Funkce Excel COUNTA (vzorec, příklady) | Jak používat?

Funkce CountA v aplikaci Excel se používá k počítání počtu buněk zadaných jako vstup, které nejsou prázdné, tato funkce je vestavěná funkce v aplikaci Excel, která bere rozsah buněk jako vstup nebo odkazy na buňky jako vstup, například pokud máme hodnoty v A1 a Buňka A3, ale buňka A2 je prázdná, takže = CountA (A1, A2, A3) nám dá 2 jako výsledek.

Co je funkce COUNTA v aplikaci Excel?

Funkce COUNTA v MS Excel počítá počet buněk, které nejsou prázdné (neprázdné buňky) v rozsahu. Vrátí počet buněk, které obsahují text, čísla, logické hodnoty, chybové hodnoty, datum a čas a prázdný text („“). Vrátí číselnou hodnotu.

Vzorec COUNTA v aplikaci Excel

Obecný vzorec aplikace Excel COUNTA je následující:

Syntaxe funkce COUNTA obsahuje následující argumenty:

 • hodnota1: Povinné, představuje hodnoty, které se mají počítat
 • value2: Volitelné, představuje hodnoty, které se mají počítat

Každý argument může být rozsah, buňka, hodnota, pole hodnot nebo odkazy na rozsahy buněk. V MS Excel 2007 nebo novějším může být až 255 argumentů. Starší verze aplikace Excel dokázaly zpracovat pouze 30 argumentů.

Jak používat funkci COUNTA v aplikaci Excel?

Pokud potřebujeme spočítat počet buněk v rozsahu nebo několika nesousedících rozsahech, které nejsou prázdné, použije se funkce COUNTA.

Jednoduchým příkladem by bylo spočítat buňky s hodnotou v rozsahu: B1: B50, pak použijeme vzorec: = COUNTA (B1: B50).

Můžeme uvažovat o použití funkce COUNTA v mnoha potenciálních případech, jako jsou:

 1. Počítejte počet zákazníků v seznamu
 2. Spočítejte počet transakcí v daném časovém období
 3. Počítat počet testů předložených studenty
 4. Spočítat počet zaměstnanců s e-mailovou adresou
 5. Počítat počet prezentací zaměstnanci atd.
Tuto šablonu Excel funkce COUNTA si můžete stáhnout zde - Šablona Excel COUNTA Function

Příklad č. 1

Pokud chceme vrátit počet neprázdných buněk v jedné oblasti buněk, řekněme A2: A7: Vidíme, že vzorec vrátí počet neprázdných buněk v rozsahu: A2: A7.

= COUNTA (A2: A7)

Počítá počet buněk v A2 až A7, které obsahují některá data, a vrací hodnotu 5, protože buňka A5 je prázdná. Počítají se tedy všechny hodnoty kromě hodnoty v buňce „A5“, která je prázdná.

Příklad č. 2

Řekněme, že chceme vrátit počet neprázdných buněk ve více než jednom dodaném rozsahu buněk, řekněme A2: A7 a B2: B4: Vidíme, že vzorec vrátí počet neprázdných buněk ve dvou rozsazích: A2: A7 a B2: B4.

= COUNTA (A2: A7, B2: B4)

Počítá počet buněk obsahujících data v buňkách A2 až A7 a buňkách B2 až B4 a vrací hodnotu 7, protože buňky A5 a B3 jsou prázdné. Všechny hodnoty se tedy počítají kromě hodnot v prázdných buňkách.

Příklad č. 3

V níže uvedeném příkladu funkce COUNTA v aplikaci Excel vrací počet studentů se známkou z matematiky, angličtiny a počítače: testy funkcí IF takto:

= COUNTA (B2: B6),

= COUNTA (C2: C6),

= COUNTA (D2: D6)

Počítá počet známek pro studenty matematiky, které obsahují data v buňkách B2 až B6, a vrací hodnotu 3.

