Vzorec cenové pružnosti poptávky Výpočet a příklady

Vzorec pro výpočet cenové pružnosti poptávky

Vzorec cenové pružnosti poptávky je míra pružnosti poptávky založená na ceně, která se vypočítá vydělením procentuální změny množství (∆Q / Q) procentní změnou ceny (∆P / P), která je matematicky vyjádřena jako

Dále je možné rozpracovat rovnici cenové elasticity poptávky

Kde Q 0 = počáteční množství, Q 1 = konečné množství, P 0 = počáteční cena a P 1 = konečná cena

Výpočet cenové pružnosti poptávky (krok za krokem)

Cenovou pružnost poptávky lze určit v následujících čtyřech krocích:

 • Krok 1:  Určete P 0 a Q 0, které jsou počáteční cenou a množstvím, a poté rozhodněte o cílovém množství a na základě toho konečný cenový bod, který se nazývá Q 1 a P 1 .
 • Krok 2: Nyní vytvořte čitatel vzorce, který představuje procentuální změnu množství. Dosáhne se toho vydělením rozdílu konečných a počátečních množství (Q 1 - Q 0 ) součtem konečných a počátečních množství (Q 1 + Q 0 ), tj. (Q 1 - Q 0 ) / (Q 1 + Q 0 ).
 • Krok 3: Nyní vypracujte jmenovatele vzorce, který představuje procentuální změnu ceny. Dosáhne se toho vydělením rozdílu mezi konečnými a počátečními cenami (P 1 - P 0 ) součtem konečných a počátečních cen (P 1 + P 0 ), tj. (P 1 - P 0 ) / (P 1 + P 0 ).
 • Krok 4:  Nakonec se cenová elasticita poptávky vypočítá vydělením výrazu v kroku 2 výrazem v kroku 3, jak je uvedeno níže.

Příklady

Tuto šablonu aplikace Excel Elasticity of Demand Formula Excel si můžete stáhnout zde - Šablona aplikace Excel Elasticity of Demand Formula

Příklad č. 1

Vezměme si jednoduchý příklad benzínu. Nyní předpokládejme, že prudký nárůst ceny benzínu o 60% měl za následek pokles nákupu benzínu o 15%. Pomocí výše uvedeného vzorce lze výpočet cenové elasticity poptávky provést takto:

 • Cenová pružnost poptávky = procentuální změna množství / procentuální změna ceny
 • Cenová pružnost poptávky = -15% ÷ 60%
 • Cenová pružnost poptávky = -1/4 nebo -0,25

Příklad č. 2

Předpokládejme, že existuje společnost, která dodává automaty. V současnosti prodejní automaty prodávají nealkoholické nápoje za 3,50 $ za láhev. Nyní za tuto cenu kupují spotřebitelé 4000 lahví týdně. Za účelem zvýšení prodeje bylo rozhodnuto snížit cenu na 2,50 USD, což zvýší prodej na 5 000 lahví. Nyní lze výpočet cenové elasticity poptávky provést níže:

Vzhledem k tomu, Q 0 = 4 000 lahví, Q 1 = 5 000 lahví, P 0 = 3,50 USD a P 1 = 2,50 USD

Proto,

 • Cenová pružnost poptávky = (5 000 - 4 000) / (5 000 + 4 000) ÷ (2,50 - 3,50 USD) / (2,50 + 3,50 USD)
 • Cenová pružnost poptávky = (1/9) ÷ (-1 / 6)
 • Cenová pružnost poptávky = -2/3 nebo -0,667

Příklad č. 3

Nyní si vezměme případ prodeje hovězího masa v USA v roce 2014. Kvůli určitému nedostatku potravin ceny skotu prudce vzrostly. V lednu 2014 spotřebovala čtyřčlenná rodina kolem 10,0 liber hovězího masa za cenu 3,47 USD / lb. Kvůli nárůstu cen se cena do konce října 2014 zvýšila na 4,45 USD / lb, což snížilo spotřebu na 8,5 liber. Nyní lze výpočet cenové elasticity poptávky provést níže:

Vzhledem k tomu, Q 0 = 10,0 liber, Q 1 = 8,5 liber, P 0 = 3,47 USD a P 1 = 4,45 USD

Proto,

 • Cenová pružnost poptávky = (8,5 - 10,0) / (8,5 + 10,0) ÷ (4,45 - 3,47 USD) / (4,45 + 3,47 USD)
 • Cenová pružnost poptávky = (-0,081) ÷ (0,124)
 • Cenová pružnost poptávky = -0,653

Kalkulačka cenové pružnosti poptávky

Můžete použít následující cenovou elasticitu kalkulačky poptávky.

Procentuální změna množství
Procentní změna ceny
Vzorec PED =
 

Vzorec PED =
Procentuální změna množství
=
Procentní změna ceny
0
= 0
0

Relevance a použití

Pro podnik je nanejvýš důležité pochopit pojem a význam cenové pružnosti poptávky, aby pochopil vztah mezi cenou zboží a odpovídající poptávkou za tuto cenu. Cenovou elasticitu poptávky lze použít k rozhodování o cenové politice pro různé trhy a pro různé produkty nebo služby.

V případě, že požadované množství velmi kolísá, když se ceny mírně liší, pak se o produktu říká, že je elastický. To se často stává v případě produktů nebo služeb, které mají mnoho alternativ a jako takové jsou spotřebitelé relativně cenově citliví. V takovém scénáři bude buď podnik opatrný při stanovení ceny, nebo zacílí na jiný trh, kde je fluktuace nízká.

V případě, že se požadované množství změní s velmi malou marží i přes výraznou změnu cen, pak se o produktu říká, že je nepružný. K tomu dochází, když chybí dostatek kvalitních náhrad za produkt nebo službu a jako takoví jsou spotřebitelé ochotni nakupovat za relativně vyšší ceny. Podnik bude schopen za takových tržních podmínek ocenit produkt mnohem pohodlněji.

Cenová pružnost poptávky v aplikaci Excel (se šablonou aplikace Excel)

Nyní si vezmeme případ zmíněný v příkladu cenové elasticity poptávky č. 3, který ilustruje totéž v šabloně aplikace Excel níže. Tabulka poskytuje přehled měsíčních výkyvů cen a spotřeby čtyřčlenné rodiny za období leden 2014 až říjen 2014 a vypočítává měsíční cenovou pružnost poptávky.

V níže uvedené šabloně aplikace Excel jsme použili vzorec cenové elasticity poptávky k nalezení Měsíční cenové pružnosti poptávky.

Takže výpočet měsíční cenové pružnosti poptávky bude-


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found