Kategorie: Celý formulář

Plná forma CMA

Plná forma CMA

Plná forma CMA - Certified Management Accountant Plnou formou CMA je Certified Management Accountant. Certifikaci Certified Management Accountant uděluje Institute of Management Accountants (IMA), USA pro uchazeče, kteří ve stanovené lhůtě splní všechny zkoušky uvedené v tomto ohledu a tato certifikace je jednou z nejvyšších úrovní certifikace v oblast finančního řízení a manažerského účetnictví znamenající, že osoba má dobrou úroveň znalostí v oblasti plánování nákladů, finančního plánování, analýzy nákladů, kontroly nákladů, finanční analýzy a podpory rozhodování atd. Způsobilost Aby osoba
Plná forma GRN

Plná forma GRN

Plná forma GRN - poznámka o přijetí zboží Plná forma GRN je Poznámka o přijetí zboží. GRN označuje obchodní dokument, který vyplní zákazník v době převzetí zboží od prodávajícího za účelem potvrzení přijetí veškerého zboží podle dohody mezi zúčastněnými stranami a často se porovnává s objednávkou ( PO) před vystavením platby prodejci zboží. Vlastnosti GRN Ve výrobě a jiných organizací
Plná forma COO

Plná forma COO

Full-Form of COO (Chief Operating Officer) Full-Form of COO je zkratka pro Chief Operating Officer. Je to jedna z nejdůležitějších klíčových manažerských pozic v organizaci. Je to jedna z nejvýznamnějších rolí známá jako C-suite-CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer), CRO (Chief Risk Officer), CIO (Chief Information Officer). Jedná se o pozic
Plná forma memoranda o porozumění

Plná forma memoranda o porozumění

Plná forma memoranda o porozumění - memorandum o porozumění Plná forma memoranda o porozumění znamená Memorandum o porozumění, je dohoda mezi dvěma nebo více stranami, která signalizuje úmysl všech stran jít společným směrem ohledně akce, není právně závazná a lze ji vykládat jako krok vpřed k formální dohodě mezi stranami. Jak MOU funguje? Memoran
Plná forma NABARDU

Plná forma NABARDU

Plná forma NABARD - Národní banka pro zemědělství a rozvoj venkova Plná forma NABARD jde jako Národní banka pro zemědělství a rozvoj venkova. NABARD byl zřízen 12. července 1982 na doporučení výboru B. Sivarammana ohledně provádění zákona o národní bance pro zemědělství a rozvoj venkova z roku 1981 a byl nejvyšší rozvojovou finanční institucí v Indii, tzn. plánování politik a operací v obl
Plná forma PACS

Plná forma PACS

Plná forma PACS - primární zemědělské úvěrové společnosti Plnou formou PACS jsou primární zemědělské úvěrové společnosti. PACS jsou družstevní společnost na úrovni země, která pomáhá zemědělcům na úvěr při různých zemědělských a zemědělských činnostech tím, že poskytuje svým členům požadavky na půjčky pro zemědělství a krátkodobé a střednědobé účely zaměřuje se hlavně na gram panchayath a farmáře na úrovni vesnice. Role Jedná se o základní jednotku, která je organizována na m
Plná forma generálního ředitele

Plná forma generálního ředitele

Plná forma generálního ředitele - generální ředitel Plná forma generálního ředitele znamená generální ředitel. Je nejvyšším členem, jednatelem podnikové organizace. Je jediným vyšším správcem, který se stará o celé řízení a provoz organizace a podléhá přímo představenstvu a předsedovi organizace s jediným cílem vytvářet bohatství pro její zúčastněné strany a akcionáře. Výkonný ředitel je vedoucím jakékoli podnikové o
Plná forma NACH

Plná forma NACH

Plná forma NACH - National Automated Clearing House Plnou formou NACH je National Automated Clearing House. National Automated Clearing House lze definovat jako bezpečnou, robustní a škálovatelnou online platformu, která se používá za účelem usnadnění mezibankovních a velkoobjemových transakcí pro finanční instituce, banky, společnosti a vládní orgány a je opravdu užitečná při zúčtování transakcí, které jsou objemné a opakující se povahy. Vlastnosti NACH National Automat
Plná forma SIP

