Funkce HODNOTA v aplikaci Excel (vzorec, příklady) | Jak používat?

Funkce Excel VALUE

Funkce Value v aplikaci Excel dává hodnotu textu, který představuje číslo, například pokud máme text jako $ 5, jedná se vlastně o formát čísla v textu, použití hodnotového vzorce na těchto datech nám dá výsledek 5, abychom viděli, jak tato funkce nám dává číselnou hodnotu představovanou textem v aplikaci Excel.

Syntax

Hodnotový vzorec je následující:

Funkce Value má pouze jeden argument, a to je povinný. Vzorec hodnoty vrací číselnou hodnotu.

Kde,

  • text = textová hodnota, která má být převedena na číslo.

Příklady použití funkce VALUE v aplikaci Excel

Funkce VALUE je funkce listu (WS). Jako funkci WS ji lze zadat jako součást vzorce v buňce listu. Pro lepší pochopení viz níže uvedené příklady.

Tuto šablonu aplikace Excel s funkcí VALUE si můžete stáhnout zde - šablonu aplikace Excel s funkcí VALUE

Příklad č. 1 - Převést TEXT na číslo

V tomto příkladu má buňka C2 přidružený vzorec HODNOTY. C2 je tedy buňka výsledků. Argument funkce VALUE je „$ 1000“ text, který má být převeden na číslo. Výsledek je 1000.

Příklad č. 2 - Převést ČAS dne na číslo

V tomto příkladu má buňka C4 přidružený vzorec HODNOTY. C4 je tedy buňka výsledků. Argument funkce VALUE je „14:00“, což je denní doba. Výsledek jeho převodu na číslo je 0,58333

Příklad č. 3 - Matematické operace

V tomto příkladu má buňka C6 přidružený vzorec HODNOTY. C6 je tedy buňka výsledků. Argument funkce VALUE je rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami. Hodnoty jsou „1000“ a „500“. Rozdíl je tedy 500 a stejný je vrácen funkcí.

Příklad č. 4 - Převést DATUM na číslo

 V tomto příkladu má buňka C8 přidružený vzorec HODNOTY. C8 je tedy buňka výsledků. Argument funkce VALUE je „01/12/2000“, což je text ve formátu data. Výsledek jeho převodu na číslo je 36537.

Příklad č. 5 - Chyba v VALUE

V tomto příkladu má buňka C10 přidružený vzorec HODNOTY. C10 je tedy buňka výsledků. Argument funkce VALUE je „abc“, což je text v nevhodném formátu, a proto hodnotu nelze zpracovat. Výsledkem je #HODNOTA! je vráceno označující chybu v hodnotě.

Příklad č. 6 - Chyba v NAME

V tomto příkladu má buňka D2 přidružený vzorec HODNOTY v aplikaci Excel. D2 je tedy buňka výsledků. Argument funkce VALUE je ppp, což je text v nevhodném formátu, tj. Bez uvozovek („“), a proto hodnotu nelze zpracovat.

Ve výsledku #NAME! je vráceno, což znamená, že chyba je s uvedeným názvem. Totéž platí, i když je zadána platná textová hodnota, ale není uvedena v uvozovkách. Např .: VALUE (123) vrátí # JMÉNO! jako výsledek.

Příklad č. 7 - Text s NEGATIVNÍ HODNOTOU

V tomto příkladu má buňka D4 přidružený vzorec HODNOTY. D4 je tedy buňka výsledků. Argument funkce VALUE je „-1“, což je text obsahující zápornou hodnotu. Výsledkem je, že odpovídající hodnota -1 je vrácena funkcí HODNOTA Excel.

Příklad č. 8 - Text s frakční hodnotou

V tomto příkladu má buňka D6 přidružený vzorec HODNOTY v aplikaci Excel. D6 je tedy buňka výsledků. Argument funkce VALUE v aplikaci Excel je „0,89“, což je text obsahující zlomkovou hodnotu. Výsledkem je, že funkce VALUE vrátí odpovídající hodnotu 0,89.

Věci k zapamatování

  • Funkce VALUE převádí text na číselnou hodnotu.
  • Převádí formátovaný text, jako je formát data nebo času, na číselnou hodnotu.
  • O převod textu na číslo se však ve výchozím nastavení obvykle stará Excel. Funkce VALUE tedy není výslovně požadována.
  • Je užitečnější, když mají být data MS Excel kompatibilní s ostatními podobnými tabulkovými aplikacemi.
  • Zpracovává jakoukoli číselnou hodnotu menší nebo větší než nebo rovnou nule.
  • Zpracovává jakékoli zlomkové hodnoty menší nebo větší než nebo rovné nule.
  • Text zadaný jako parametr, který má být převeden na číslo, musí být uzavřen do uvozovek. Pokud tak neučiníte, # JMÉNO! je vráceno označující chybu se zadaným JMÉNEM.
  • Pokud je jako parametr zadán nečíselný text, jako jsou abecedy, nelze totéž zpracovat funkcí HODNOTA v aplikaci Excel a vrátí #HODNOTA! ve výsledku znamená, že chyba je generována HODNOTA.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found