CFA vs CFQ - Co je lepší? | WallstreetMojo

Rozdíl mezi CFA a CFQ

Plnou formou CFA je Chartered Financial Analyst a uchazeč může pokračovat v tomto kurzu pouze poté, co dokončí své absolvování a je organizován americkým CFA Institute, zatímco CFQ je krátká forma používaná pro kvalifikaci Corporate Finance a tento kurz pořádá ICAEW.

V rychle se rozvíjejícím finančním průmyslu roste poptávka po kvalifikovaných a kvalifikovaných profesionálech se správným druhem schopností pro jakoukoli specializovanou práci v konkurenčním globálním prostředí. Ke splnění tohoto požadavku nabízí prestižní instituce z celého světa řadu programů a označení finanční certifikace. V průběhu tohoto článku bychom diskutovali o CFA, jednom z nejuznávanějších finančních údajů, a CFQ, označení nejvyšší úrovně udělené ve specializované oblasti podnikových financí. Poskytnuté informace by měly být užitečné při informovaném výběru pověření na základě individuálních potřeb, způsobilosti a preferencí.

Infografika CFA vs CFQ


Doba čtení: 90 sekund

Pojďme pochopit rozdíl mezi těmito dvěma streamy pomocí této CFA vs CFQ infografiky.

Souhrn CFA vs CFQ

Sekce CFA CFQ
Certifikace organizována CFA pořádá CFA Institute CFQ, diplom v oblasti podnikových financí a certifikát v oblasti podnikových financí jsou společně udělovány ICAEW a CISI
Počet úrovní CFA: CFA má 3 úrovně zkoušek, z nichž každá je rozdělena na dvě zkoušky (ranní a odpolední)

CFA Část I : Dopolední sezení: 120 otázek s možností výběru z více možností

Odpolední zasedání: 120 otázek s možností výběru z více možností

CFA Část II: Dopolední sezení: 10 otázek k položkám

Odpolední zasedání: 10 otázek k položkám

CFA Část III: Dopolední zasedání: Otázky konstruované odpovědi (eseje)

(obvykle mezi 8–12 otázkami), maximálně 180 bodů.

Odpolední zasedání: 10 otázek k položkám

Nejsou žádné zkoušky, které by vyhovovaly nejvyšší úrovni, na které se kandidáti ucházejí o označení CF, a to buď po absolvování diplomu z podnikových financí (studijní cestou) nebo přímo (prostřednictvím studijní cesty) splněním předpokladů požadované práce a praxe.

Diplom v oboru podnikových financí se skládá ze dvou zkoušek:

Příspěvek 1: Zkouška otevřené knihy (krátké otázky týkající se stylu scénáře)

Příspěvek 2: Zkouška z otevřené knihy na základě případové studie

Režim / doba vyšetření Na úrovních CFA část I, II, III probíhají ranní a odpolední zasedání po 3 hodinách. Diplom v oboru podnikových financí

Papír 1: 3 hodiny

Papír 2: 4 hodiny

Zkušební okno Zkoušky na úrovni CFA část I, II a III se konají každoročně první červnovou sobotu, zkoušku část I lze složit také v prosinci Diplom v oboru Corporate Finance Paper 1 a Paper 2 se konají dvakrát ročně v měsících 24. ledna 2017. V červnu 2017 se bude konat další zasedání.
Předměty Učební plán obsahu CFA se skládá z 10 modulů se zvyšující se úrovní obtížnosti od zkoušky CFA část I po zkoušku část II a část III.