Plná forma SIP

Plná forma SIP (Systematický investiční plán) Plná forma SIP, tj. Systematický investiční plán, je jednou z investičních metod, ve kterých může investor umístit konstantní částku do několika schémat podílových fondů dostupných na trhu, přičemž periodicita je měsíční nebo čtvrtletní a současně, přičemž využívá dvojí výhody vysoké výnosy akciového trhu a plná bezpečnost dluhového trhu. Vysvětlení Volatilita akciového trhu a načaso
Plná forma INR

Plná forma INR

Plná forma INR - indická rupie Plná forma INR znamená indická rupie. INR je krátkodobý termín pro indickou rupii, která je oficiální měnou země Indie, a její emise reguluje a kontroluje RBI nebo Reserve Bank of India, která rovněž odvozuje svoji roli a funkce při správě měny podle rezervní banky Indie, 1934. Stručné vysvětlení I
Plná forma RRB

Plná forma RRB

Plná forma RRB - Regionální venkovská banka Plná forma RRB znamená Regionální venkovská banka. Jsou to indické vládní banky, které jsou komerčními bankami a působí na regionální úrovni v různých státech Indie. V zásadě slouží venkovským oblastem země a poskytují jim základní bankovní a další finanční služby. Jejich oblast působnosti se však může
Plná forma CIO

Plná forma CIO

Plná forma CIO (Chief Information Officer) Full Form of CIO je zkratka pro Chief information officer a je to označení, které se obvykle uděluje nejvyššímu výkonnému vedoucímu v organizaci, který je odpovědný za strategie související s informační technologií ve společnosti a přijímá role, jako je uznání potřeby a rozvoje technologie v podniku a péče o instalaci a údržbu hardwaru a softwaru počítačového systému atd. Role a odpovědnost S rostoucím v
Plná forma přímých zahraničních investic

Plná forma přímých zahraničních investic

Plná forma přímých zahraničních investic Tuto úplnou formu přímých zahraničních investic nebo přímých zahraničních investic lze lépe chápat jako investici, kterou provádí společnost nebo jednotlivec patřící do jedné země do akcií a cenných papírů jiné společnosti, která působí v jiné zemi, a do podniků, které provádějí přímé zahraniční investice, jako nadnárodní společnosti (nadnárodní společnosti) nebo nadnárodní společnosti (nadnárodní podniky). Jaké jsou výhody PZI? Přímé zahraniční investice mají ř
Plná forma IDBI

Plná forma IDBI

Plná forma IDBI - indická banka pro průmyslový rozvoj Plnou formou IDBI je Industrial Development Bank of India. Jedná se o rozvojovou finanční instituci založenou v roce 1964 jako stoprocentní dceřiná společnost Reserve Bank of India, která poskytuje finanční pomoc průmyslovým odvětvím a pomáhá rozvojovým institucím (jako NSE, NSDSL, SIDBI atd.) V Indii po nezávislos
Plná forma NEFT

Plná forma NEFT

Plná forma NEFT (národní elektronický převod fondu) Plnou formou NEFT je National Electronic Fund Transfer a jedná se o online systém pro převod prostředků z jednoho účtu v jedné bance na jiný účet v jiné bance. Bylo zahájeno v roce 2005, bylo povinné pro všechny banky, které migrovaly na systém NEFT (systém převodu zvláštních ekonomických fondů). Systém NEFT pracuje na odlož
Plná forma KYC

Plná forma KYC

Plná forma KYC - ZNĚTE SVÉHO ZÁKAZNÍKA KYC je úplná forma tří slov na palubě, což znamená KNOW YOUR THE CUSTOMER. Někdy se také označuje jako POZNÁVEJTE SVÉHO KLIENTA. Know your customer is a standardized process expanded by an entity to verify and determine the identity of the prospective new engagements or clients. Alternativně se
Plná forma HDFC

Plná forma HDFC

Plná forma HDFC - Housing Development Finance Corporation Plná forma HDFC znamená Housing Development Finance Corporation. HDFC Bank Ltd. je společnost poskytující bankovní a finanční služby se sídlem v Indii a se sídlem v indickém Bombaji, která svým zákazníkům poskytuje mnoho služeb a finančních produktů, jako jsou osobní půjčky, možnosti kreditních karet, půjčky vozidel, velkoobchodní a maloobchodní bankovnictví , půjčky se zastaveným majetkem atd., jejichž hlavními produkty jsou:
Plná forma PPT

