Vzorec rozsahu (definice) | Jak vypočítat rozsah? | Příklady

Co je to Range Formula?

Vzorec rozsahu odkazuje na vzorec, který se používá k výpočtu rozdílu mezi maximální hodnotou a minimální hodnotou rozsahu a podle vzorce se minimální hodnota odečte od maximální hodnoty, aby se určil rozsah.

Rozsah = maximální hodnota - minimální hodnota

Z dané datové sady, která poskytuje statistikům a matematikům lepší pochopení toho, jak různorodá je sada dat. Jedná se o nejjednodušší přístup k výpočtu rozptylu ve statistice.

Vysvětlení

Je to docela jednoduché a snadno použitelné, protože vzorec uvádí jeho maximální hodnotu menší minimální hodnotu daného vzorku. Proto je rozptyl mezi maximální hodnotou a minimální hodnotou Range, a přestože se snadno používá a je pochopitelné, že vyžaduje správnou interpretaci.

Například pokud je v datech obrys, rozsah by byl ovlivněn stejným a výsledek by vedl ke zkreslení. Vezměte praktický příklad pro zadaná data 2, 4, 7, 7, 100, pak by rozsah byl 100 - 2, což je 98, ale jak je vidět, že rozsah dat leží pod 10, ale vzhledem k tomu a interpretaci, že data jsou v rámci 98, zkreslování. Interpretace rozsahu by proto měla být prováděna s náležitým zvážením.

Příklady

Tuto šablonu rozsahu vzorce Excel si můžete stáhnout zde - šablonu rozsahu vzorce Excel

Příklad č. 1

Zvažte následující datový soubor 2,2,4,4, 4, 6,7,7,8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Je nutné vypočítat rozsah pro tento vzorek.

Řešení:

  • Maximální hodnota = 9
  • Minimální hodnota = 2

Rozsah = 9-2

Rozsah = 7

Příklad č. 2

Pan Stark, vědec, který 10 let pracuje ve společnosti Dream moon. Pan Arora, jeho nadřízený, provádí experiment na lidském zdraví a shromáždil několik ukázkových údajů o mužské výšce, která jsou 162, 158, 189, 144, 151, 150, 151, 178, 155, 160, nyní je zmatený a chce vědět, kolik dat se mění. Pan Stark, který je zkušeným statistikem, byl osloven jeho nadřízeným panem Arorou, aby odstranil jeho nejasnosti ohledně variace vzorce. Pan Arora je povinen poskytnout odpověď svému nadřízenému, vy jste povinni vypočítat, o kolik se data liší?

Řešení:

Rozsah = maximální hodnota - minimální hodnota

  • Maximální hodnota = 189
  • Minimální hodnota = 144

Rozsah = 189 - 144

Rozsah = 45

Data nebo odebraný vzorek má variaci 45.

Příklad č. 3

Pan Buffet, známý a vážený investor z celého světa, nyní zvažuje akcie na americkém trhu a je v procesu analýzy několika z nich, kam chce investovat. Seznam zahrnuje hlavní společnosti s modrými čipy v USA. Níže jsou uvedeny akcie nebo cenné papíry v užším výběru a jejich nejnovější cena na akciovém trhu, která je uvedena v USD, kde uvažuje o investování.

Jste povinni vypočítat rozsah a přijít s variantou, kterou má seznam.

Řešení:

Níže jsou uvedeny údaje pro výpočet rozsahu.

Pomocí výše uvedených informací bude výpočet maximální hodnoty v aplikaci Excel následující,

Maximální hodnota = 204,66

Výpočet minimální hodnoty v aplikaci Excel následovně,

Minimální hodnota = 45,93

Výpočet rozsahu je tedy následující,

Rozsah = 204,66 - 45,93

Rozsah bude -

Rozsah = 158,73

Použití rozsahu vzorce

Rozsah je svým způsobem velmi snadný a velmi základní pro pochopení toho, jak jsou čísla v daném souboru dat nebo daném vzorku rozložena, protože jak již bylo uvedeno výše, je relativně snadné provést výpočet, protože existuje jediný požadavek na velmi základní aritmetická operace, která pouze odečte minimum od maximální hodnoty, ale rozsah má několik dalších aplikací pro danou sadu dat nebo daný vzorek ve statistice. Rozsah je také užitečný při odhadu další míry šíření, která se nazývá rozptyl nebo směrodatná odchylka.

Rozsah uvedený výše může informovat pouze o základních podrobnostech, tj. Kde bude ležet šíření daného vzorku nebo dané sady dat. Tím, že dáte rozdíl nebo řekněme rozptyl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou daného vzorku nebo dané datové sady, poskytne vám to informaci nebo přibližnou představu o významných extrémních pozorováních, jak jsou tyto široce rozložené, ale opět dává žádný náznak ani žádné informace o ostatních datových bodech, které by ležíly, což je hlavní slabinou použití rovnice rozsahu.

Rozsah popsaný výše je užitečný pro zobrazení rozpětí v daném vzorku nebo dané datové sadě a dále se také používá pro porovnání výsledného rozpětí mezi stejným daným vzorkem nebo stejnými danými datovými sadami.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found