Těchto 10 modulů se skládá z:

Etika a profesionální standardy

Kvantitativní metody

Ekonomika

Finanční výkaznictví a analýza

Podnikové finance

Řízení portfolia

Kapitálové investice

Pevný příjem

Deriváty

Alternativní investice

Diplom v osnovách obsahu podnikových financí pro papír 1 a papír 2 jsou uvedeny níže:

Papír 1: Techniky a teorie podnikového financování

Obsah:

Analýza účetní závěrky

Ocenění

Dluh a vlastní kapitál

Fúze, akvizice a vyřazení

Regulace, správa a etika

Paper 2: Corporate Finance Strategy and Advice

Obsah:

Korporační strategie

Fúze a akvizice

Výkon a rekonstrukce společnosti

Podpůrný materiál pro sekce 2 a 3

Integrované dovednosti:

Případová studie

Poplatky CFA: 2400 $ Cena za diplom z podnikového financování:

Papír 1: Techniky a teorie podnikového financování 315 GBP

Papír 2 : Strategie a poradenství v oblasti podnikového financování 370 GBP

Náklady na podání žádosti o kvalifikaci pro podnikové finance prostřednictvím trasy zkušeností:

788 GBP + DPH pro členy ICAEW

985 GBP + DPH pro nečleny

Žádost o kvalifikaci Corporate Finance studijní cestou není zpoplatněna.

Pracovní příležitosti / pracovní pozice Jako jeden z nejvyhledávanějších finančních údajů může CFA pomoci získat pokročilé znalosti, dovednosti a schopnosti v oblastech, jako je kapitálový výzkum a finanční analýza, se slibnými kariérními vyhlídkami. To by nesmírně pomohlo profesionálům ochotným prozkoumat pracovní příležitosti v globálním průmyslu.

Mezi relevantní pracovní role patří:

Investiční bankéři

Manažeři portfolia

Analytici akciového výzkumu

Jedná se o označení na pokročilé úrovni v oblasti podnikových financí, které otevírá nepřeberné množství kariérních příležitostí pro profesionály uznáváním jejich znalostí, dovedností a odborných znalostí v této specializované oblasti. Na nejvyšších úrovních je podnikové financování lukrativní kariérou, kterou mohou sledovat pouze ti, kteří prokazují vysokou úroveň efektivity a odbornosti na svůj příkaz. CFQ pomáhá předvést tyto schopnosti světu a činí je součástí elitní komunity podnikových profesionálů.

Mezi relevantní pracovní role profesionálů s kvalifikací Corporate Finance patří:

Správa pokladny

Finanční ředitel (CFO)

Co je CFA?


 • CFA (Chartered Financial Analyst) je „zlatým standardem“ správy investic a finanční analýzy, pokud jde o globální pověření.
 • Jedná se o označení ve své vlastní třídě, které uděluje CFA Institute, USA, jedna z nejuznávanějších organizací zaměřených na šíření znalostí v oblasti finanční analýzy a prosazování globálních profesionálních a etických standardů v této oblasti. CFA je sledována finančními profesionály, kteří se mimo jiné specializují na správu portfolia, finanční poradenství a finanční modelování.
 • Jako jeden z nejnáročnějších finančních údajů má jednu z nejnižších úspěšností, což jasně ukazuje, jaké úsilí je zapotřebí k získání údajů.
 • Podívejte se na další podrobnosti v průvodci zkouškou CFA

Co je CFQ?


 • CFQ (Corporate Finance Qualification) je odborná kvalifikace udělená ICAEW (Institute of Chartered Accountants v Anglii a Walesu) za účelem uznání dovedností a odborných znalostí podnikových finančníků.
 • K získání tohoto cenného označení jsou k dispozici dvě cesty, konkrétně studijní cesta a zkušenostní cesta. CFQ je v zásadě kvalifikace zaměřená na zkušenosti, která vyžaduje určitou úroveň zkušeností a odborných znalostí, aby bylo možné získat označení, v takovém případě člověk nemusí sedět na žádné zkoušce.
 • Při absenci potřebného množství zkušeností se však lze rozhodnout také pro studijní cestu. Ti, kteří se rozhodnou pro studijní cestu, musí mít nárok na CFQ, aby absolvovali diplom z podnikových financí.

Požadavky na zkoušku CFA vs CFQ


CFA zkouška:

Aby měl kandidát nárok na CFA, měl by mít společně bakalářský titul (nebo by měl být v posledním ročníku bakalářského studia) nebo 4 roky odborné praxe nebo 4 roky vysokoškolského vzdělávání a odborné pracovní zkušenosti.