Příklad č. 4

 • Když jsou hodnoty dodávány přímo do funkce COUNTA
 • Kombinace argumentů rozsahu a hodnoty

Funkce Excel COUNTA počítá nejen buňky, které nejsou prázdné, ale také počítá poskytnutý počet hodnotových argumentů. Argument hodnota je parametr, který není buňkou nebo rozsahem buněk.

Například v příkladu 3 řekněme, že v tabulce chyběli dva studenti s názvem „Neha“ a „Rahul“ a tito studenti také absolvovali test z matematiky, pak by funkce aplikace Excel aplikace COUNTA fungovala následovně:

= COUNTA (B2: B6, „Neha“, „Rahul“)

Vidíme, že výše uvedený vzorec aplikace COUNTA počítá počet buněk, které nejsou prázdné v rozsahu B2: B6, a poté přidá další dva kvůli dvěma poskytnutým hodnotovým argumentům: „Neha“ a „Rahul“, což činí celkový počet 5.

Příklad č. 5

 • Když jsou hodnoty dodávány přímo do funkce COUNTA

Pokud si přejeme vrátit řadu neprázdných hodnot v rámci sady hodnot, které jsou dodávány přímo do funkce (jako ve výše uvedeném příkladu), jak je uvedeno níže:

= COUNTA (1,2; ””, text, PRAVDA)

Vidíme, že vzorec vrací počet neprázdných hodnot z hodnot, které jsou do něj dodávány.

Příklad č. 6

Nyní řekněme, že chceme vrátit počet neprázdných buněk v souvislém obdélníku, řekněme A2 až B6, pak můžeme určit celý rozsah pomocí adresy vlevo nahoře a adresy vpravo dole, abychom ušetřili čas:

= COUNTA (A2: B6)

Vidíme, že vzorec počítá počet buněk obsahujících data v buňkách A2 až B6 a vrací hodnotu 7, protože buňky A5, B3 a B5 jsou prázdné. Všechny hodnoty se tedy počítají kromě hodnot v prázdných buňkách.

Věci k zapamatování

 • Funkce COUNTA v aplikaci Excel funguje stejně jako funkce COUNT v aplikaci Excel, kromě toho, že zahrnuje všechny neprázdné buňky a nejen ty s číselnými hodnotami.
 • Funkce COUNTA nesčítá hodnoty buněk, pouze počítá, že existují.
 • Pokud argumenty poskytované funkci COUNTA nejsou správné, vrátí chybu během běhu.
 • COUNTA bude také počítat buňky, které vizuálně vypadají prázdné / prázdné, ale ve skutečnosti to nejsou a obsahují neviditelné znaky nebo prázdný řetězec („“) vrácený vzorcem.
 • COUNTA může také počítat pevně zakódované hodnoty. Např .: = COUNTA („c“, 2, 4, ””) vrátí 4.
 • Jediné buňky, které COUNTA v aplikaci Excel nepočítá, jsou absolutně prázdné buňky.
 • Funkce COUNTA je vestavěná funkce v aplikaci Excel, která je v aplikaci Excel kategorizována jako statistická funkce.
 • Pokud je argumentem rozsah, bude každá buňka v rozsahu, který není prázdný, počítána jako 1.
 • Pokud je argument buňka a buňka není prázdná, bude se počítat jako 1.
 • Pokud je argumentem hodnota a nikoli rozsah nebo buňka, bude se počítat jako 1.
 • Funkce Excel COUNTA se počítá jako hodnota prázdného řetězce.
 • Pokud se k odstranění obsahu buňky použije mezerník, funkce COUNTA v aplikaci Excel ji spočítá, protože mezera je považována za hodnotu. Při mazání dat z buněk by tedy měl být použit klíč delete, nikoli mezera.
 • Pokud se mají počítat pouze číselné hodnoty, měla by se použít funkce COUNT.
 • Pokud potřebujeme počítat pouze ty buňky, které splňují určité podmínky, měla by být použita funkce COUNTIF nebo COUNTIFS.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found