Plná forma PPT

Plná forma prezentace PPT - PowerPoint Plnou formou PPT je PowerPoint Presentation. PowerPointovou prezentaci lze definovat jako prezentace, které se obvykle používají na firemních setkáních pro vzdělávací účely, jako jsou školení, uvedení do praxe atd. A dokonce je používají studenti k vytváření projektů a úkolů pro střední a vysoké školy a ty se připravují získáváním a kombinováním jednotlivých snímků společně do jednoho pomocí MS PowerPoint Software. Vlastnosti PPT Funkce PPT jsou uvedeny t
Plná forma CA

Plná forma CA

Plná forma CA - autorizovaný účetní Plná forma CA je „ CHARTEROVANÝ ÚČETNÍK “. Je právním účetním profesionálem, který se stará o účty firmy. V zásadě kontroluje účet společnosti a poskytuje rady v daňových záležitostech podle daňových zákonů dané země. Práce CA (autorizovaný účetní) Autorizovaný účetní je ve společnosti úctyhodnou pozicí a má na svém rameni mnoho odpovědností. Některé povinnosti CA jsou následující: Audit Hlav
Plná forma MICR

Plná forma MICR

Plná forma MICR - rozpoznávání znaků magnetického inkoustu Plnou formou MICR je Magnetic Ink Character Recognition. Jedná se o systém, který se používá k rozpoznávání znaků pomocí speciálního inkoustu i znaků nebo jinými slovy, lze jej chápat jako technologii, která se používá za účelem ověření originality a autenticity fyzických dokumentů (zejména šek) a je většinou používán bankovními institucemi. Jak funguje technika MICR? MICR pomáhá
Plná forma NIFTY

Plná forma NIFTY

Plná forma NIFTY - National Stack Exchange Fifty Plnou formou NIFTY je National Stack Exchange Fifty. NIFTY je prominentní referenční index NSE (National Stock Exchange) sestávající z akcií 50 různých společností z různých diverzifikovaných sektorů ekonomiky, kde je ocenění NIFTY určováno na základě výkonu těchto akcií a je vlastněno stejně jako spravované indexy NSE omezené. Jak se počítá NIFTY? Pro v
Plná forma BPL

Plná forma BPL

Plná forma BPL - pod hranicí chudoby Plná forma BPL je pod hranicí chudoby. Pod hranicí chudoby je měřítko, které indická vláda používá k určování populace s nižšími prostředky, což vyžaduje pomoc vlády, aby přežila. Obecně se stanoví minimální denní mzdou, kterou by člověk měl vydělat, aby získal kvalifikaci pro život pod hranicí chudoby. Dějiny Pracovní skupina plánovací
Plná forma CRM

Plná forma CRM

Plná forma CRM - řízení vztahů se zákazníky Plná forma CRM znamená řízení vztahů se zákazníky. V dnešním světě jsou zákazníci skutečnými hnacími silami každé organizace, a proto je velmi důležité zacházet s jejími zákazníky, přičemž řízení vztahů se zákazníky je technika používaná v organizaci ke správě dat a dalších interakcí se zákazníky, a to jak potenciálních, tak předchozích zákazníkům, využívá techniky analýzy dat na datech zákazníka, včetně jejich historie a podrobností, pro zlepšení jejich zkušeností s organizací. Funkce Řízení vztahů se zákazníky má následující funkce. # 1 - Sprá
Plná forma BSE

Plná forma BSE

Plná forma BSE - burza v Bombaji Plnou formou BSE je burza v Bombaji. BSE je nejstarší burza v Asii, která byla založena v roce 1875 jako Native Shares and Stock Broker's Association a je první burzou v Indii, která byla vládou uznána jako burza v roce 1957 na základě zákona o cenných papírech (nařízení) a od té doby hraje klíčovou roli v rozvoji kapitálového trhu v zemi. Dějiny Bombajská
Plná forma MRP

Plná forma MRP

Plná forma MRP - maximální maloobchodní cena Maximální maloobchodní cena je plná forma MRP. Vypočítává to výrobce produktu a jedná se o nejvyšší možnou cenu, kterou lze za tento produkt od zákazníka skutečně účtovat, a zahrnuje všechny daně, které se na tento produkt vybírají. Objektivní Cílem dosažení
Plná forma ESI

