Funkce RANK v aplikaci Excel | Jak používat vzorec hodnocení Excel? | Příklady

Funkce Excel RANK

Excel Rank vzorec se používá k tomu, aby nám dal hodnost dané datové sady čísel na základě datové sady, nebo můžeme říci, že porovnáme ostatní čísla v datové sadě, hodnostní funkce byla vestavěná funkce pro Excel 2007 a starší verze, pro novější verze nad 2007 máme vestavěnou funkci jako funkce Rank.Avg a Rank.Eq.

Rank Function je integrovaná funkce v MS Excel. Spadá do kategorie STATISTICKÝCH funkcí v aplikaci Excel. Funkce se používá k získání hodnosti daného čísla ze seznamu čísel.

Syntax

Vzorec pro hodnocení v aplikaci Excel má tři argumenty, z nichž první dva jsou povinné a poslední je volitelný.

 1. number Číslo, u kterého se má zjistit hodnost.
 2. ref = rozsah čísel, ve kterých se nachází hodnost daného čísla
 3. order =  pořadí (vzestupně nebo sestupně), ve kterém by se čísla měla řadit. 0 = sestupné pořadí; 1 = vzestupně. Pokud je objednávka vynechána, výchozí hodnota je nula, tj. Sestupné pořadí.

Jak používat funkci RANK v aplikaci Excel? (s příklady)

Daná funkce je funkce listu (WS). Jako funkci listu jej lze zadat jako součást vzorce v buňce listu. Další informace naleznete v příkladech vysvětlených v tomto článku, jak budete pokračovat.

Tuto šablonu Excel funkce RANK si můžete stáhnout zde - Šablona Excel RANK Function

Příklad č. 1 - Najděte Stevovo hodnocení v matematice

 • Ve výše uvedeném příkladu jsou uvedeny známky studentů v předmětech matematiky a přírodních věd. Abychom našli Stevovu pozici v matematice, použili bychom funkci Excel RANK.
 • První parametr je vstupní hodnota, jejíž hodnost se má vypočítat. Zde B6 představuje Stevovy známky v matematice, tj. 68.
 • Druhý parametr, celkový počet buněk obsahujících matematické značky, je od B1 do B11. Rozsah je tedy B1: B11, který zahrnuje všechny známky studentů v matematice.

 • Nejvyšší hodnota představuje pořadí 1 a nejnižší představuje poslední pořadí. Takže třetí parametr je přeskočen a Excel s ním zachází jako s 0, výchozí pořadí je sestupné
 • RANK (B6, B1: B11) vrací hodnost studenta jménem Steve v předmětu Matematika na 8, přičemž 50 je nejnižší (B2) a 99 (B10) je nejvyšší známka v matematickém předmětu.

Příklad č. 2 - Najděte nejnižší dobu běhu ze záznamu závodu

 • Ve výše uvedeném příkladu jsou uvedeny různé hodnoty času. Musíme najít nejnižší runtime z daných záznamů.
 • Časové hodnoty se pohybují od buňky B1: B6. Rozsah buněk je tedy pojmenován jako tabulka a má název „můj čas“. Funguje jako alias pro B1: B6.

 • Na rozdíl od příkladu č. 1 zde nejnižší doba běhu označuje 1. úroveň a nejvyšší doba běhu označuje poslední úroveň. Při výpočtu pořadí v aplikaci Excel tedy musíme použít vzestupné pořadí. Proto je 3. parametr uveden jako 1.
 • RANK (B3, můj čas, 1) tedy vrací nejnižší dobu běhu jako hodnost 1 z daných časů závodu.

 • Výsledkem je, že 4:30 (buňka B3), nejnižší je zaznamenána jako pozice 1 a 9:00 (buňka B5), nejdelší jako poslední, tj. 4. pozice.

Příklad č. 3 - Hodnota není k dispozici

 1. Jak je znázorněno na výše uvedeném obrázku, 1. parametr, tj. Hodnota, pro kterou se má hodnost počítat, NENÍ přítomný v rozsahu buněk uvedených ve 2. parametru, poté vzorec hodnosti Excel vrátí #NA! což znamená, že hodnota je neplatná, tj. není přítomna v daném rozsahu referenčních buněk.
 2. Jak je znázorněno na výše uvedeném obrázku, číslo 59 není v rozsahu, a tedy #NA! je vrácen jako výsledek zobrazený v buňce C8.
 3. V takovém případě je třeba opravit 1. parametr.

Příklad č. 4 - Numerické hodnoty ve formátu textu

 • Jak je znázorněno na obrázku výše, první parametr, tj. Hodnota, pro kterou se má hodnost počítat, je uveden v textovém formátu, tj. „5“, jak je znázorněno na obrázku výše. Hodnota nezůstává číslem, protože je uvedena v uvozovkách, a proto je považována za text.
 • Protože pořadí nelze vypočítat na základě textových dat, funkce vrátí # N / A! chyba označující, že hodnota není k dispozici v daném rozsahu buněk. Výsledná buňka C6 má # N / A vrácené jako výsledek funkce.

 • V takovém případě je třeba opravit 1. parametr.

Věci k zapamatování

 1. Minimální parametr, který funkce Excel RANK bere, je 2.
 2. 3. parametr funkce RANK je volitelný a ve výchozím nastavení nula (sestupně). Pokud je zadán jako 1, funkce s ním zachází jako se vzestupným pořadím.
 3. Neexistuje žádný vzorec RANKIF k provedení podmíněného hodnocení podobného COUNTIF v aplikaci Excel. K dosažení stejného cíle potřebuje použití další funkce aplikace Excel.
 4. Pokud dané číslo, pro které se má hodnost počítat (1. parametr), není přítomno v rozsahu buněk uvedených jako odkaz na funkci (2. parametr), pak # N / A! dojde k chybě.
 5. Vzorec hodnocení nepodporuje žádné textové hodnoty nebo textové vyjádření číselných hodnot, protože RANK nelze použít na textová data. Pokud je k dispozici, tato funkce aplikace Excel vrátí chybu # N / A, jak je vysvětleno.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found