Plná forma PAN (význam, definice) | Průvodce kartou PAN

Plná forma PAN - trvalé číslo účtu

Plnou formou PAN je trvalé číslo účtu. Permanent Account Number (PAN) je počítačový elektronický systém, který přiřazuje jedinečné 10místné alfanumerické číslo, které vydává oddělení daně z příjmu, vláda Indie různým subjektům a identifikuje řadu daňových poplatníků v Indii. PAN se skládá z abecedních i číselných číslic.

Karta PAN má hmatatelnou formu a přiděluje se jedinečné číslo PAN, včetně názvu subjektu, DOB, fotografie, kterou lze dokonce předložit jako doklad totožnosti a pro mnoho dalších regulačních požadavků.

Formát karty PAN

Formát karty PAN obsahuje informace týkající se jména žadatele, jako je DOB, v souladu s pokyny KYC.

# 1 - Formát karty

Karta PAN má následující podrobnosti:

 1. Jméno: Jméno žadatele.
 2. Jméno otce: Jméno otce žadatele.
 3. DOB: Datum narození žadatele, v případě jiných než fyzických osob datum registrace u příslušného orgánu.
 4. Číslo PAN:  Z 10místného čísla je prvních 5 znaků abecední řadou, z nichž první 3 znaky jsou od AAA po ZZZ.

# 2 - Formát čísla Pan Card

Například „ABCPRXXXXC“

4. znak

Z 10místného čísla PAN je čtvrtým znakem indikace stavu držitele čísla PAN.

 • „P“ představuje jednotlivce
 • „C“ představuje společnost
 • „H“ představuje Hinduistickou nerozdělenou rodinu (HUF)
 • „A“ představuje Sdružení osob (AOP)
 • Písmeno „B“ představuje skupinu jednotlivců (BOI)
 • „G“ představuje vládní agenturu
 • „J“ představuje umělou soudní osobu
 • „L“ představuje místní úřad
 • Písmeno „F“ představuje společnost s ručením omezeným nebo společnost s ručením omezeným
 • „T“ představuje Trusty
5. znak

ABCP R XXXXC

5. znak PAN 10místné číslo označuje první znak příjmení nebo příjmení Fyzické osoby. U neindividuálního 5. znaku představuje první znak jména jména držitele karty PAN.

6. až 9. znak

ABCPR XXXX C.

Výše zvýrazněné 4 znaky jsou čísla od 0001 do 9999.

10. znak

ABCPRXXXX C.

10. znak představuje abecední kontrolní číslici.

Způsobilost pro kartu PAN

Níže jsou uvedena kritéria způsobilosti pro vlastnictví čísel PAN.

 • Jednotlivci: V případě, že jednotlivci žádají o číslo PAN, měli by to být občané Indie, kteří mají platnou adresu a datum narození a doklad totožnosti. Doložením dokladu může být řidičský průkaz, pas, karta Aadhar nebo karta voličů atd.
 • Hinduistické nerozdělené rodiny: Hlava rodiny, která je známá také jako Karta v případě, že by Hinduistická nerozdělená rodina mohla požádat o číslo PAN jménem ostatních členů rodiny tím, že poskytne doklad totožnosti, například doklad o adrese, datum narození členů HUF.
 • Nezletilí: V případě nezletilých osob mohli opatrovníci požádat o číslo PAN jejich jménem poskytnutím jejich vlastních dokladů totožnosti.
 • NRI: V případě občanů, kteří žijí mimo Indii, mohou požádat o číslo PAN předložením bankovního výpisu ze země, ve které v současné době bydlí, jako důkaz adresy.
 • Společnost: Společnosti žádající o čísla PAN by měly být registrovány u ROC a měly by poskytnout osvědčení o registraci jako důkaz ID.
 • Partnerství / Firmy: Firmy nebo partnerství s ručením omezeným by měly být registrovány u příslušného orgánu, aby získaly číslo PAN a poskytly kopii registrace jako důkaz ID.
 • AOP: Sdružení osoby registrované u příslušného orgánu může získat číslo PAN poskytnutím svého registračního osvědčení.
 • Umělá soudní osoba: Umělé soudní osoby mohou požádat o čísla PAN poskytnutím příslušného registrovaného osvědčení nebo dokumentů.
 • Důvěra: Důvěra může požádat o číslo PAN poskytnutím certifikátu listiny nebo registrovaného certifikátu.

Typy PAN

Následují různé typy PAN:

 • Individuální
 • Hinduistická nerozdělená rodina (HUF)
 • Společnost / společnost
 • Důvěra
 • Umělá soudní osoba
 • Partnerství / firma s omezenou odpovědností
 • Méně důležitý
 • Společnost
 • Sdružení osob

Dokumenty požadované pro kartu PAN

Dokumenty jsou primárně vyžadovány ze dvou hlavních důvodů, které dokládají doklad o totožnosti a doklad o adrese. Níže jsou uvedeny hlavní dokumenty požadované na základě typu PAN, o který se u čísel PAN vztahují.

Proč potřebujeme číslo PAN?

Číslo karty PAN je vyžadováno z různých důvodů. Níže jsou uvedeny hlavní důvody, díky nimž jsou čísla PAN nezbytná.

 • K podání přiznání k dani z příjmu je vyžadováno číslo PAN.
 • Jako důkaz totožnosti je vyžadováno číslo PAN.
 • K otevření jakéhokoli bankovního účtu nebo vkladového účtu je vyžadováno číslo PAN.
 • Podání žádosti o bankovní půjčku nebo jinou kreditní kartu je základním požadavkem.
 • K nákupu nebo prodeji nemovitosti s oceněním nad 5 lakhs je nutné zadat číslo PAN.
 • K vyplacení účtu nad Rs.25 000 je potřeba číslo PAN.
 • Číslo PAN je vyžadováno, pokud někdo vkladá na bankovní účet částku 50 000 Rs nebo vyšší.
 • Číslo PAN je rovněž požadováno pro nákup a prodej automobilu nebo jiného vozidla.
 • Číslo PAN je vyžadováno v případě investice 50 000 Rs a více.
 • Číslo PAN je vyžadováno při transakci nákupu šperků nad rámec předepsaného limitu.

Jak požádat o kartu PAN?

PAN lze aplikovat online nebo offline.

Online přihláška

 • Krok 1: Navštivte web NSDL (National Securities Depository Limited) nebo UTIITSL
 • Krok 2: Vyplňte požadovaný formulář a odešlete jej vyplácením požadované částky poplatku.
 • Krok 3: Číslo PAN bude zasláno žadateli na adresu uvedenou v žádosti.

Offline aplikace

 • Krok 1: Navštivte autorizované centrum karet PAN a získejte požadovaný formulář žádosti.
 • Krok 2: Vyplňte požadovaný formulář žádosti a připojte požadované dokumenty k formuláři a zaplaťte poplatek za podání žádosti.
 • Krok 3: Číslo PAN bude zasláno žadateli na adresu uvedenou v žádosti.

Závěr

Závěrem bychom chtěli říci, že číslo PAN pomáhá příslušnému oddělení, zejména oddělení daně z příjmu, identifikovat všechny transakce prováděné držitelem PAN. Tato transakce se liší od plateb daně z příjmu, kreditu za TDS, návratnosti příjmů atd.

Číslo PAN umožňuje orgánu získat informace o držiteli čísla PAN a porovnat transakce, jako jsou investice, výpůjčky a různé další obchodní transakce.