Systematické riziko vs nesystematické riziko | Top 7 rozdílů

Rozdíly mezi systematickým rizikem a nesystematickým rizikem

Rizikem je míra nejistoty v jakékoli životní fázi. Například při přechodu přes silnici vždy existuje riziko zasažení vozidlem, pokud nebudou přijata preventivní opatření. Podobně v oblasti investic a financí existují různá rizika, protože do cyklu jsou zapojeny těžce vydělané peníze jednotlivců a firem.

V tomto článku se zaměříme na rozdíly mezi systematickým a nesystematickým rizikem. Tato rizika jsou nevyhnutelná při jakémkoli finančním rozhodnutí, a proto by měl být vybaven tak, aby je zvládl v případě, že k nim dojde.

 • Systematické riziko nemá konkrétní definici, ale je inherentním rizikem existujícím na akciovém trhu. Tato rizika se vztahují na všechna odvětví, ale lze je kontrolovat. Pokud dojde k oznámení nebo události, která má dopad na celý akciový trh, bude probíhat důsledná reakce, která bude představovat systematické riziko. Např. Pokud státní dluhopisy nabízejí výnos 5% ve srovnání s akciovým trhem, který nabízí minimální výnos 10%. Vláda najednou oznamuje další daňové zatížení ve výši 1% na transakce na trzích s akciemi; to bude systematické riziko ovlivňující všechny akcie a může to stát vládní dluhopisy atraktivnější.
 • Nesystematické riziko je průmyslová nebo firemní hrozba u každého druhu investice. Je také známé jako „specifické riziko“, „diverzifikovatelné riziko“ nebo „zbytkové riziko“. Jedná se o rizika, která existují, ale jsou neplánovaná a mohou nastat kdykoli a způsobit rozsáhlé narušení. Např. Pokud zaměstnanci leteckého průmyslu vstoupí na dobu neurčitou, způsobí to riziko pro akcie leteckého průmyslu a pokles cen akcií ovlivňujících toto odvětví.

Měli byste mít na paměti níže uvedený vzorec, který ve zkratce zdůrazňuje význam těchto 2 typů rizik, kterým čelí všechny druhy investorů:

Výše uvedeným rizikům se nelze vyhnout, ale dopad lze omezit pomocí diverzifikace akcií do různých sektorů pro vyvážení negativních účinků.

Doporučené kurzy

 • Kompletní školení finančních analytiků
 • Školení modelování investičního bankovnictví
 • Školení o certifikaci fúzí a akvizic

Infografika systematického rizika vs. nesystematického rizika

Pojďme se nyní podívat na rozdíly mezi Systematickým rizikem vs. Nesystematickým rizikem v infografickém formátu.

Co je systematické riziko?

Jedná se o riziko, které zdůrazňuje možnost kolapsu celého finančního systému nebo akciového trhu, což by mělo katastrofický dopad na celý systém v zemi. Odkazuje na rizika způsobená nestabilitou finančního systému, potenciálně katastrofickými nebo idiosynkratickými událostmi v propojení a dalšími vzájemnými závislostmi na celkovém trhu.

Pro lepší pochopení zvažte následující příklad:

Např. Pan „A“ vytvořil portfolio představující 500 akcií mediální společnosti, 500 podnikových dluhopisů a 500 státních dluhopisů. Centrální banka oznámila nedávné snížení úrokových sazeb, kvůli kterému chce pan „A“ přehodnotit dopad na jeho portfolio a to, jak jej může obejít. Vzhledem k tomu, že Beta portfolia je 2,0, předpokládá se, že výnosy portfolia budou kolísat 2,0krát více než výnosy z trhu.

Pokud trh poskočí o 3%, portfolio se zvýší o 3% * 2,0 = 6%. Na druhou stranu, pokud trh poklesne o 3%, sníží se také celkové portfolio o 6%. Proto bude muset pan „A“ snížit expozici akcií a možná zvýšit expozici v dluhopisech, protože fluktuace nejsou u dluhopisů ve srovnání s akciemi výrazné. Za alokaci aktiv lze považovat 250 akcií mediální firmy, 500 podnikových dluhopisů a 750 komunálních dluhopisů. Může se to zdát jako obranný režim, ale komunální dluhopisy jsou možná nejbezpečnější, pokud jde o výchozí nabízející stabilní výnosy.

Obecně investoři s odporem k riziku upřednostní portfolio beta menší než 1, aby v případě prudkého poklesu trhu museli utrpět nižší ztráty. Na druhou stranu, osoby podstupující riziko upřednostňují cenné papíry s vysokými betami, jejichž cílem je vyšší návratnost.

Zdroje systematických rizik mohou být:

 • Politická nestabilita nebo jiné vládní rozhodnutí s rozsáhlým dopadem
 • Ekonomické krachy a recese
 • Změny v daňových zákonech
 • Přírodní katastrofy
 • Politiky zahraničních investic

Systematická rizika je obtížné zmírnit, protože jsou přirozené povahy a nemusí být nutně kontrolována jednotlivcem nebo skupinou. Neexistuje přesně definovaná metoda řešení těchto rizik. Jako investor je stále možné uvažovat o diverzifikaci do různých cenných papírů, aby se případně snížil dopad výstředních situací, což způsobí zvlněný účinek těchto rizik.

Co je to nesystematické riziko?

