Účetní míra návratnosti (definice, vzorec) Vypočítejte ARR

Jaká je účetní návratnost?

Účetní míra návratnosti se vztahuje k míře návratnosti, která se podle očekávání získá z investice s ohledem na počáteční náklady investice, a vypočítá se vydělením průměrného ročního zisku (celkový zisk za investiční období děleno počtem let) průměrný roční zisk, kde se průměrný roční zisk vypočítá vydělením součtu účetní hodnoty na začátku a účetní hodnoty na konci 2.

Vzorec a výpočet účetní návratnosti a výpočet (krok za krokem)

Účetní míra návratnosti (ARR) = průměrný roční zisk / počáteční investice

Vzorec ARR lze pochopit v následujících krocích:

 • Krok 1 - Nejprve zjistěte náklady na projekt, které představují počáteční investici požadovanou pro tento projekt.
 • Krok 2 - Nyní zjistěte roční výnosy, které se od projektu očekávají, a pokud se porovnávají s existující možností, zjistěte přírůstkové výnosy za stejné.
 • Krok 3 - Musí existovat roční výdaje nebo přírůstkové výdaje v případě, že v porovnání s existující možností by měly být uvedeny všechny.
 • Krok 4 - Nyní pro každý rok odečtěte celkové výnosy snížené o celkové výdaje za daný rok.
 • Krok 5 - Vydělte svůj roční zisk dosažený v kroku 4 počtem let, po které se očekává, že projekt zůstane, nebo životem projektu.
 • Krok 6 - Nakonec vydělte částku dosaženou v kroku 5 počáteční investicí a výslednou hodnotou by byla roční účetní návratnost daného projektu.

Příklady

Tuto šablonu Excel vzorce pro účetní míru návratnosti si můžete stáhnout zde - Šablona aplikace Excel pro účetní formu návratnosti

Příklad č. 1

Kings & Queens zahájili nový projekt, kde očekávají přírůstkové roční výnosy 50 000 na příštích 10 let a odhadované přírůstkové náklady na výdělky těchto výnosů jsou 20 000. Počáteční investice nutná pro tento nový projekt je 200 000. Na základě těchto informací jste povinni vypočítat účetní návratnost.

Řešení

Zde máme roční příjem, který je 50 000, a výdaje 20 000, takže čistý zisk bude na příštích 10 let 30 000 a bude to průměrný čistý zisk projektu. Počáteční investice je 200 000, a proto můžeme pro výpočet účetní návratnosti použít následující vzorec:

Výpočet je tedy následující,

 • = 30 000/200 000

ARR bude -

 • ARR = 15%

Příklad č. 2

Společnost AMC je známá svou dobře známou pověstí vydělávat vyšší zisky, ale kvůli nedávné recesi byla zasažena a zisky začaly klesat. Při vyšetřování zjistili, že jejich zařízení nefunguje správně.

Nyní hledají nové investice do některých nových technik, aby nahradily stávající nefunkční. Nový stroj je bude stát kolem 5 200 000 $ a investováním do tohoto by se zvýšil jejich roční příjem nebo roční obrat o 900 000 $ a stroj by si vyžádal roční údržbu 200 000 $, bylo by zapotřebí specializovaného personálu, jehož odhadovaná mzda by byla 300 000 $ ročně. Odhadovaná životnost stroje je 15 let a bude mít záchrannou hodnotu 500 000 USD.

Na základě níže uvedených informací jste povinni vypočítat účetní míru návratnosti (ARR) a poradit, zda by společnost měla investovat do této nové techniky nebo ne?

Řešení

Zde máme roční příjem, což je 900 000 $, ale musíme si také vypočítat roční výdaje.

Nejprve musíme vypočítat odpisy, které lze vypočítat níže:

 • = 5 200 000 - 500 000/15
 • Odpisy = 313 333

Průměrné výdaje

 • = 200000 + 300000 + 313333
 • Průměrné výdaje = 813333

Průměrný roční zisk

 • = 900000-813333
 • Průměrný roční zisk = 86667

Výpočet účetní návratnosti je tedy následující,

 • = 86 667/5 200 000

ARR bude -

Vzhledem k tomu, že návratnost dolarových investic je pozitivní, může firma uvažovat o investování do stejných.

Příklad č. 3

Společnost J-phone zahájí novou kancelář v cizí zemi a nyní bude montovat produkty a prodávat v této zemi, protože věří, že tato země má po svém produktu J-phone dobrou poptávku.

Počáteční investice požadovaná pro tento projekt je 20,00 000. Níže jsou uvedeny odhadované náklady na projekt spolu s výnosy a ročními výdaji.

Na základě níže uvedených informací jste povinni vypočítat účetní návratnost za předpokladu 20% sazby daně.

Řešení

Zde nedostáváme roční výnosy přímo ani přímo roční výdaje, a proto je vypočítáme podle níže uvedené tabulky.

Průměrný zisk

= 400 000 až 250 000

 • Průměrný zisk = 75 000

Počáteční investice je 20,00 000, a proto můžeme pro výpočet účetní návratnosti použít následující vzorec:

Výpočet je tedy následující,

 • = 75 000/20,00 000

ARR bude -

Kalkulačka ARR

Tuto kalkulačku můžete použít

Průměrný roční zisk
Počáteční investice
Vzorec účetní návratnosti
 

Vzorec účetní návratnosti =
Průměrný roční zisk
=
Počáteční investice
0
= 0
0

Relevance a použití

Vzorec účetní návratnosti se používá v projektech kapitálového rozpočtu a lze jej použít k odfiltrování, pokud existuje více projektů a lze vybrat pouze jeden nebo několik. To lze použít jako obecné srovnání a v žádném případě by to nemělo být vykládáno jako konečný rozhodovací proces, protože existují různé metody kapitálového rozpočtu, které vedení pomáhají vybrat projekty, které jsou NPV, index ziskovosti atd.

Další vedení používá vodítko, jako je to v případě, že účetní návratnost je vyšší než jejich požadovaná míra, pak by projekt mohl být přijat jinde ne.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found