Plná forma ESI

Plná forma ESI - Státní pojištění zaměstnanců Plnou formou ESI je Státní pojišťovna zaměstnanců a byla založena 24. února 1952, aby fungovala jako systém zdravotního pojištění pro indické zaměstnance, a tento fond je podle pravidel spravován výhradně ESIC (zaměstnaneckou státní pojišťovnou). předpisy stanovené v zákoně o
Plná forma PAN

Plná forma PAN

Plná forma PAN - trvalé číslo účtu Plnou formou PAN je trvalé číslo účtu. Permanent Account Number (PAN) je počítačový elektronický systém, který přiřazuje jedinečné 10místné alfanumerické číslo, které vydává oddělení daně z příjmu, vláda Indie různým subjektům a identifikuje řadu daňových poplatníků v Indii. PAN se skládá z abecedních i číselných čísl
Plná forma CPA

Plná forma CPA

Plná forma CPA (certifikovaný veřejný účetní) Plnou formou CPA je certifikovaný veřejný účetní. Jedná se o titul uznávaný po celém světě a zkoušky pro něj organizuje a provádí AICPA (také známý jako Americký institut certifikovaných veřejných účetních) a uchazeči, kteří tento kurz absolvují, ho mohou absolvovat stejně a dosáhnout titulu za pouhou spravedlivou sedm měsíců až jeden rok. Jak se stát CPA? Musí nutně mít bakalá
Plná forma SBI

Plná forma SBI

Plná forma SBI - Státní banka Indie Plná forma SBI znamená STÁTNÍ BANKU INDIE. State Bank of India je finanční instituce veřejného sektoru a nadnárodní společnost. Banka má 23 procent podílu na trhu v bankovním sektoru, pokud jde o základnu aktiv a 25 procent podílu na segmentech půjček a vkladů, což z ní činí největší statutární organizaci finančních služeb v Indii. Vidění Vize SBI je převzít roli
Plná forma NBFC

Plná forma NBFC

Plná forma NBFC - nebankovní finanční společnosti Plnou formou NBFC jsou nebankovní finanční společnosti. NBFC označuje nebankovní finanční společnosti, které jsou odpovědné za poskytování různých služeb podobných službám bankovních společností, jako je poskytování půjček / záloh podnikům a dalším, nákup na splátky, leasing, pořízení různých cenných papírů, jako jsou akcie, obligace, dluhopisy, akcie atd. vydané vládními orgány nebo místními orgány n
Plná forma zrcadlovky

Plná forma zrcadlovky

Co je to plná forma zrcadlovky? Plnou formou SLR je Statutory Liquidity Ratio. Je označován jako poměr likvidních aktiv v držení banky k čisté poptávce a časovým závazkům, které dluží. Likvidní aktiva se skládají z hotovosti, zlata a dalších obchodovatelných cenných papírů. Zákonný ukazatel likvidit
Plná forma WTO

Plná forma WTO

Plná forma WTO - Světová obchodní organizace Světová obchodní organizace je úplnou formou WTO. Působí jako mezivládní instituce (mezinárodní organizace), která je odpovědná za péči o zahraniční obchod mezi dvěma nebo více národy a má sídlo v Ženevě ve Švýcarsku a byla založena 1. ledna 1995 za účelem snížení c
Plná forma SBU

Plná forma SBU

Plná forma SBU Plnou formou SBU je Strategická obchodní jednotka. SBU lze definovat jako nezávislé oddělení nebo podjednotku velké organizace, která je plně funkční a zaměřuje se na cílový trh a má své poslání, vizi, směr, cíle a podpůrné funkce, jako jsou oddělení školení a lidských zdrojů a tato jednotka musí se přímo hlásit na ústředí dotčené organizace. Vlastnosti Různé vlastnosti jsou nás
Plná forma ROC

Plná forma ROC

Plná forma ROC - registrátor společnosti Plnou formou ROC je registrátor společností. Registrátor společností lze definovat jako orgán veřejné správy registrovaný na ministerstvu pro korporátní záležitosti, které hraje významnou roli při správě různých společností a LLP (partnerství s omezenou odpovědností) v Indii a pod administrativní kontrolou ústřední vlády země. Role Podle článku 609 zákona o
Plná forma CAG

Plná forma CAG

Plná forma CAG - kontrolor a generální auditor Indie Plná forma CAG znamená „kontrolor a generální auditor Indie“. CAG, zřízený článkem 148 indické ústavy, je orgánem, který kontroluje příjmy a výdaje indické vlády a vlády státu, včetně institucí, úřadů a orgánů, které jsou z velké části financovány vládou, a působí také jako externí auditor vládním společnostem a doplňkovým auditorům vládních společností a významným dceřiným společnostem vládních společností. Jaké jsou povinnosti a pravomoci? CAG má rozsáhlé povinnost
Plná forma POA

