $ * 33,3% * 35% - (30 000 - 12 063 $ + 3 000 $) * 10% * 35%

= 7,83 $

Odliv hotovosti v roce 3 = 12 063 - 30 000 $ * 33,3% * 35% - (20 937 - 12 063 $ + 2094 $) * 10% * 35%

= 8 180 $

PV nákladů na pořízení @ 10% = 7 513 $ / (1 + 10%) + 7 831 $ / (1 + 10%) 2 + 8 180 $ / (1 + 10%) 3

= 19 447 USD

2. možnost (nákup vybavení na leasing)

Roční odliv hotovosti po zdanění = 15 000 $ * (1 - 35%) <>

= 9 750 $

PV nákladů na pořízení @ 10% = 9 750 $ / (1 + 10%) + 9 750 $ / (1 + 10%) 2 + 9 750 $ / (1 + 10%) 3

 = 24 247 USD

První možnost je proto lepší, protože nabízí nižší náklady na pořízení.

Kalkulačka daňového štítu

Můžete použít následující kalkulačku daňového štítu.

Součet odpočitatelných výdajů
Sazba daně
Vzorec daňového štítu
 

Vzorec daňového štítu = Součet odečitatelných výdajů x daňová sazba
0 x 0 = 0

Relevance a použití

Daňový štít je pro podnikové účetnictví velmi důležitým aspektem, protože se jedná o částku, kterou může společnost ušetřit na platbách daně z příjmu pomocí různých odečitatelných výdajů, a tato úspora nakonec přispěje ke spodní části společnosti. Čím vyšší jsou úspory z daňového štítu, tím vyšší je hotovostní zisk společnosti. Rozsah daňového štítu se v jednotlivých zemích liší a jejich výhody se také liší v závislosti na celkové daňové sazbě.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found