Funkce POWER v aplikaci Excel (vzorec, příklady) | Jak používat NAPÁJENÍ v aplikaci Excel

V matematice jsme měli exponenty, které byly výkonem pro dané libovolné základní číslo, v aplikaci Excel máme podobnou vestavěnou funkci známou jako funkce POWER, která se používá k výpočtu výkonu daného čísla nebo základny, k použití této funkce můžeme použít klíčové slovo = POWER (v buňce a zadejte dva argumenty, jeden jako číslo a druhý jako moc.

Napájení v aplikaci Excel

Power v aplikaci Excel je matematická / trigonometrická funkce, která počítá a vrací výsledek čísla zvýšeného na mocninu. Funkce Power Excel přebírá dva argumenty základ (libovolné reálné číslo) a exponent ( mocnina, která značí, kolikrát bude dané číslo vynásobeno samo). To znamená, že například 5 vynásobené výkonem 2 je stejné jako 5 x5.

Vzorec funkce POWER

Vysvětlení funkce POWER v aplikaci Excel

Power v aplikaci Excel bere argument jako číselnou hodnotu, proto jsou předané argumenty celočíselného typu, kde Number je základní číslo a Power je exponent. Oba argumenty jsou povinné a nejsou volitelné.

Můžeme použít funkci Power v aplikaci Excel mnoha způsoby, například pro matematické operace, rovnici funkcí výkonu a lze ji použít k výpočtu relačních algebraických funkcí.

Jak používat funkci POWER v aplikaci Excel

Funkce Excel POWER je velmi jednoduchá a snadno použitelná. Pojďme pochopit fungování POWER v Excelu na několika příkladech.

Tuto šablonu aplikace POWER Function Excel si můžete stáhnout zde - šablonu aplikace POWER Function Excel

POWER v aplikaci Excel Příklad č. 1

Například máme rovnici výkonové funkce y = x ^ n (x na mocninu n), kde y je závislé na hodnotě x an je exponent. Chceme také nakreslit graf této funkce f (x, y) pro dané hodnoty x an = 2. Hodnoty x jsou:

V tomto případě, protože hodnota y závisí na n-té síle x, vypočítáme hodnotu Y pomocí funkce POWER v aplikaci Excel.

 • 1. hodnota y bude 2 ^ 2 (= VÝKON (2,2)
 • 2. hodnota y bude 4 ^ 2 (= VÝKON (4,2)
 • ……………………………………………………………
 • ……………………………………………………………
 • 10. hodnota y bude 10 ^ 2 (= VÝKON (10,2)

Nyní, výběrem hodnot x a y z rozsahu B4: K5, vyberte graf (v tomto jsme vybrali bodový graf s hladkými čarami) na kartě vložení.

Získáme tedy lineární exponenciální graf pro danou rovnici funkce POWER.

POWER v aplikaci Excel Příklad č. 2

V algebře máme kvadratickou rovnici funkce POWER, která je reprezentována jako ax2 + bx + c = 0, kde x není známo a a, b a c jsou koeficienty. Řešení této rovnice funkce POWER dává kořeny rovnice, což jsou hodnoty x.

Kořeny kvadratické rovnice funkce POWER se počítají podle následujícího matematického vzorce

 • x = (-b + (b2-4ac) 1/2) / 2a
 • x = (-b- (b2-4ac) 1/2) / 2a

b2-4ac se nazývá diskriminační a popisuje počet kořenů, které má kvadratická rovnice funkce POWER.

Nyní máme ve sloupci A nějaký seznam kvadratické rovnice funkce POWER a musíme najít kořeny rovnic.

^ se nazývá exponenciální operátor používaný k reprezentaci síly (exponent). X2 je stejné jako x ^ 2.

Máme pět kvadratických rovnic funkcí POWER a budeme je řešit pomocí vzorce pomocí funkce POWER v aplikaci Excel, abychom zjistili kořeny.

