Rozvahový vzorec | Výpočty krok za krokem

Vzorec pro výpočet rozvahy

Rozvahový vzorec, který uvádí, že součet celkových závazků a kapitálu vlastníka se rovná celkovým aktivům společnosti, je jednou z nejzásadnějších částí účetnictví, na nichž je založen celý systém podvojného účetnictví.

Rozvahový vzorec je nejzákladnější částí základu účetnictví. Je to velmi užitečné a pomáhá to znát skutečná aktiva společnosti. Je založen na celém systému podvojného účetnictví. Rovnice rozvahy uvádí, že součet závazků a vlastního kapitálu se rovná celkovému aktivu společnosti.

Celková aktiva = pasiva + vlastní kapitál

Kde,

 • Pasiva = Jedná se o pohledávku za aktivem společnosti jinými firmami, bankami nebo lidmi.
 • Majitelův kapitál = Jde o peněžní vklad akcionáře společnosti za vlastnický podíl.
 • Celková aktiva = celková aktiva společnosti včetně vlastního kapitálu a závazků, tj. Aktiva , která dluží společnost a peníze proti nim musí splatit.

Příklady

Tuto šablonu Excel Balance Sheet Formula si můžete stáhnout zde - Šablona Excel Balance Sheet Formula

Příklad č. 1

Předpokládejme, že vlastnická společnost má závazek ve výši 1 500 USD a vlastní kapitál je 2 000 USD. Výpočet rozvahy, tj. Celkového aktiva společnosti, bude součtem pasiv a vlastního kapitálu.

Na níže uvedeném obrázku jsme ukázali výpočet rozvahy.

tj. celkový majetek = 1 500 + 2 000

Celkové aktivum společnosti je 3 500 $.

Příklad č. 2

Výrobní společnost s názvem výrobce EON Pvt. Ltd má podrozvahu po dobu 5 let, tj. Od roku 2014 do roku 2018.

Vezmeme-li hodnotu roku 2018,

Součet celkových závazků = 45 203 USD

Součet vlastního kapitálu = 260 280 USD, tj. Součet základního kapitálu a nerozděleného zisku.

Celková aktiva tedy budou:

Aktivum se rovná součtu všech aktiv, tj. Hotovosti, pohledávek, nákladů příštích období a zásob, tj. 305 483 USD za rok 2018.

Podobně, pokud chceme vidět aktiva společnosti před 5 lety, tj. V roce 2014 bude výpočet následující: -

Vezmeme-li hodnotu roku 2014,

Součet celkových závazků = 62 288 USD

Součet vlastního kapitálu = 172 474 USD, tj. Součet základního kapitálu a nerozděleného zisku.

Celková aktiva tedy budou:

Aktivum se rovná součtu všech aktiv, tj. Hotovosti, pohledávek, nákladů příštích období a zásob, tj. 234 762 USD za rok 2014.

Pomocí výše uvedeného výpočtu lze kdykoli vypočítat celkové aktivum společnosti.

Vzorce pro analýzu rozvahy

Existuje několik vzorců, které pomáhají při analýze rozvahy, která je následující -

 • Provozní kapitál = oběžná aktiva - krátkodobé závazky
 • Pracovní kapitál na dolar prodeje = Provozní kapitál / Celkové tržby
 • Current Ratio = oběžná aktiva / krátkodobé závazky
 • Kyselinový test = (aktuální aktivum - zásoby) / krátkodobé závazky
 • Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu = celkový dluh / vlastní kapitál

Příklad analýzy rozvahy

Nyní se podívejme na příklad výpočtu výše uvedených vzorců.

Předpokládejme, že společnost s tržbami 15 000 USD v roce 2018 činí celková odpovědnost společnosti 43 223 USD, celková aktiva 65 829 USD a vlastní kapitál 22 606 USD. Níže je uvedena rozvaha společnosti za rok 2018, ze které vypočítáme výše uvedené vzorce.

Pracovní kapitál

 • Provozní kapitál = oběžná aktiva - krátkodobé závazky
 • = 29 194 - 26 449
 • = 2 745 $

Provozní kapitál na dolar z prodeje

 • Pracovní kapitál na dolar prodeje = Provozní kapitál / Celkové tržby
 • = 2 745/15 000
 • = 0,18

Současný poměr

 • Current Ratio = oběžná aktiva / krátkodobé závazky
 • = 29 194/26 449
 • = 1.1

Kyselinový test

 • Kyselinový test = (aktuální aktivum - zásoby) / krátkodobé závazky
 • = (29 194 - 4 460) / 26 449
 • = 0,94

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu

 • Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu = celkové závazky (dluh) / vlastní kapitál
 • = 26 449/22 606
 • = 1,91

Kalkulačka rozvahy

Můžete použít následující rozvahovou kalkulačku -

Závazky
Vlastní kapitál
Vzorec celkových aktiv =
 

Vzorec celkových aktiv = Závazky + vlastní kapitál
0 + 0 = 0

Relevance a použití

 • V případě běžného zůstatku dluhu se aktivum společnosti zvyšuje s nárůstem dluhu, což znamená aktiva, je přímo úměrné pasivům.
 • Ve scénáři normální rovnováhy se závazky a vlastní kapitál zvyšují s úvěrem.
 • Používá se k poznání finanční situace společnosti.
 • Pomáhá to studovat trend společnosti.
 • Tento vzorec vypovídá o výši a povaze závazků.
 • Poskytněte skutečnou hodnotu aktiv.
 • Uveďte podrobnosti o zisku a ztrátě společnosti.
 • Pomáhá při analýze podnikání získat podrobnosti o podílu na vlastním kapitálu na aktivech a o tom, kolik závazků společnost dluží, i když je to součást aktiv společnosti, ale musí splácet.
 • Poskytuje skutečný obraz aktiv, akcií a závazků společnosti vůči investorům a akcionářům společnosti.
 • Rozvahový vzorec se dále používá k provádění dalších analýz a rozhodování ve společnosti. A také je používán investorem při rozhodování o investici do společnosti.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found