Relativní změna (vzorec, příklady) | Jak vypočítat relativní změnu?

Co je relativní změna?

Relativní změna ukazuje změnu hodnoty indikátoru v prvním období a v procentech, tj. Relativní změna se vypočítá odečtením hodnoty indikátoru v prvním období od hodnoty indikátoru ve druhém období, která se poté dělí hodnotou ukazatele v prvním období a výsledek je vyňat v procentech.

Vzorec pro relativní změnu je velmi jednoduchý a je odvozen počátečním odečtením počáteční hodnoty proměnné od konečné hodnoty, následným vydělením výsledku počáteční hodnotou a následným vynásobením 100% k vyjádření v procentech. Matematicky je reprezentován jako,

Relativní změna = (konečná hodnota - počáteční hodnota) / počáteční hodnota * 100%

Výpočet relativní změny (krok za krokem)

Vzorec pro relativní změnu lze odvodit pomocí následujících kroků:

 • Krok 1: Nejprve určete počáteční hodnotu proměnné. Například výnosy vydělané společností v předchozím roce mohou být příkladem počáteční hodnoty výnosu.
 • Krok 2: Dále určete konečnou hodnotu proměnné. Ve výše uvedeném příkladu lze tržby získané v následujícím roce považovat za konečnou hodnotu výnosů.
 • Krok 3: Dále odečtěte počáteční hodnotu od konečné hodnoty, abyste odvodili absolutní změnu proměnné. V příkladu nárůst tržeb v následujícím roce.
  • Absolutní změna = konečná hodnota - počáteční hodnota
 • Krok 4: Nakonec je vzorec pro relativní změnu odvozen vydělením absolutní změny v proměnné počáteční hodnotou a poté vynásobením 100% k vyjádření výsledku z hlediska procentuální změny.
  • Relativní změna Vzorec = (konečná hodnota - počáteční hodnota) / počáteční hodnota * 100%

Příklady

Tuto šablonu Excel pro relativní změnu vzorce si můžete stáhnout zde - Šablona Excel pro relativní změnu vzorců

Příklad č. 1

Vezměme si příklad vlastníka malé firmy, který chce porovnat tržby běžného roku s tržbami generovanými v předchozím roce. V aktuálním roce společnost spravovala tržby ve výši 53 250 USD, zatímco v loňském roce dosáhly tržby 51 000 USD. Vypočítejte relativní změnu příjmů v aktuálním roce.

Proto lze procentní změnu příjmů běžného roku vypočítat pomocí výše uvedeného vzorce jako,

 • % Změna = (53 250 $ - 51 000 $) / 51 000 $ * 100%

 • % Změna = 4,41%

Tržby běžného roku proto vzrostly o 4,41% ve srovnání s výnosy generovanými v loňském roce.

Příklad č. 2

Vezměme si příklad bytu, který byl minulý měsíc oceněn na 1 200 000 USD. Vypočítejte relativní změnu v ocenění domu, pokud se dnešní ocenění posunulo na 1150 000 USD.

Proto lze dnes procentní změnu ocenění vypočítat pomocí výše uvedeného vzorce jako,

 • % změna = (1 150 000 000 - 1 200 000 USD) / 1 200 000 USD * 100%

 • % Změna = -4,17%

Proto je dnes ocenění bytu o 4,17% nižší ve srovnání s oceněním z minulého měsíce. [Záporná hodnota znamená odbourání]

Příklad č. 3

Vezměme si příklad, kdy majitel firmy zahájil novou produktovou řadu. Díky novému produktu se nyní tržby zvýšily ze 78 000 na 89 000 USD a náklady na prodej se zvýšily z 56 000 na 66 000 USD. Určete, zda je přidaná hodnota pro vlastníka firmy z hlediska absolutní změny a relativní změny.

Absolutní změna v příjmech

 • Absolutní změna tržeb = 89 000 $ - 78 000 $
 • = 11 000 $

Absolutní změna nákladů na prodej

 • Absolutní změna nákladů na prodej = 66 000 - 56 000 $
 • = 10 000 $

Přírůstková výhoda v absolutních podmínkách

 • Přírůstková výhoda v absolutních číslech = Absolutní změna tržeb - Absolutní změna nákladů na prodej
 • = 11 000–10 000 $
 • = 1 000 $

% Změna v příjmech

 • % změna tržeb = (89 000 - 78 000 $) / 78 000 $ * 100%
 • = 14,10%

% Změna nákladů na prodej

 • % změna nákladů na prodej = ($ 66 000 - $ 56 000) / $ 56 000 * 100%
 • = 17,86%

Přírůstková výhoda v relativních podmínkách

 • Přírůstková výhoda v relativním vyjádření =% změna tržeb -% změna nákladů na prodej
 • = 14,10% - 17,86%
 • = -3,76%

Proto podnik vydělává v absolutních číslech (1 000 USD), ale v relativním vyjádření ztrácí (-3,76%), protože relativní změna nákladů na prodej je vyšší než změna výnosů díky nižší základně.

Kalkulačka relativní změny

Můžete použít tuto kalkulačku relativních změn.

Konečná hodnota
Počáteční hodnota
Vzorec relativní změny =
 

Vzorec relativní změny =
Konečná hodnota - počáteční hodnota
X 100
Počáteční hodnota
0 - 0
X 100 = 0
0

Relevance a použití

Koncept relativní změny je důležitý, protože je někdy nemožné porovnat absolutní změny hodnoty dvou entit z důvodu rozsahu nebo velikosti, tj. Malá změna velké hodnoty může být větší než významně velká změna malé hodnoty . Například 10% z 5 000 se rovná 500 je vyšší než 75% z 200, což se rovná 150, i když z hlediska% změny je to naopak.

V takovém scénáři je procentuální změna velmi užitečná, protože má problém s měřítkem z rovnice, protože jde o bezjednotkovou hodnotu vyjádřenou buď zlomkem nebo procentem. Vzorec relativní změny má aplikace ve všech oblastech, jako jsou finanční metriky, vědecké hodnoty, historické hodnoty atd.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found