Příklady naběhlých výnosů Průvodce a vysvětlení krok za krokem

Příklady naběhlých výnosů

Časově rozlišené příjmy se týkají výnosů, které byly získány v určitém období, ale hotovost za dané období dosud nebyla přijata a jejichž příklady zahrnují mzdu vydělanou, ale přijatou v příštím měsíci, úroky, které nebyly za dané období získány, směnky nebo pohledávky ne společnost dosud neobdržela.

Následující příklady nashromážděných výnosů obsahují nástin nejběžnějších účtů.

Nejběžnější příklady akumulovaných příjmů

Příklad č. 1

 • Předpokládejme, že společnost M / s ABC (společnost) uzavřela dohodu s M / s K (jednotlivce) o poskytnutí 12 závodů a strojů za rok. Společnost ABC určila, že bude každý závod a strojní zařízení považovat za milník projektu, a proto uzná příjmy po dokončení každého milníku.
 • Nyní v tomto případě může společnost ABC uznat výnosy z dokončení každého závodu a strojního zařízení jako časově rozlišené výnosy, ať už byly účtovány měsíčně nebo jednou ročně. Společnost ABC může do účtů účtovat stejně jako výnosy a současně může M / s K zaznamenávat do účtů časově rozlišené výdaje.

Příklad č. 2

 • Předpokládejme, že společnost X je poradenská firma, která poskytuje poradenské služby svým klientům. Účtují svým klientům za hodinu, tj. 10 $ za hodinu. V dubnu 2019 poskytli poradenství přibližně 200 hodin. Práce však ještě nebyla dokončena a společnost X zvýší fakturu až v červnu 2019, kdy společnost X očekává zvýšení konečné částky ve výši přibližně 10 000 $.
 • Společnost X zaznamenává časově rozlišené příjmy v knihách ve výši Rs. 2 000 $ (10 x 200 $) jako jejich příjem za leden 2019, přestože jejich klientovi nebyl účtován žádný poplatek nebo byla za práci přijata platba.
 • Nyní, když společnost X zaslala fakturu v červnu 2019, budou nashromážděné příjmy ve výši 10 000 USD převedeny na pohledávky z účtů. Když klient zaplatí částku, bude převedena na hotovost.

Příklad č. 3

 • Předpokládejme, že pan A vlastní obchod, který poskytuje svůj obchod obchodníkovi za měsíční nájem 500 $. Obchodník platí měsíční nájem v prvním týdnu příštího měsíce. To znamená, že pronajímatel, pan A, neobdrží peníze za měsíční nájem, dokud nebudou poskytnuty služby obchodníkovi.
 • Na konci roku by výkaz zisku a ztráty pana A ukazoval pouze 11 plateb od obchodníka, protože nájem z minulého měsíce bude vyplacen v prvním týdnu následujícího měsíce. Ale pan A již poskytoval služby pronájmu obchodníkovi v posledním měsíci roku, takže by měl tento vydělaný příjem ukázat jako časově rozlišený příjem.
 • V souladu s tím pan A zaznamená takovou transakci do zápisu do deníku odepsáním z naběhlého (výnosového) účtu a připsáním na výnosový účet v účetních knihách.

Příklad č. 4

 • Další typ naběhlého výnosu je známý jako naběhlý úrokový výnos.
 • V takovém případě předpokládejme, že pokud společnost poskytne půjčky druhé společnosti, budou mít z půjčky úrokový příjem. Společnost mohla každý měsíc nashromáždit úrokové výnosy, i když se splátkový úvěr zvýšil pololetně nebo ročně.
 • Ex-Company X poskytuje půjčku společnosti Y říká, že 4000 $, z nichž společnost X obdrží úroky ve výši 600 $ každý rok od společnosti Y. Přestože společnost X dostává úroky na konci roku, to samé musí být zaznamenáno v účetnictví účty měsíčně. Společnost by naúčtovala načtené výnosy z fakturace a úroků z úvěru jednou za měsíc na poměrném základě, tj. 50 USD měsíčně.
 • Po odeslání konečné faktury společnosti Y společnost X strhne z pohledávek z účtů pohledávky a naúčtuje kredit ve výši 4000 $.

Příklad č. 5

 • Nyní, v posledním příkladu, bychom měli rozumět naběhlým výnosům na základě záznamů deníku, které mají být předány v účetních knihách.
 • Pojďme rozšířit výše uvedený příklad č. 2, kde společnost X poskytuje poradenské služby svým klientům. Vzhledem k tomu, že výše uvedený příklad umožňuje společnosti X provést fakturaci v červnu 2019, tj. Na konci projektu ve výši 10 000 USD. Společnost X zaznamená do svých účetních knih následující zápisy do deníku: -

V červnu 2019, kdy společnost X vystaví úplnou fakturu svému klientovi, budou předány následující položky: -

Závěr

 • Vzhledem k výše uvedenému může každá společnost vést své účetní knihy na obchodním nebo hotovostním základě. Nemohou to však každoročně měnit. Z pohledu společnosti je velmi těžké rozpoznat nezasloužený výnos. V souladu s tím jsou povinni platit daně za stejné.
 • Každá společnost obecně zaznamenává své účetní knihy na obchodním základě. Je to proto, že hotovostní základ účetnictví je velmi těžké udržet, protože neposkytne jasný obraz o výkonnosti společnosti. Na akruální bázi se však výnosy vždy spojují s jejich odpovídajícími výdaji. Poskytuje věrný a poctivý obraz operací v daném období.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found