Funkce RŮST v aplikaci Excel (vzorec, příklady) | Jak používat?

Funkce růstu v aplikaci Excel

Funkce exponenciálního růstu v aplikaci Excel je statistická funkce, která vrací prediktivní exponenciální růst pro danou sadu dat. Pro danou novou hodnotu x vrátí předpovězenou hodnotu y. Růstový vzorec v aplikaci Excel pomáhá při finanční a statistické analýze, pomáhá předpovídat cíle tržeb a prodeje. Používá se také v regresní analýze v aplikaci Excel, kdekoli se růst počítá exponenciálně. Tato funkce odpovídá exponenciální křivce datům a vrací závislou hodnotu y pro novou zadanou hodnotu x.

Růstový vzorec v aplikaci Excel

Níže je vzorec RŮSTU v aplikaci Excel

Křivka exponenciálního růstu

Pro vzorec GROWTH v aplikaci Excel představuje y = b * m ^ x exponenciální křivku, kde hodnota y závisí na hodnotě x, m je základ s exponentem x ab je konstantní hodnota.

Pro daný vztah y = b * m ^ x

Known_y's:  je sada hodnot y v datové sadě. Je to povinný argument.

Known_x's:  is a set of x-values ​​in the data set. Hodnota rozsahu pro známé_x by měla být stejná jako hodnoty známé_y. Je to volitelný argument. Pokud je parametr known_x vynechán, předpokládá se, že jde o pole (1,2,3,…), které má stejnou velikost jako pole known_y.

New_x's:   je nová hodnota x, pro kterou chceme vypočítat prediktivní odpovídající hodnotu. Pokud tuto hodnotu vynecháme, nová hodnota x je funkce, která hodnotu jako stejnou hodnotu známých x a na základě této hodnoty vrátí hodnotu y. New_x musí obsahovat sloupec (nebo řádek) pro každou nezávislou proměnnou, stejně jako známé_x. Pokud je tedy známá_y v jednom sloupci, známá_x a nová_x musí mít stejný počet sloupců. Jsou-li známé_y v jednom řádku, známé_x a nové_x musí mít stejný počet řádků. Pokud jsou new_x vynechány, předpokládá se, že jsou stejné jako známé_x.

Pokud jsou vynechány obě známé_x a nové_xové, předpokládá se, že jde o pole (1, 2, 3,…), které má stejnou velikost jako známé_y.

Const: je také volitelný argument, který říká, zda je konstanta b pro rovnici y = b * m ^ x rovna 1. Je-li konstantní hodnota pravdivá nebo je vynechána, pak se hodnota b počítá normálně, jinak pokud je konstanta hodnota je nepravdivá a hodnota b je nastavena na 1 a hodnoty m jsou upraveny tak, že máme vztah y = m ^ x.

Vzorec exponenciálního růstu je velmi užitečný pro výpočet odhadovaného růstu, když k růstu dochází exponenciálně. Například v biologii, kde se mikroorganismus exponenciálně zvyšuje. Lidská populace také exponenciálně roste. Ceny akcií a další finanční údaje mohou sledovat exponenciální růst, takže v těchto scénářích lze k zobrazení odhadovaného růstu použít funkci Exponenciální růst.

Jak používat funkci RŮST v aplikaci Excel?

RŮST v aplikaci Excel je velmi jednoduchý a snadno použitelný. Pojďme pochopit fungování GROWTH v aplikaci Excel na několika příkladech.

Tuto šablonu Excel pro funkci GROWTH Function si můžete stáhnout zde - Šablona Excel pro funkci GROWTH Function

RŮST v Excelu Příklad č. 1

Máme daný vzorek dat s danými hodnotami X a Y a chceme vypočítat růst pomocí vzorce růstu v aplikaci Excel.

Takže vzorec RŮST v aplikaci Excel, který použijeme, je

= RŮST (B2: B7, A2: A7)

Výstup:

RŮST v Excelu Příklad č. 2

Předpokládejme, že existuje společnost, která má příjmy za posledních deset let. Sloupec A má zmíněné roky a sloupec B obsahuje výnosy za každý daný rok. Chceme vypočítat příjmy pro nadcházející rok. Na základě dříve uvedených údajů chceme vypočítat odhadované výnosy pro rok 2019.

Abychom mohli předpovědět příjmy pro rok 2019, použijeme vzorec GROWTH v aplikaci Excel. V tomto případě je novou hodnotou X nadcházející rok, kterým je rok 2019

Růstový vzorec v aplikaci Excel, který budeme používat, bude

= RŮST (B3: B12, A3: A12, A13)

Výstup:

V roce 2019 tedy společnost s největší pravděpodobností vygeneruje tržby kolem 291181,03 USD

RŮST v aplikaci Excel Příklad č. 3

Předpokládejme, že v laboratoři máme organické řešení, které obsahuje bakterie, které v roztoku rostou exponenciálně. Zvyšují se s nárůstem času udávaného v sekundách. Máme ukázková data pro řadu bakterií s danými časovými obdobími v sekundách. Musíme odhadnout růst bakterií po 150 sekundách.

Sloupec A obsahuje časové hodnoty v sekundách a sloupec B obsahuje počet bakterií, které se exponenciálně množí.

Abychom mohli odhadnout nárůst nebo růst produktu za určité časové období, použijeme funkci Exponenciální růst.

Vybereme rozsah známých hodnot y, což je počet bakterií rostoucích s časem a známé hodnoty x, což je časové období uvedené v sekundách a nové hodnoty x jsou 150 sekund, pro které musíme vypočítat odhadovaný nárůst počtu bakterií.

Vzorec RŮSTU v aplikaci Excel, který budeme používat, je:

= ROUND (RŮST (B2: B13, A2: A13, A14), 0)

Výstup:

Celkový odhadovaný počet bakterií v roztoku po 150 sekundách bude přibližně 393436223.

Důležité informace o funkci RŮST v aplikaci Excel

  1. Můžeme použít funkci Exponenciální růst jako pole, když je vypočítána více než jedna nová hodnota y. V takovém případě je funkce zadána jako maticový vzorec pomocí Crtl + Shift + Enter
  2. Funkce růstu v aplikaci Excel vyvolá #REF! chyba, když pole known_x nemá stejnou délku, která se rovná poli known_y.
  3. Funkce Růst v aplikaci Excel vyvolá # ČÍSLO! error if any value of known_y's array is less than or equal to zero.
  4. Funkce růstu v aplikaci Excel vyvolá #HODNOTA! chyba, pokud některá z hodnot known_y, known_x nebo new x není číselná.
  5. Při použití funkce Exponenciální růst v grafech můžeme často použít exponenciální možnost z možnosti trendové linie grafu.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found