Vzorec kapitálových výdajů Průvodce Capex krok za krokem

Co je vzorec kapitálových výdajů (CAPEX)?

Vzorec pro kapitálové výdaje (Capex) vypočítává celkový nákup aktiv společností v daném fiskálním roce a lze jej snadno zjistit přidáním čistého zvýšení hodnoty PP&E během roku k odpisovým nákladům za stejný rok.

Může být reprezentován jako-

Vzorec CAPEX = Čistý nárůst výdajů na odpisy PP&E +

Čistý nárůst PP&E během roku lze vypočítat odečtením hodnoty PP&E na začátku roku od hodnoty PP&E na konci roku jako,

 Čistý nárůst PP&E = PP&E na konci roku - PP&E na začátku roku

Na druhou stranu lze odpisy v průběhu roku vypočítat odečtením kumulovaných odpisů na začátku roku od kumulovaných odpisů na konci roku, které jsou vyjádřeny jako,

Náklady na odpisy = kumulované odpisy na konci roku - kumulované odpisy na začátku roku

Vzorec pro kapitálové výdaje lze tedy rozšířit jako,

Vzorec kapitálových výdajů = (PP&E na konci roku - PP&E na začátku roku) + (Přírůstek na konci roku - Přírůstek na začátku roku)

Nebo

Vzorec kapitálových výdajů = (PP&E na konci roku - PP&E na začátku roku) + náklady na odpisy

Kroky pro výpočet kapitálových výdajů (CAPEX)

Výpočet vzorce kapitálových výdajů lze provést pomocí následujících tří kroků:

Krok 1: Nejprve se hodnota PP&E na začátku roku a na konci roku shromažďuje ze strany aktiv rozvahy. Poté se vypočítá čisté zvýšení hodnoty PP&E odečtením hodnoty PP&E na začátku roku od hodnoty PP&E na konci roku.

Čistý nárůst PP&E = PP&E na konci roku - PP&E na začátku roku

Krok 2: Dále se z rozvahy shromáždí akumulované odpisy na začátku a na konci roku. Poté se odpisový náklad v průběhu roku vypočítá odečtením kumulovaných odpisů na začátku roku od kumulovaných odpisů na konci roku. Naopak odpisy vzniklé v průběhu roku lze také přímo inkasovat z výkazu zisku a ztráty, kde se zachycují jako samostatná řádková položka.

Oddělení výdaj = kum. Oddělení na konci roku - Accum. Oddělení na začátku roku

Krok č. 3: Nakonec lze kapitálové výdaje vzniklé v průběhu roku vypočítat jako buď,

Vzorec kapitálových výdajů (Capex) = (PP&E na konci roku - PP&E na začátku roku) + (Přírůstek na konci roku - Přírůstek na začátku roku)

nebo

Vzorec kapitálových výdajů (Capex) = (PP&E na konci roku - PP&E na začátku roku) + Dep. výdaje

Příklady vzorce kapitálových výdajů (s šablonou Excel)

Podívejme se na několik jednoduchých až pokročilých příkladů, abychom pochopili výpočet vzorce kapitálových výdajů.

Tuto šablonu Excel pro výpočet kapitálových výdajů si můžete stáhnout zde - Šablona Excel pro výpočet kapitálových výdajů

Příklad č. 1

Vezměme si příklad společnosti ABC Ltd a výpočtu kapitálových výdajů v roce 2018 na základě následujících informací:

  • Náklady na odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty 10 500 $
  • Hodnota PP&E na konci roku 2018 je v rozvaze 45 500 USD
  • Hodnota PP&E na začátku roku 2018 je v rozvaze 40 000 USD

Proto,

Čistý nárůst PP&E = hodnota PP&E na konci roku 2018 - hodnota PP&E na začátku roku 2018

Tudíž,

Kapitálové výdaje (capex) Vzorec = Čistý nárůst PP&E + náklady na odpisy

Výpočet kapitálových výdajů vzniklých během roku 2018 je tedy 16 000 USD.

Příklad č. 2

Vezměme si příklad společnosti Apple Inc. a výpočet kapitálových výdajů v letech 2017 a 2018 na základě následujících informací:

Čistý nárůst PP&E v roce 2017 = 33 783 USD - 27 010 USD

Odpisy v roce 2017 = 41 293 USD - 34 235 USD

Tudíž,

Výpočet kapitálových výdajů v roce 2017 = 6 773 USD + 7058 USD

Znovu,

Čistý nárůst PP&E v roce 2018 = 41 304 USD - 33 783 USD

Odpisy v roce 2018 = 49 099 $ - 41 293 $

Tudíž,

Výpočet kapitálových výdajů v roce 2018 = 7 521 USD + 7 806 USD

Kalkulačka kapitálových výdajů

můžete použít následující kalkulačku vzorců CAPEX-

Čistý nárůst PP&E
Náklady na odpisy
Vzorec kapitálových výdajů
 

Vzorec kapitálových výdajů Čistý nárůst nákladů na odpisy PP&E +
0 + 0 = 0

Relevance a použití

Vzorec kapitálových výdajů (Capex) se používá k výpočtu celkových nákupů aktiv uskutečněných společností během daného období a počítá se sčítáním čistého zvýšení hodnoty závodu, majetku a vybavení a nákladů na odpisy během konkrétního fiskálního roku. . Porozumění Capexu je z hlediska podnikání velmi důležité, protože je obvykle velmi drahé, zejména pro společnosti ve výrobním sektoru.

Kapitálové výdaje (CAPEX) znamenají fond, který společnost využívá na nákup nebo vylepšení dlouhodobých aktiv se záměrem zlepšit produkční kapacitu společnosti.

Vzorec CAPEX nabízí potenciál v budoucnu těžit z výhod dlouhodobých strategických cílů. Největší výzvou spojenou s rozhodnutím o kapitálových výdajích však je, že jej nelze v budoucnu vrátit zpět, aniž by vznikly ztráty vzhledem k velkým počátečním výdajům. Chybná kapitálová investice jako taková může být škodlivá pro růst společnosti. Přesto však musí být vynaloženy kapitálové výdaje buď ve formě nového nastavení nebo modernizace stávajícího nastavení, aby bylo zajištěno, že společnost pracuje s nejmodernější technologií. Je třeba poznamenat, že pokud jsou kapitálové výdaje vynaložené v průběhu roku vyšší než odpisy v průběhu roku, znamená to rostoucí základnu aktiv společnosti. Jinak jde o zmenšující se společnost založenou na aktivech.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found