Uložit jako zástupce | Klávesová zkratka pro uložení a uložení jako v aplikaci Excel

Uložit jako je umístěno na kartě souboru listu v aplikaci Excel, ale existují i ​​některé klávesové zkratky pro jeho použití, jedna je na panelu nástrojů pro rychlý přístup nebo můžeme stisknout F12 a zobrazit možnost uložit jako nebo stisknout klávesovou zkratku CTRL + S, které nám otevře dialogové okno uložit jako, abychom uložili soubor na požadovanou cestu.

Zástupce aplikace Excel: „Uložit jako“

„Uložit“ a „Uložit jako“ patří obě tyto zkratky k funkcím třídy „Soubor“ aplikace Excel. Uložit a uložit jako klávesové zkratky v aplikaci Excel uloží dočasná data, která máme v aplikaci Excel, do souboru aplikace Excel.

Uložit a uložit jako zástupce v aplikaci Excel jsou nejdůležitější funkce, protože umožňují uživateli ukládat data vytvořená v aplikaci Excel, bez těchto funkcí uživatel ztratí data, která byla vytvořena v aplikaci Excel, jakmile je soubor uzavřen. Je tedy velmi důležité, aby tyto funkce musely být jasně pochopeny.

  • Klávesová zkratka „Uložit jako“ v aplikaci Excel se liší od klávesové zkratky „Uložit“ aplikace Excel jako „Uložit jako“ umožňuje uživateli ukládat data do samostatného souboru nebo dokonce do samostatného formátu od původního formátu.
  • Bylo zavedeno, když bylo zjištěno, že uživatel ztratí původní soubor, jakmile jsou do něj uloženy změny. Funkce zkratky „Uložit jako“ v aplikaci Excel umožňuje uživateli uložit změny, které byly provedeny v primárním souboru, do nového souboru. Nyní má uživatel pomocí funkce Uložit jako možnost uložit soubor ve stejném formátu nebo pod jiným názvem nebo dokonce na jiném místě.
  • Funkce zkratky „Uložit jako“ aplikace Excel nabízí více funkcí než tradiční funkce „Uložit“ aplikace Excel.

Uložit jako zástupce v příkladech aplikace Excel

# 1 - Použití klávesové zkratky Uložit jako v aplikaci Excel - F12

# 2 -  Přidání funkce „Uložit jako“ do rychlého přístupu k mýtné liště.

# 3 -  Přidání funkce „Uložit jako“ na pás karet.

# 4 -  Používání VBA

Jak používat zkratku Uložit jako v aplikaci Excel?

Níže jsou uvedeny čtyři metody použití zkratky Uložit jako v aplikaci Excel.

Metoda č. 1 - Použití klávesové zkratky aplikace Excel pro uložení jako

Krok 1– Ujistěte se, že není nutná žádná akce.

Před uložením souboru by se to mělo ujistit, že žádná akce, která byla provedena, nevyžaduje vrácení zpět. Pokud je požadována možnost Zpět, musíme nejdříve akci vrátit zpět a pak pouze uložit změny.

Krok 2

Pomocí klávesové zkratky „F12“ otevřete dialogové okno „Uložit jako“.

Krok 3

Nyní vyberte nový název souboru, typ souboru a umístění, kam chceme soubor uložit.

Metoda č. 2 - Přidat Uložit jako funkci na panel nástrojů Rychlý přístup v aplikaci Excel

Krok 1

Přejděte na panel nástrojů pro rychlý přístup a klikněte na malou klávesu „Rozevírací seznam“.

Krok 2

Z možností vyberte možnost „Více příkazů“

Krok 3

Z nabídky vyberte „Všechny příkazy“ a přidejte funkci „Uložit jako“ na panel nástrojů Rychlý přístup.

Krok 4

Poté, co jsme přidali funkci „Uložit jako“, ji můžeme použít jediným kliknutím.

Metoda č. 3 - Přidání možnosti „Uložit jako“ na pás karet v aplikaci Excel

Na pás karet lze také přidat funkci „Uložit jako“.

Krok 1

Klikněte na „Možnost souboru“ a v nabídce vyberte „možnost“.

Krok 2

Na kartě Přizpůsobit pás karet vyberte všechny příkazy, vyhledejte funkci „Uložit jako“ a přidejte ji na pás karet.

Krok 3

Po přidání funkce „Uložit jako“ na pás karet se zobrazí níže.

Metoda č. 4 - Použijte VBA jako zástupce Uložit jako

VBA lze také použít jako zkratku pro „Uložit jako“ pomocí kódu.

Activeworkbook znamená excel, který je aktivní

Saveas znamená funkci „Uložit jako“, kterou je třeba provést.

„Uložit jako tento název“, zadejte název, pod kterým má být soubor uložen.

Vysvětlení funkce „Uložit jako“ v aplikaci Excel

Kdykoli pracujeme na tabulce, která je sdílena mezi spoluhráči, pak je důležité, aby primární soubor nebyl ostatními členy týmu upravován. Předpokládejme situaci, kdy manažer týmu vytvořil soubor a sdílel jej se spoluhráči a někteří spoluhráči změnili vzorce podle potřeby a také uložili změny do souboru.

Nyní to vytvoří problém pro uživatele, který vytvořil primární soubor, protože změny provedené spoluhráči jsou již uloženy ve stejném souboru a nyní není možné tyto změny obnovit a získat zpět původní soubor. Abychom se postarali o obě situace, které mají uložit změny, a také o zachování primárního souboru, používáme funkci „Uložit jako“ aplikace Excel.

  • Funkce „Uložit jako“ aplikace Excel nejen umožňuje uživateli uložit změny pod novým názvem souboru, ale také uživateli umožňuje změnit typ souboru a umístění, kde byl soubor uložen.
  • Pomocí funkce „Uložit jako“ je možné, že uživatel může vytvořit soubor, který má nové umístění a nový typ souboru. Někdy musí uživatel uložit soubor jako soubor PDF a někdy chtít změnit typ souboru na list s povolenými makry, a v takových případech je důležité, aby měl uživatel nějakou vestavěnou možnost, a proto máme možnost „Uložit jako“. funkce v aplikaci Excel
  • Kdykoli tedy chceme uložit změny a primární soubor, použijte funkci „Uložit jako“. Existuje mnoho způsobů, jak přidat zkratky pro funkci „Uložit jako“.
  • Můžeme použít kombinace klávesových zkratek a také přidat tyto funkce „Uložit jako“ na pás karet nebo na panel nástrojů pro rychlý přístup. Použití klávesových zkratek Uložit jako umožní uživateli zkrátit čas, který se používá při ukládání souboru konvenčními metodami. Kromě toho máme také kód VBA, který lze snadno použít k provedení klávesové zkratky „Uložit jako“ v aplikaci Excel.

Důležité informace o zkratce „Uložit jako“ v aplikaci Excel

  • Když používáme zkratku „Uložit jako“ v aplikaci Excel, musíme zadat jedinečný název, jinak se zobrazí varovná zpráva, že „název souboru existuje“, a pokud omylem přepíšeme varování a stiskneme tlačítko Uložit, starý soubor bude nahrazen a proto ztratíme primární soubor.
  • Pokud jsme použili kód VBA v aplikaci Excel, pak je důležité, abychom při použití zkratky „Uložit jako“ v aplikaci Excel používali příponu „.xlsm“ aplikace Excel.
  • Pokud chceme uložit soubor se stejným názvem jako u primárního souboru, měli bychom změnit umístění souboru a zároveň provést zkratku „Uložit jako“ v aplikaci Excel.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found