Metody přímého a nepřímého peněžního toku Top 7 rozdílů (infografika)

Přímé a nepřímé jsou dvě různé metody používané pro přípravu výkazu peněžních toků společností, přičemž hlavní rozdíl se týká peněžních toků z provozní činnosti, kde v případě metody přímých peněžních toků dochází ke změnám v peněžních příjmech a peněžních platbách jsou vykazovány v peněžních tocích ze sekce provozní činnosti, zatímco v případě metody nepřímých peněžních toků jsou změny na účtech aktiv a pasiv upraveny v čistém výnosu tak, aby byly získány peněžní toky z provozní činnosti.

Rozdíly mezi přímým a nepřímým peněžním tokem

Výkaz peněžních toků obsahuje tři soubory činností, a to provoz, investování a financování. Investiční a finanční sekce se obvykle počítají podobně.

Pokud však jde o výpočet peněžních toků z provozní činnosti, používají se hlavně dvě metody výpočtu - nepřímá metoda a přímá metoda.

  • Nepřímá metoda peněžních toků používá jako základ čistý příjem. Provádí potřebné úpravy, tj. Sčítání a odečítání proměnných k převodu celkového čistého příjmu na peněžní částku z operací.
  • Přímá metoda peněžních toků v provozní činnosti zahrnuje hotovost přijímanou od zákazníků a hotovost vyplácenou dodavatelům, zaměstnancům a dalším. Hotovost lze zaplatit také za daň z příjmu, úroky a další proměnné.
  • Přímá metoda peněžních toků začíná hotovostními transakcemi, jako jsou hotovost přijatá a zaplacená, přičemž ignoruje bezhotovostní transakce.
  • Metoda nepřímých peněžních toků, na druhé straně, výpočet začíná od čistého příjmu, a poté pokračujeme úpravou zbytku.

Infografika metod přímého a nepřímého peněžního toku

Zde je 7 hlavních rozdílů mezi metodami přímých a nepřímých peněžních toků

Přímý peněžní tok vs. metoda nepřímého peněžního toku Klíčové rozdíly

Zde jsou klíčové rozdíly mezi metodami přímých a nepřímých peněžních toků -

  • Jedním z klíčových rozdílů mezi metodou přímých peněžních toků a metodou nepřímých peněžních toků je typ transakcí použitých k vytvoření výkazu peněžních toků. Nepřímá metoda používá čistý základ jako základ a převádí příjem na peněžní tok pomocí úprav. Přímá metoda bere v úvahu pouze hotovostní transakce a vytváří peněžní tok z operací.
  • Metoda nepřímého peněžního toku zajišťuje automatický převod čistého příjmu z hlediska peněžního toku. Metoda přímých peněžních toků naopak zaznamenává peněžní transakce samostatně a poté vytváří výkaz peněžních toků.
  • Nepřímou metodu peněžních toků je třeba připravit, protože úpravy jsou prováděny tak, aby vyžadovaly čas. Doba přípravy na přímou metodu peněžních toků není příliš dlouhá, protože využívá pouze hotovostní transakce.
  • Přesnost nepřímé metody peněžních toků je o něco menší, protože používá úpravy. Srovnávací metoda s přímým peněžním tokem je přesnější, protože zde nejsou použity úpravy.

Jaké jsou tedy rozdíly mezi metodami přímých a nepřímých peněžních toků? Pojďme se podívat na přímé rozdíly mezi metodami přímých a nepřímých peněžních toků.

Metoda přímých vs. nepřímých peněžních toků Rozdíly mezi hlavami

Zde jsou základní rozdíly mezi metodami přímých a nepřímých peněžních toků

Základ pro srovnání přímých vs. nepřímých peněžních toků Nepřímá metoda peněžních toků Přímý způsob peněžních toků
Definice Nepřímá metoda používá čistý základ jako základ a přidává nepeněžní výdaje, jako jsou odpisy, odečte nepeněžní příjmy, jako je zisk z prodeje šrotů, a čisté úpravy mezi oběžnými aktivy a závazky za účelem vytvoření celkového výkazu peněžních toků. Přímá metoda používá k vytvoření výkazu peněžních toků pouze hotovostní transakce, tj. Utracené a přijaté peníze.
Pracovní Čistý příjem se automaticky převádí ve formě peněžního toku. Odsouhlasení se provádí za účelem oddělení peněžního toku od ostatních.
Faktory jsou brány v úvahu Jsou brány v úvahu všechny faktory. Všechny bezhotovostní transakce, jako jsou odpisy, jsou ignorovány.
Přípravy Příprava  je nutná zejména při převodu čistého zisku do výkazu peněžních toků. Taková příprava není nutná.
Přesnost Výkaz peněžních toků podle nepřímé metody není při provádění úprav příliš přesný. Výkaz peněžních toků podle přímé metody je velmi přesný, protože zde není třeba provádět žádné úpravy.
Čas potřebný Ve srovnání s přímou metodou to trvá méně času. Ve srovnání s nepřímou metodou to trvá déle.
Popularita Mnoho společností používá tuto metodu převážně. Ve srovnání s nepřímou metodou je to jen velmi málo společností, které tuto metodu používají.

Metoda přímých a nepřímých peněžních toků - závěr

Metoda přímých i nepřímých peněžních toků je užitečná v různých bodech a lze je použít v závislosti na situaci a požadavku. Nepřímá metoda je mezi společnostmi nejoblíbenější. Příprava (před nahráváním) ale trvá hodně času a není příliš přesná, protože se používá mnoho úprav.

Přímá metoda na druhou stranu nepotřebuje žádný čas na přípravu kromě oddělení hotovostních transakcí od bezhotovostních transakcí. A je přesnější než nepřímá metoda.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found