Také známé jako diverzifikovatelné nebo nesystematické riziko, je to hrozba související s konkrétním cenným papírem nebo portfoliem cenných papírů. Investoři konstruují tato diverzifikovaná portfolia pro alokaci rizik do různých tříd aktiv. Zvažme příklad jasnějšího porozumění:

1. března 2016 pan Matthew investuje 50 000 USD do diverzifikovaného portfolia, které investuje 50% do akcií automobilových společností, 20% do akcií IT a zůstatek 30% do akcií leteckých společností. 28. února 2017 se hodnota portfolia zvýší na 57 500 USD, což přinese roční růst o 15% [57 500 USD - 50 000 USD * 100]

Jednoho krásného dne se dozví, že jedna z leteckých společností neplnila výplaty platů zaměstnanců, kvůli nimž zaměstnanci stávkují, a od ostatních leteckých společností se očekává, že budou postupovat stejnou taktikou. Investor se obává a pro pana Matthewa je třeba zvážit jednu z možností, jak se držet investice s očekáváním vyřešení problému, nebo může tyto fondy přesměrovat do jiných sektorů, které prožívají stabilitu, nebo je může přesměrovat do dluhopisových investic .

Mezi další příklady nesystematických rizik patří:

 • Změna předpisů ovlivňujících jedno odvětví
 • Vstup nového konkurenta na trh
 • Firma nucená stáhnout si jeden ze svých produktů (např. Telefon Galaxy Note 7, který společnost Samsung připomněla kvůli hořlavosti baterie)
 • Společnost vystavená podvodným činnostem se svými finančními výkazy (například počítače Satyam vyvracejí své rozvahy)
 • Taktika odborových svazů pro vyšší vedení, aby splnili jejich požadavky

Existence nesystematických rizik znamená, že vlastník cenných papírů společnosti je vystaven riziku nepříznivých změn v hodnotě těchto cenných papírů v důsledku rizika způsobeného organizací. Diverzifikace je jednou z možností, jak snížit dopad, ale nadále bude podléhat systematickému riziku, které bude mít dopad na celý trh. Více je diverzifikace; nižší bude zbytkové riziko v celkové pozici. Nesystematické riziko se měří a řídí implementací různých nástrojů pro řízení rizik, včetně trhu s deriváty. Investoři si mohou být těchto rizik vědomi, ale kdykoli se mohou objevit různé neznámé typy rizik, což zvyšuje míru nejistoty.

Systematické a nesystematické rozdíly rizik

Rozumíme podrobně rozdílům mezi systematickým rizikem a nesystematickým rizikem:

 1. Systematické riziko je pravděpodobnost ztráty spojené s celým trhem nebo segmentem. Zatímco nesystematické riziko je spojeno s konkrétním průmyslovým odvětvím, segmentem nebo zabezpečením.
 2. Systematické riziko je v přírodě nekontrolovatelné, protože se na něm podílí velké množství faktorů. Nesystematické riziko je kontrolovatelné, protože je omezeno na konkrétní část. Nesystematická rizika jsou způsobena vnitřními faktory, které lze v relativně krátké době ovládat nebo snižovat.
 3. Systematické riziko ovlivňuje mnoho cenných papírů na trhu v důsledku rozsáhlých dopadů, jako je pokles úrokových sazeb centrální bankou země. Naproti tomu nesystematické riziko ovlivní akcie / cenné papíry konkrétní firmy nebo sektoru, např. Stávku způsobenou pracovníky cementářského průmyslu.
 4. Systematické riziko lze podstatně kontrolovat pomocí technik, jako je zajištění a alokace aktiv. Naopak nesystematické riziko lze eliminovat diverzifikací portfolia.
 5. Systematické riziko je rozděleno do 3 kategorií, tj. Úrokové riziko, riziko kupní síly a tržní riziko. Naproti tomu nesystematická rizika jsou rozdělena do dvou širokých kategorií, a to obchodní riziko a finanční riziko.

Systematické riziko vs. nesystematické riziko (srovnávací tabulka)

Základ pro srovnání mezi systematickým rizikem vs. nesystematickým rizikem Systematické riziko Nesystematické riziko
Význam Riziko / hrozba spojená s trhem nebo segmentem jako celkem Nebezpečí spojené s konkrétním zabezpečením, firmou nebo průmyslovým odvětvím
Dopad Velké množství cenných papírů na trhu Omezeno na konkrétní společnost nebo odvětví
Ovladatelnost Nelze ovládat Ovladatelný
Zajištění Přidělení aktiv Diverzifikace portfolia
Typy Úrokové riziko a tržní riziko Finanční a obchodní riziko
Odpovědné faktory Externí Vnitřní
Vyhýbání se Nelze se mu vyhnout Lze se mu vyhnout nebo jej vyřešit rychlejším tempem.

Závěr

Každá investice bude mít s sebou spojená rizika, kterým se nelze vyhnout. Systematické riziko vs. nesystematické riziko zdůrazňuje tyto faktory, které je třeba při investování akceptovat.

Tato rizika nemají žádnou konkrétní definici, ale budou součástí jakékoli finanční investice. Ačkoli systémovým rizikům i nesystémovým rizikům se těmto typům rizik nelze zcela vyhnout, je třeba, aby investor byl ostražitý a pravidelně znovu vyvažoval své portfolio nebo diverzifikoval své investice tak, aby v případě katastrofické události mohl mít investor menší dopad v případě negativních událostí, ale také maximalizovat zisky v případě pozitivních oznámení.

Video


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found