VBA COUNTA | Jak používat funkci listu COUNTA v aplikaci Excel VBA?

Funkce pracovního listu COUNTA v aplikaci Excel VBA

V našem dřívějším článku „Excel COUNTA“ jsme viděli, jak pomocí funkce COUNT počítat číselné hodnoty z rozsahu hodnot. Co takhle spočítat všechny hodnoty v rozsahu buněk? Ano, můžeme to také počítat. Chcete-li spočítat všechny hodnoty buněk v rozsahu buněk, musíme použít vzorec „COUNTA“ v aplikaci Excel VBA. V tomto článku vám ukážeme, jak pomocí funkce COUNTA ve VBA spočítat všechny hodnoty buněk v zadaném rozsahu.

Příklady funkce COUNTA ve VBA

Pravdou je, že funkce „COUNTA“ není funkcí VBA. Vím, že vaše otázka zní, pokud nejde o funkci VBA, jak ji tedy použijeme? Nic se nebojí, i když to není funkce VBA, stále ji můžeme použít pod třídou funkcí listu v kódování VBA.

Tuto šablonu Excel VBA COUNTA Excel si můžete stáhnout zde - Šablona VBA COUNTA Excel

Dobře, napíšeme kód pro aplikaci Excel VBA COUNTA.

Krok 1: Vytvořte název podprocesu.

Krok 2: Nyní nejprve rozhodněte, kam uložíme výsledek funkce VBA COUNTA. V tomto příkladu chci uložit výsledek do buňky C2. Takže můj kód bude Range (“C2”). Hodnota.

Kód:

 Sub Counta_Example1 () Range ("C2"). Hodnota = End Sub 

Krok 3: V buňce C2 potřebujeme hodnotu funkce VBA COUNTA. Chcete-li tedy použít funkci Excel VBA COUNTA, nechte nejprve použít třídu funkcí listu.

Kód:

 Sub Counta_Example1 () Range ("C2"). Value = Work End Sub 

Krok 4: Po použití třídy funkce listu vyberte vzorec COUNTA vložením tečky.

Kód:

 Sub Counta_Example1 () Range ("C2"). Value = WorksheetFunction.Count End Sub 

Krok 5: Nyní musíme zadat rozsah buněk, které se mají spočítat. V tomto příkladu musíme spočítat rozsah buněk od A1 do A11. Zadejte tedy buňky pomocí objektu VBA RANGE.

Kód:

 Sub Counta_Example1 () Range ("C2"). Value = WorksheetFunction.CountA (Range ("A1: A11")) End Sub 

Dobře, pojďme spustit kód, abychom získali výsledek v buňce C2.

Stejný výsledek tedy vrátil i VBA COUNTA.

Takto můžeme pomocí COUNTA spočítat neprázdné nebo neprázdné buňky z dodaného rozsahu.

Kódování pomocí proměnných

Proměnné VBA jsou klíčem k vytvoření projektu. Nyní pro stejná data můžeme deklarovat proměnné VBA a dospět k výsledku.

Například se podívejte na níže uvedený kód.

Kód:

 Sub Counta_Example2 () Dim CountaRange As Range Dim CountaResultCell As Range Set CountaRange = Range ("A1: A11") Set CountaResultCell = Range ("C2") CountaResultCell = WorksheetFunction.CountA (CountaRange) End Sub 

Nyní vysvětlíme výše uvedený kód.

Nejprve jsem deklaroval proměnnou „CountaRange“ jako rozsah, který odkazuje na rozsah hodnot.

 Dim CountaRange As Range

Dále jsem nastavil odkaz jako rozsah A1 na A11.

 Nastavit CountaRange = Range ("A1: A11")

Druhou proměnnou je odkaz na buňku výsledků COUNTA.

 Dim CountaResultCell As Range

Pro tuto proměnnou jsem nastavil buňku jako C2.

 Nastavit CountaResultCell = Range ("C2")

Nyní, jako obvykle, jsem místo pevně zakódovaných rozsahů použil funkci COUNTA pomocí proměnných. Nyní se podívejte na starý kód a tento kód VBA.

Kód 1:

Kód 2:

V kódu 1 máme Range C2, v kódu 2 máme název proměnné „CountaResultCell“. Zde proměnná „CountaResultCell“ nastavila odkaz jako buňku C2. Tato proměnná je tedy buňka C2.

V kódu 1 je rozsah funkcí COUNTA A1 až A11, v kódu 2 je to proměnná s názvem „CountaRange“. Tato proměnná obsahuje odkaz na rozsah A1 až A11.

To je rozdíl mezi starým kódem a kódem s proměnnými.

Funkce COUNTA nám tedy pomáhá spočítat všechny neprázdné buňky z dodaného rozsahu bez ohledu na data, která má.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found