Výnosy vs zisk | Top 6 rozdílů (s infografikou)

Rozdíly mezi výnosy a ziskem

Klíčovým rozdílem mezi výnosy a ziskem je to, že výnosy označují příjmy generované jakýmkoli podnikatelským subjektem prodejem zboží nebo poskytováním jejich služeb v účetním období během běžného provozu, zatímco  zisk se týká částky realizované společností po odečtením výdajů od celkové výše příjmů.

Pokud je příjem nadmnožinou, zisk by byl podmnožinou. Když společnost negeneruje příjmy, není pochyb o tom, jak vydělat zisky. Proč?

Tady je důvod. Řekněme, že společnost Gigantic Inc. na konci roku 2017 vydělala 100 000 USD. Řekněme, že zisk je 10% z příjmů, tj. 10 000 USD na konci roku. Pokud tedy neexistují žádné příjmy, jaký by to byl zisk? Ano, nic.

Zároveň však bez příjmů může ztráta existovat.

Řekněme, že podnik právě zahájil svoji činnost. A předem to vydělalo 40 000 dolarů. Ale bohužel na konci roku nepřinesly žádné příjmy. Výsledkem by bylo, že celý výdaj 40 000 $ bude považován za ztrátu.

Abychom porozuměli příjmům vs. zisku, je třeba zvládnout výkaz zisku a ztráty. Jakmile pochopíte, jak funguje výkaz zisku a ztráty, zbytek by byl snadný.

  • První položkou ve výkazu zisku a ztráty je „hrubý prodej“. „Hrubý prodej“ je součinem počtu prodaných jednotek a prodejní ceny za jednotku. Můžeme říci, že se jedná o příjem, ale od této částky musí firma odečíst jakýkoli výnos z prodeje nebo slevu z prodeje (pokud existují).
  • Po odečtení prodejní slevy / výnosů z hrubého prodeje nám vznikne „čistý prodej“. A to je to, čemu říkáme „příjem“.
  • Nyní mohou být příjmy dvou typů - provozní výnosy (výnosy generované provozem) a neprovozní výnosy (výnosy generované z jiných zdrojů).
  • Ve výkazu zisku a ztráty bychom odečetli náklady na prodané zboží od čistého prodeje a dostali bychom hrubý zisk. A pak z hrubého zisku odečteme provozní náklady a dostaneme provozní zisk, který se také nazývá EBIT (zisk před úroky a daněmi).
  • Pak bychom z EBIT odečetli úroky a daně (a přičteme případné další příjmy, pokud vůbec existují) a dostali bychom PAT (zisk po zdanění). PAT lze také označit jako čistý zisk.

Zisk vs příjmy infografiky

Klíčové rozdíly

  • Zisk nemůže existovat, pokud neexistují žádné příjmy. Výnosy nezávisí na zisku. Spíše příjmy mohou existovat i bez něj (například pokud má start-up větší výdaje než výnosy, pak by nebyl žádný zisk, ale výnosy by existovaly).
  • Zisk je výsledkem odečtení výdajů od výnosů. Na druhou stranu můžeme vypočítat výnosy vynásobením počtu prodaného zboží a prodejní cenou za jednotku.
  • Zisk může být dvou typů - hrubý zisk (blízký provoznímu zisku) a čistý zisk (včetně příjmů z jiných zdrojů). Výnosy mohou být také dvou typů - provozní výnosy (výnosy z provozu organizace) a neprovozní výnosy (výnosy z jiných zdrojů).
  • Zisk i výnos najdete ve výkazu zisku a ztráty. Pokud někdo dobře rozumí výkazu zisku a ztráty, jeho porozumění by bylo docela snadné.

Srovnávací tabulka zisku vs. výnosů

Základ pro srovnání Zisk Příjmy
Význam Je to zbývající částka po odečtení výdajů od výnosů. Výnos je součinem počtu prodaného zboží a prodejní ceny za jednotku. Můžeme také zahrnout další příjmy jako součást příjmů.
Rovnice Zisk = výnosy - výdaje Výnosy = počet prodaných jednotek * Prodejní cena za jednotku
Nadmnožina a podmnožina Je to podmnožina příjmů. Je to nadmnožina zisku.
Závislost Bez ní nemůže být žádný zisk. Bez něj lze získat příjmy (pokud jsou příjmy menší než výdaje, dojde ke ztrátě).
Typy Zisk může být v zásadě dvou typů - čistý a hrubý zisk. Výnosy mohou být také dvou typů - provozní výnosy a neprovozní výnosy.
Nalezen v Zisk najdete ve výkazu zisku a ztráty. Čistý zisk je spíše poslední položkou ve výkazu zisku a ztráty. Naleznete jej také ve výkazu zisku a ztráty. Je to první položka (pokud začneme s čistým prodejem) výkazu zisku a ztráty.

Závěrečné myšlenky

Zisk je součástí výnosů. A zisk je ukazatelem toho, že společnost je finančně zdravá. Když podnik zahájí svoji činnost, může generovat příjmy, ale málokdy přináší zisky, protože počáteční náklady jsou poměrně vysoké. Po několika letech provozu může organizace dosáhnout rovnováhy a překonat bod zvratu a užít si zisk.

Oba jsou přímým ukazatelem toho, kam se společnost pohybuje.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found