V první rovnici funkce POWER, a = 4, b = 56 a c = -96, pokud je matematicky vyřešíme pomocí výše uvedeného vzorce, máme kořeny -15,5 a 1,5

Abychom to implementovali do vzorce aplikace Excel, použijeme funkci POWER v aplikaci Excel a vzorec bude

 • = ((- - 56 + VÝKON (VÝKON (56,2) - (4 * 4 * (- 93)), 1/2))) / (2 * 4) poskytne první kořen a
 • = ((-56-POWER (POWER (56,2) - (4 * 4 * (- 93)), 1/2))) / (2 * 4) dá druhý kořen rovnice

Celý vzorec tedy bude,

= „Kořeny rovnic jsou“ & “„ & ((- - 56 + VÝKON (VÝKON (56,2) - (4 * 4 * (- 93)), 1/2))) / (2 * 4) & “ , „& ((- - 56-VÝKON (VÝKON (56,2) - (4 * 4 * (- 93)), 1/2)))) / (2 * 4)

Oba vzorce jsou zřetězeny společně s řetězcem „Kořeny rovnice jsou“.

Použitím stejného vzorce pro další rovnici funkce POWER, kterou máme, Výstup:

POWER v aplikaci Excel Příklad č. 3

Takže pro různé matematické výpočty můžeme použít funkci POWER v aplikaci Excel.

Předpokládejme, že musíme zjistit složený úrok, pro který je vzorec

Částka = jistina (1 + r / n) nt

 • Kde r je úroková sazba, n je počet, kolikrát je úrok složen za rok at je čas
 • Pokud je na účet vložena částka 4000 $ (spoření) s úrokovou sazbou 5% ročně, složená měsíčně, lze hodnotu investice po 5 letech vypočítat pomocí výše uvedeného vzorce složeného úroku.
 • Kde jistina = 4 000 $, sazba = 5/100, což je 0,05, n = 12 (složený měsíčně), čas = 5 let

Pomocí vzorce složeného úroku a jeho implementace do vzorce Excel pomocí funkce POWER v aplikaci Excel máme vzorec

= B2 * (VÝKON ((1+ (B3 / B5)), (B4 * B5)))

Investiční zůstatek po 5 letech tedy činí 5,133,43 USD

POWER v aplikaci Excel Příklad č. 4

Podle Newtonova gravitačního zákona se dvě tělesa ve vzdálenosti r od jejich těžiště přitahují ve vesmíru navzájem podle gravitačního vzorce POWER Excel

F = (G * M * m) / r2

Kde F je velikost gravitační síly, G se nazývá gravitační konstanta, M je hmotnost prvního tělesa am je hmotnost druhého tělesa a r je vzdálenost mezi tělesy od jejich středu gravitace.

Vypočítejme velikost gravitační síly, kterou Slunce táhne Zemi

 • Hmotnost Slunce je 1,98 * 10 ^ 30 kg
 • Hmotnost Země je 5,97 * 10 ^ 24 kg
 • Vzdálenost mezi Sluncem a Zemí je 1,496 x 10 ^ 11 metrů
 • Hodnota gravitační konstanty je 6,67 * 10 ^ -11 m3kg-1s-2

Pokud chceme v Excelu vypočítat gravitační sílu, budeme znovu používat POWER v Excelu, který dokáže pracovat s velkými číselnými hodnotami.

 • Takže pomocí POWER v Excelu můžeme převést hodnoty vědecké notace do vzorce POWER Excel
 • 1,98 * 10 ^ 30 bude reprezentováno jako 1,98 * Power (10,30), podobně jako jiné hodnoty.
 • Takže vzorec POWER Excel pro výpočet síly bude  = (6,67 * VÝKON (10, -11) * 1,98 * VÝKON (10,30) * 5,97 * VÝKON (10,24)) / VÝKON (1,496 * VÝKON (10 , 11), 2)

Protože hodnota získaná jako síla je velké číslo, Excel ji vyjádřil vědeckou notací. Chcete-li jej změnit na zlomek, změňte formát na zlomek

Výstup:

Takže Slunce táhne Zemi silou 35229150283107900000000 Newtonů.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found