CFQ zkouška:

 • Chcete-li se kvalifikovat na CFQ studijní cestou, jsou k dispozici 3 programy v závislosti na úrovni zkušeností jakéhokoli kandidáta.
 • Kandidáti na vstupní úrovni se mohou rozhodnout pro certifikát Corporate Finance bez vstupních požadavků, aby mohli zahájit cestu k CFQ.
 • Ti, kteří absolvovali certifikát v oblasti podnikových financí nebo ICAEW Chartered Accountants, se mohou zaregistrovat na diplom v oboru podnikových financí. Kandidáti, kteří si zvolili studijní cestu, musí mít nárok na podání žádosti o CFQ, musí absolvovat diplom z podnikových financí a v současné době pracovat na příslušné pozici.
 • Měli by také být schopni prokázat 3 roky zkušeností v oblasti podnikového financování s minimálně třemi transakcemi v oblasti podnikového financování.
 • Alternativně by uchazeči, kteří se ucházejí o kvalifikaci pro podnikové finance (CFQ) přímo cestou zkušeností, měli mít minimálně 5 let odborné praxe v pozici podnikových financí nebo příslušnou roli s alespoň 6 prokazatelnými transakcemi, kde byli v hlavní poradní roli.
 • Rovněž by museli poskytnout tři vzájemné reference, aby ověřili své zkušenosti a odborné znalosti.

Proč sledovat CFA?  


 • Jedná se o komplexní a pokročilý víceúrovňový finanční certifikační program, který má finančním odborníkům pomoci získat odborné znalosti v oblastech specializovaných znalostí, včetně správy aktiv, finanční analýzy, finančního modelování, správy portfolia a dalších oblastí zaměřených na výzkum v oblasti financí.
 • Dokonce i nefinanční profesionálové mohou podstatně získat dokončením jedné nebo více úrovní CFA, zatímco zkušení finanční profesionálové by mohli vydělávat CFA Charter značně podpořit své kariérní vyhlídky.
 • To nejen zvyšuje jejich hodnotu v očích potenciálních zaměstnavatelů, ale také rozšiřuje jejich oblast odborných znalostí v oblasti financí spolu s inspirativní důvěrou v jejich profesionální schopnosti.

Proč sledovat CFQ?


 • Získání tohoto specializovaného označení přináší nejvyšší úroveň validace pro podnikové finančníky, čímž je efektivně uznává jako přední odborníky v komplexní oblasti podnikových financí s požadovanou úrovní zkušeností a odbornosti.
 • Jedná se především o označení zaměřené na zkušenosti, což je o to více důvodem, aby se kvalifikovaní a zkušení profesionálové v oblasti podnikových financí ucházeli o CFQ, kteří se při získávání označení stanou způsobilými používat označení CF.
 • To přirozeně podstatně pomáhá jejich kariérním vyhlídkám a bylo by mnohem snazší vzbudit důvěru v některé z předních světových zaměstnavatelů s tímto vysoce oceňovaným označením.

Další články, které by se vám mohly líbit

 • Rozdíly mezi CFA a MBA
 • CFA vs CPA - Co je lepší?
 • CFA vs CFP | Copmare
 • FRM vs CFA

Závěr


CFA a CFQ představují dvě vysoce uznávané pověření ve financích, ale v žádném případě je nelze považovat za stejné kategorie. CFA je označení, které se svým rozsahem vyznačuje povahou profesionálních schopností, které by mohl pomoci získat. Rozhodně nejde o specializované označení samo o sobě, ale může pomoci zkušeným odborníkům získat potřebné odborné znalosti v několika specializovaných oblastech financí, včetně výzkumu kapitálu, finanční analýzy a správy portfolia. Na druhou stranu je CFQ jako označení omezeno ve svém rozsahu na podnikové finance a spíše na zkušenosti orientované označení, které nevyžaduje, aby jeden absolvoval nějaké zkoušky, aby získal kvalifikaci Corporate Finance. Ti, kteří se chtějí specializovat na podnikové finance, musí pouze požádat o kvalifikaci Corporate Finance.CFA nabízí širší rozsah, pokud jde o specializaci, ale s malou nebo žádnou přímou relevancí v oblasti podnikových financí.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found