Vzorec čistého peněžního toku Krok za krokem výpočet s příklady

Vzorec pro výpočet čistého peněžního toku společnosti

Vzorec čistého peněžního toku vypočítá čistý peněžní tok ve společnosti během období a vypočítá se sečtením čistého peněžního toku z provozních činností, čistého peněžního toku z investiční činnosti a čistého peněžního toku z finančních činností nebo stejného lze také vypočítat odečtením hotovostních plateb společnosti během období od peněžních příjmů.

Čistý peněžní tok = celkový peněžní tok - celkový peněžní odtok

NEBO

Čistý peněžní tok = čistý peněžní tok z provozní činnosti + čistý peněžní tok z investiční činnosti + čistý peněžní tok z finanční činnosti
  • Vzorec čistých peněžních toků je velmi užitečná rovnice, protože umožňuje firmě nebo společnosti zjistit množství generované hotovosti, ať už je to pozitivní nebo negativní, a také ji může společnost rozdělit na tři hlavní činnosti, mezi nimiž je klíčová provozní činnost. protože firma generuje své příjmy z provozních činností a zdravé peněžní toky z provozních činností jsou dobrým znamením, že si podnikání vede dobře.
  • Druhou činností je peněžní tok z investiční činnosti, což by bylo ve většině případů záporné, protože firma investuje své hlavní peněžní toky buď do strojů a zařízení, nebo do jiného produktu jako investici a příliv hotovosti by zde byl přijatou dividendou , atd.
  • Poslední činností je peněžní tok z finanční činnosti; v tomto případě by společnost věděla, jak získala své prostředky z toho, zda to bylo interně, tj. vydáním akcií nebo externím získáním, tj. půjčkou.

Příklady

Tuto šablonu pro výpočet čistých peněžních toků ve formátu Excel si můžete stáhnout zde - Šablona pro výpočet čistých peněžních toků ve formátu Excel

Příklad č. 1

Společnost WYZ působí ve výrobním průmyslu věky. Účetní společnosti WYZ chce vypočítat čistý peněžní tok za konec roku. Společnost uvedla jako počáteční zůstatek hotovosti 34 milionů dolarů. Dále bylo oznámeno, že firma vydělala 100 milionů USD na provozních činnostech, -50 milionů USD na investiční činnosti a 30 milionů USD na finančních činnostech.

Na základě výše uvedených informací požadujete výpočet konečného hotovostního zůstatku firmy.

Řešení:

Níže uvedená data použijte pro výpočet čistého peněžního toku.

Výpočet čistého peněžního toku lze provést následovně:

Toto je jednoduchý příklad výpočtu peněžních toků. Můžeme použít výše uvedenou rovnici k výpočtu stejné.

Čistý peněžní tok = 100 milionů $ - 50 milionů $ + 30 milionů $

Čistý peněžní tok bude -

Čistý peněžní tok = 80 milionů $

Čistý peněžní tok pro společnost je 80 milionů $.

Počáteční hotovostní zůstatek firmy je 34 milionů $, a pokud k tomu přidáme čistý peněžní tok, který je 80 milionů $, dostaneme konečný zůstatek jako 114 milionů $.

Příklad č. 2

Mr. M je výhradním vlastníkem společnosti M & M Associates. Obrat firmy je nižší než 2,5 milionu USD, a proto podle daňových pravidel nemusí vést účetní knihy a mohou přímo vykázat 50% jako čistý zisk. Pan M však chce vědět, kolik peněžních toků během roku došlo, protože si chce půjčit od banky půjčku pro budoucí potřeby.

Níže je uveden souhrn, který účetní připravil pro posouzení půjčky.

Společnost hledá 80 000 hotovosti v ruce a to samé bude splněno prostřednictvím půjčky a hotovosti v ruce. Jste povinni vypočítat částku půjčky, kterou bude požadovat společnost M&M Associates.

Řešení:

Dostáváme souhrn finančních informací. Abychom mohli vypočítat částku půjčky, nejprve spočítáme dostupnou hotovost v ruce a stejně musíme vypočítat čistý peněžní tok.

Výpočet celkového přílivu peněz bude -

Výpočet celkových odtoků hotovosti bude -

Výpočet čistého peněžního toku lze provést následovně:

Čisté peněžní toky = 55 000 - 23 000

Čistý peněžní tok bude -

Čistý peněžní tok = 32000

Proto bude požadavek na výši půjčky 80 000 - 32 000, což je 48 000.

Příklad č. 3

Společnost Dynamic Label Inc. připravuje výkaz peněžních toků, aby věděla, která aktivita jim dala pozitivní peněžní tok a která aktivita jim poskytla negativní peněžní tok. Shromáždili níže uvedené informace z peněžního účtu a nyní chtějí oddělit peněžní toky v provozních, finančních a investičních činnostech.

Vyžadujete výpočet čistého peněžního toku pomocí přímé metody.

Řešení:

Nejprve kategorizujeme zdroje a aplikace fondů ve třech činnostech, kterými jsou Provoz, financování a investování.

Nyní jen přidáme peněžní tok a odečteme peněžní odtok a dosáhneme příslušných peněžních toků z této činnosti níže:

Čistý peněžní tok = -21722 + 22213 + 24534

Čistý peněžní tok bude -

Čistý peněžní tok = 25025

Kalkulačka čistých peněžních toků

Můžete použít tuto kalkulačku čistého peněžního toku.

Celkový příliv hotovosti
Celkové peněžní odtoky
Čistý peněžní tok
 

Čistý peněžní tok Celkový příliv hotovosti - celkový odliv hotovosti
0 - 0 = 0

Relevance a použití

Čistý peněžní tok, jak již bylo zmíněno dříve, je důležitým konceptem a je palivem, které má firmám pomoci při vývoji nových produktů, zpětném odkupu jejich akcií, plánech expanze, vyplácení dividend akcionářům nebo splácení jejich půjček či dluhů. To je to, co umožňuje firmám hladce vykonávat každodenní rutinní činnost. To je důvod, proč si někdo cení čistého peněžního toku ještě více než jakékoli jiné finanční měřítko, které zahrnuje také EPS, což je zisk na akcii. Velkou hnací silou čistých peněžních toků jsou výnosy nebo tržby a výdaje.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found