Příklad zápisu do deníku | Top 10 příkladů účetního deníku

Top 10 příkladů zápisu do deníku

Příklad záznamu s okamžitým odchodem zahrnuje nákup strojů v zemi, kde bude odečtena částka z účtu strojů a bude připsána částka v hotovosti.

Následující příklady zápisu do deníku v účetnictví poskytují pochopení nejběžnějšího typu zápisů do deníku používaných obchodními podniky při jejich každodenních finančních transakcích. Předávání položek deníku je velmi nutné, protože umožňují obchodní organizaci třídit jejich transakce do spravovatelných dat. Jedná se o souhrn debetů a kreditů finančních transakcí s poznámkou, na které účty budou tyto finanční transakce mít vliv, udržované v chronologickém pořadí.

Příklad č. 1 - Výnosy

Položka prodejního deníku:

Když se prodej provádí na úvěr, odečte se položka deníku pro pohledávky a účet prodeje se připsá.

Pokud dojde k prodeji v hotovosti, bude z peněžního účtu odečtena částka.

Příspěvek na zadávání pochybných účtů:

Zákazníci občas nemohou platit. U takových scénářů se provádí nastavení nebo úprava výdajů na nedobytné pohledávky. U takového vstupu se odečtou náklady na nedobytné pohledávky a připíše se rezerva na pochybné účty.

V případě, že budou takové rezervy nalezeny, budou pochybné účty odepsány z účtu a pohledávky z účtu.

Příklad č. 2 - Výdaje

Zápis do deníku pro splatné účty:

V tomto případě se odečte z účtu souvisejícího aktiva nebo výdaje a připsá se zápis do deníku pro závazný účet.

Pokud je platba na účet, jsou splatné účty odepsány a hotovostní účet je připsán na účet.

Zápis do deníku pro mzdy:

V případě mzdových nákladů, mzdových nákladů, jsou z těchto účtů odečteny a připsány peněžní účty.

Zápis do deníku pro nahromaděné výdaje:

V takovém případě je příslušný výdaj odečten a naběhlý výdaj je připsán.

Položka deníku pro odpisy:

U odpisových nákladů se odpisy odečtou a připsají se na účet akumulovaných odpisů.

Položka drobného peněžního deníku:

Za účelem vytvoření fondu drobných peněz se odečtou drobné peníze a připsá se na peněžní účet.

Příklad č. 3 - Dílo

Peněžní vyrovnání:

Obvykle existuje dluh vůči účtu bankovních poplatků, účtu kancelářských potřeb, úrokovému účtu atd., Aby bylo možné uznat poplatky provedené bankou, a to na kreditním účtu.

Položka deníku pro úpravu předplacených výdajů:

V takovém případě náklady na účtu výdajů a předplacené účty výdajů na účtu.

Zakoupená položka deníku inventáře:

Pokud je zakoupený inventář v hodnotě 90000 $, 10 000 $ v hotovosti a 80000 $ na účtu;

Položka deníku pro dlouhodobý majetek:

Když je přidáno dlouhodobé aktivum, odepíše se příslušný účet dlouhodobého majetku a připsají se splatné účty.

Nakoupené vybavení za 600 000 $ v hotovosti;

Záznam o nerozpoznání aktiva:

Když je dlouhodobý majetek odstraněn, odečte se z účtu akumulovaných odpisů a připsá se na příslušný účet dlouhodobého majetku. V tomto ohledu by mohla existovat šance na zisk nebo ztrátu.

Příklad č. 4 - Účetnictví odpovědnosti

Pokud je dluh dlužen, ale ještě není účtován, je třeba provést záznam o vzniklých závazcích. V tomto případě je časově rozlišený výdaj debetem na výdajovém účtu. Účet časově rozlišených závazků je připsán.

Příklad č. 5 - Majetkové účetnictví

Prohlášení o dividendě:

Při deklaraci dividend se odečte částka z nerozděleného výdělku a připsá se na účet splatných dividend.

Jakmile jsou dividendy vyplaceny, jedná se o debet na účet splatných dividend a kredit na hotovostní účet.

Opětovný nákup zásob:

Při zpětném odkupu akcií v podniku, odepsání z dluhopisu a hotovosti v hotovosti

Dluh získaný ze vstupu banky:

Pokud by si společnost vypůjčila od banky 300 000 $, zápis v deníku by vypadal takto:

Příklad č. 6 - Transakce s položkami deníku

Podívejme se na další příklad účetních transakcí a jejich příslušných záznamů v deníku.

Položky deníku pro výše uvedené transakce jsou:

Příklad č. 7 - Praktické

Pen World Ltd. má během měsíce února 2019 následující transakce. Předejte potřebný zápis do deníku.

Transakce 1:

4. února 2019, zakoupený materiál v hodnotě 50 000 $;

Transakce 2:

10. února 2019 byla prodána pera v hodnotě 80 000 $

Transakce 3:

28. února 2019 vznikly výdaje v hodnotě 5 000 $

Transakce 4:

28. února 2019 byl zakoupen nábytek v hodnotě 7 000 $

Příklad č. 8 - Praktické

Následují transakce společnosti Fun Ltd. Zaznamenejte transakci do deníku.

Zápis v deníku:

Příklad č. 9 - Praktické

Společnost Small Finance International Ltd byla založena v dubnu 2019 s kapitálem původně 10 000 kmenových akcií po 10 $. Během prvního měsíce své provozní společnosti došlo k následujícím transakcím. Zaznamenejte položky deníku všech transakcí.

Zápis v deníku:

Příklad # 10 - Praktický

Níže jsou uvedeny různé transakce související s nákupy ve společnosti Company Material Ltd. Zaznamenejte záznam deníku pro každou transakci.

Transakce 1:

5. března - 19. zakoupené zboží v hodnotě 5 000 $

Transakce 2:

7. března 19 bylo zboží v hodnotě 500 $ ztraceno požárem;

Transakce 3:

10. března 19 Zboží ztracené krádeží v hodnotě 900 $;

Transakce 4:

15. března 19 bylo zboží v hodnotě 700 $ distribuováno jako charita;

Transakce 5:

Dne 20. března 19 majitel zboží v hodnotě 600 $ stáhl.

Závěr

Výhody podnikání jsou v mnoha ohledech předáváním deníkových záznamů. Za prvé může získat na jednom místě celý účinek všech transakcí. Zadruhé poskytuje záznamy o transakcích v chronologickém pořadí, což pomáhá a usnadňuje vyhledání jakékoli transakce na základě jejich data. Zatřetí pomáhá zmírnit příčinu chyb, protože lze snadno porovnat debet a kredit jednotlivých i celkových transakcí. Kromě toho se do deníku zapisuje jakýkoli záznam, který se nedostává do žádných knih vedených společností.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found