Plná forma POA

Plná forma POA - plná moc Plná forma POA znamená plná moc. Jedná se o dokument, který opravňuje držitele k zastupování nebo jednání jménem poskytovatele POA v záležitostech souvisejících s obchodními, soukromými nebo jinými právními záležitostmi. Osoba udělující právo nebo oprávňující zastupovat jejím jménem je poskytovatelem nebo zmocnitelem POA. Osoba, která je oprávněna zastupov
Plná forma MFG

Plná forma MFG

Plná forma MFG - Výroba Plnou formou MFG je výroba. Výroba je proces přeměny suroviny nebo kompletace dílů na kompletní zboží nebo hotové zboží pomocí rukou, práce, strojů, nástrojů, chemikálií atd. Takovým způsobem, že konečné vyrobené zboží má zcela odlišné vlastnosti, vzhled, využití ze svých surovin. Dějiny Od věků lidé našli různ
Plná forma NPA

Plná forma NPA

Co je to úplná forma NPA? Plnou formou NPA jsou nefunkční aktiva. Jedná se o druh klasifikovaných aktiv, která se používají k odlišení půjček a záloh, u nichž je jistina a / nebo úrok po lhůtě splatnosti, tj. Platby jsou v prodlení / nedoplatky, a obecně jsou podle stanovených standardů regulačními orgány aktiva považována za NPA, pokud v posledních 90 dní. Typy # 1 - Standardní akt
Plná forma USP

Plná forma USP

Plná forma USP (jedinečná prodejní nabídka) Plná forma USP je jedinečná prodejní nabídka. Jedná se o jedinečnou vlastnost produktu nebo služeb společnosti, která vyjadřuje nebo zdůrazňuje výhody zákazníků spolu s odlišením společnosti od jejích konkurentů na trhu, což jí poskytuje další výhodu a toto USP by mělo být zákazníkům správně sděleno, aby plně využívat jeho výhody. Proč je to důležité? V současném světě, k
Plná forma NASDAQ

Plná forma NASDAQ

Co je to plná forma NASDAQ? Plnou formou NASDAQ je Národní asociace automatizované nabídky obchodníků s cennými papíry. NASDAQ je elektronický trh na globální úrovni pro nákup a prodej cenných papírů prostřednictvím automatizované sítě, kterou založila společnost NASD, tj. Národní asociace obchodníků s cennými papíry (NASD) v roce 1971, a je také referenčním indexem Americké technologické akcie. Dějiny Společnost NASDAQ byla
Plná forma IFC

Plná forma IFC

Plná forma IFC - International Finance Corporation Plnou formou IFC je International Finance Corporation. International Finance Corporation lze definovat jako globální finanční instituci, která se zaměřuje výhradně na rozvoj soukromého sektoru v rozvojových ekonomikách tím, že nabízí to samé s nezbytnými službami týkajícími se poradenství, investic a správy aktiv a jejím cílem je vytvářet lepší živobytí a takové další příležitosti pro lidi, aby se mohli vypořádat s chudobou a mít lepší životní úroveň. Dějiny International Finance Corporation byla
Plná forma CFA

Plná forma CFA

Plná forma CFA - autorizovaný finanční analytik Plnou formou CFA je Chartered Financial Analyst, jedná se o celosvětově uznávanou odbornou kvalifikaci, která poskytuje kandidátovi znalosti z předmětů, jako je účetnictví, ekonomie, kapitálové trhy, správa peněz, bezpečnostní analýza atd., Což pomáhá jednotlivc
Plná forma KPI

Plná forma KPI

Plná forma KPI (klíčový indikátor výkonu) Plná forma KPI znamená klíčové ukazatele výkonu a ty se používají za účelem měření efektivity organizace s ohledem na způsob, jakým dosahuje všech svých dlouhodobých a krátkodobých cílů, a společnosti tento ukazatel výkonnosti čas od času používají čas na vyhodnocení efektivity všech jejích rozhodnutí a obchodních operací. Důležitost Klíčové ukazatele výkonu po
Plná forma NRI

