Současná hodnota vs. budoucí hodnota | Top 7 rozdíl (s infografiky)

Rozdíly mezi současnou hodnotou a budoucí hodnotou

Současná hodnota je částka, bez které nemůžeme získat budoucí hodnotu. Budoucí hodnotou je naopak ta částka, kterou jednotlivec získá po určitém časovém období z hotovosti v ruce.

V tomto článku se podíváme na rozdíly mezi současnou hodnotou a budoucí hodnotou.

Co je současná hodnota?

Současná hodnota je ve světě financí základním pojmem. Současná hodnota je hodnota, která je dnešní hodnotou. Předpokládejme, že dnes investujete 100 Rs s 10% úrokem po dobu 1 roku, poté se po jednom roce částka stane Rs110. Tato Rs 100, kterou dnes investujete, se nazývá současná hodnota Rs 110. Budoucí hodnota je hodnota, která bude hodnotou v budoucnu. Takže zde Rs 110 je budoucí hodnota Rs 100 na 10%. Současná hodnota pomáhá při rozhodování o investici, která je založena na aktuální hodnotě. Takže současná hodnota je aktuální hodnota peněžních toků, které se stanou v budoucnu, a tyto peněžní toky se odehrávají se diskontovanou sazbou.

Co je budoucí hodnota?

Budoucí hodnotu, na druhé straně, lze definovat jako hodnotu daného aktiva nebo hotovosti, ale k určitému datu v budoucnosti a tato částka se bude rovnat z hlediska hodnoty konkrétní částce v současnosti. Vzorec budoucí hodnoty hraje ve světě financí velmi důležitou roli. Je základem nejdůležitějších oceňovacích technik k oceňování společnosti. S pomocí diskontování peněžních toků, u nichž se předpokládá, že budou generovány v budoucím období, se používá technika DCF k oceňování společnosti nebo jakékoli třídy aktiv zakázky, která generuje určité množství hotovosti a očekává se, že bude nadále generovat hotovost konkrétní budoucí období.

Současná hodnota vs. budoucí hodnota - infografika

Zde vám poskytneme 7 nejlepších rozdílů mezi současnou hodnotou a budoucí hodnotou

Současná hodnota vs. budoucí hodnota - klíčové rozdíly

Klíčové rozdíly mezi současnou hodnotou a budoucí hodnotou jsou následující -

  • Současná hodnota je zásadní, protože jde o spolehlivější hodnotu a analytik si může být o této hodnotě téměř jistý, na druhou stranu, protože budoucí hodnota je předpokládaná hodnota, nikdo se na ni nemůže plně spolehnout, protože v budoucnu se může stát něco, co může ovlivnit projekce.
  • Současná hodnota je definována jako aktuální hodnota budoucího peněžního toku, zatímco budoucí hodnota je hodnota budoucího peněžního toku po určitém časovém období v budoucnosti.
  • Při výpočtu současné hodnoty je zohledněna inflace, ale při výpočtu budoucí hodnoty není zohledněna inflace.
  • Při výpočtu diskontní sazby současné hodnoty i úroku se uvažuje, ale při výpočtu budoucí hodnoty se zohledňuje pouze úrok.
  • Současná hodnota pomáhá investorům pochopit a rozhodnout, zda by měla být investice provedena nebo odmítnuta. Jelikož budoucí hodnota vypovídá o budoucích výnosech z investice, nemá při rozhodování o investici významnou roli.
  • Technika současné hodnoty používá diskontování ke zjištění hodnoty investice k dnešnímu dni. Technika budoucí hodnoty využívá sloučení ke zjištění budoucí hodnoty investice.

Hlavní rozdíl mezi současnou hodnotou a budoucí hodnotou

Pojďme se nyní podívat na hlavní rozdíl mezi současnou hodnotou a budoucí hodnotou

Základ - současná hodnota vs. budoucí hodnota Současná hodnota Budoucí hodnota
Význam Současná hodnota je definována jako aktuální hodnota peněžního toku v budoucnosti. Je to v podstatě částka hotovosti v ruce k dnešnímu dni.  Je definována jako hodnota budoucího peněžního toku po určitém budoucím období. Jedná se o částku hotovosti, která bude přijata k určitému budoucímu datu.
Časové okno  Jde o aktuální hodnotu aktiva nebo investice na začátku konkrétního časového období. Je to hodnota aktiva nebo investice na konci konkrétního časového období.
Inflační efekt U současné hodnoty se uvažuje inflace. U budoucí hodnoty se inflace neuvažuje.
Platné sazby Při výpočtu současné hodnoty se bere v úvahu diskontní sazba i úroková sazba.  Při výpočtu budoucí hodnoty se bere v úvahu pouze úroková sazba.
Rozhodování  Současná hodnota je pro investory velmi důležitá, protože pomáhá při rozhodování, zda investovat či nikoli.  Jelikož to odráží budoucí zisky z investice, má to menší význam při rozhodování o investicích.
Metoda výpočtu Při výpočtu diskontování současné hodnoty se použije diskontování, aby se zjistila současná hodnota každého peněžního toku, a poté se všechny tyto hodnoty sečtou, aby se zjistila hodnota investice k dnešnímu dni. Výpočet budoucí hodnoty používá techniku ​​skládání k dosažení budoucí hodnoty každého peněžního toku po určitém časovém období a poté se všechny tyto hodnoty sečtou, aby se získala budoucí hodnota investice.
Příroda Současná hodnota je částka, která je požadována k získání budoucí hodnoty.  Budoucí hodnotou je částka, kterou jednotlivec získá z hotovosti.

Závěr

Obě současné hodnoty a budoucí hodnoty jsou pro investory velmi důležité pro přijímání zásadních rozhodnutí týkajících se investičních rozhodnutí. Zatímco současná hodnota rozhoduje o aktuální hodnotě budoucích peněžních toků, budoucí hodnota rozhoduje o ziscích budoucích investic po určitém časovém období. Současná hodnota je zásadní, protože se jedná o spolehlivější hodnotu a analytik si může být touto hodnotou téměř jistý, proto je snazší se rozhodnout na základě přítomnosti.

Na druhou stranu je budoucí hodnota důležitá, protože bez vytváření projekcí budoucích hodnot je velmi obtížné provést jakýkoli odhad, ať už jde o její rozpočtové projekce nebo jakékoli ocenění aktiv. Ale protože budoucí hodnota je předpokládaná hodnota, nikdo se na ni nemůže plně spolehnout, protože v budoucnu se může stát něco, co může ovlivnit projekce. současná hodnota a budoucí hodnota jsou vzájemně propojeny a mají v oblasti financí značný význam.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found