Plná forma NRI

Plná forma NRI - nerezidentní indián Plná forma NRI je indický nerezident, jednotlivec, který nerezidentem v Indii. Ind nerezidentem, jak je definován v zákoně FEMA, je jednotlivec indického původu, osoba občan Indie, zámořský občan Indie nebo zesnulý Ind, který pobývá mimo Indickou republiku za účelem zaměstnání tam, za minimální období 183 dnů během předchozího finančního roku podle podmínek uvedených v seznamu stát se nerezidentem. Ind nerezidentem je obecně osoba, k
Plná forma objednávky

Plná forma objednávky

Plná forma objednávky - nákupní objednávka Plnou formou zkratky PO je nákupní objednávka. Jedná se o dokument připravený a odeslaný nákupním oddělením kupujícího prodejci, ve kterém je uveden popis, množství a cena dohodnutá společně pro zboží nebo služby, které mají být pořízeny. Používají jej nákupní nebo náku
Plná forma AGM

Plná forma AGM

Plná forma valné hromady - výroční valná hromada Plnou formou valné hromady je výroční valná hromada. Valnou hromadu lze definovat jako oficiální setkání akcionářů a ředitelů registrované společnosti v každém kalendářním roce a hlavním účelem výroční valné hromady je zajistit 100% soulad se všemi zákonnými požadavky, jako je příprava a prezentace účetní závěrky společnosti, jmenování auditora atd. Účel Účelem výroční valné hromady je zajistit
Plná forma BIC

Plná forma BIC

Plná forma BIC - identifikační kód banky Plnou formou BIC je identifikační kód banky. BIC je také lépe známý jako SWIFT ID, SWIFT-BIC nebo SWIFT kód a lze jej definovat jako rozlišovací alfanumerický identifikační kód, který je schválen ISO nebo Mezinárodní organizací pro standardizaci a tento kód je obecně vyžadován aplikacemi digitálního bankovnictví pro účel převodu peněz mezi dvěma členskými bankami rychlé sítě. Kde se nachází kód BIC? Kdokoli, kdo
Plná forma ICICI

Plná forma ICICI

Plná forma ICICI (Industrial Credit and Investment Corporation of India) Plná forma zkratky ICICI pro banku Industrial Credit and Investment Corporation of India byla poprvé nazývána ICICI limited během jejího založení a byla považována za finanční instituci v Indii. Na konci roku 1990 byla banka svědkem obrovské změny v jejich podnikání, začala organizacím nabízet projektové finance, a tak diverzifikovala podnikání zavedením široké škály produktů a služeb a vlastnila mnoho dceřiných společností a transformovala je. V roce 2001 se představenstvo ICI
Plná forma CIP

Plná forma CIP

Plná forma CIP (přeprava a pojištění placeno) Plná forma CIP znamená přepravu a pojištění placené do určitého místa. CIP je součástí „INCOTERMS“, což znamená mezinárodní obchodní podmínky. Celkem existuje 11 „INCOTERMS“, z nichž je CIP součástí. Mezinárodní obchodní komory definuje INCOTERMS. INCOTERMS pomáhá standardizovat proces
Plná forma ASBA

Plná forma ASBA

Plná forma ASBA - aplikace podporované blokovanou částkou Plnou formou ASBA jsou aplikace podporované blokovanou částkou. Indická rada pro cenné papíry a burzy (SEBI), regulátor pro indický akciový trh, definoval proces zvaný ASBA pro společnosti žádající o IPO (Initial Public Offering), emise práv, FPS atd. ASBA jako proces je
Plná forma LLC

Plná forma LLC

Plná forma LLC - společnost s ručením omezeným Plná forma LLC znamená společnost s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným je kombinací struktury partnerství nebo výhradního vlastnictví a struktury společnosti, která se vyvinula v USA, přičemž odpovědnost vlastníků nebo investorů je omezena buď množstvím akcií, které drží, nebo jakýmkoli jiným definovaným způsobem . Příjem takové společnosti se však považ
Plná forma certifikátu pravosti

Plná forma certifikátu pravosti

Full-Form COA (účtová osnova) Plná forma certifikátu pravosti je zkratka pro účtovou osnovu. Jedná se o seznam účtů, které společnost generuje, aby udržovala všechny účty, které byly použity pro transakční účely ve svém účetním systému za účelem organizace, zaznamenávání a segregace. Obsahuje různé účty, jako jsou v