Střední vzorec | Jak vypočítat střední pásmo? (s příklady)

Vzorec pro výpočet středního rozsahu čísla

Vzorec středního rozsahu se používá k výpočtu střední hodnoty dvou zadaných čísel a podle vzorce se daná dvě čísla sečtou a výslednice se vydělí 2, aby se získala střední hodnota dvou.

Střední pásmo lze definovat jako střední bod rozsahu čísel. Střední rozsah řady čísla bude průměrem nejvyššího čísla a nejnižšího čísla této řady. Pokud má řada čísel 10 pozorování a nejvyšší bod tohoto pozorování je 250 a nejnižší bod je 50. Pak bude rozsah pro toto pozorování od 50 do 250.

Střední pásmo = (nejvyšší hodnota + nejnižší hodnota) / 2

Příklady

Tuto šablonu Excel vzorec střední třídy si můžete stáhnout zde - Šablona Excel střední třídy

Příklad č. 1

Pokusme se zjistit, jak vypočítat střední pásmo pomocí příkladu. Pokusme se analyzovat výšku třídy 8 studentů v centimetrech. Předpokládejme, že výšky každého studenta ve třídě jsou 124, 130, 115, 118, 110, 135, 145 a 117. Abychom to mohli vypočítat pro celou populaci, musíme zjistit nejvyšší hodnotu a nejnižší hodnotu naměřené hodnoty.

Řešení:

Pro výpočet použijte následující údaje

Nejvyšší hodnota pozorovaných výšek bude

Nejvyšší hodnota = 145

Nejnižší hodnota pozorovaných výšek bude

Nejnižší hodnota = 110

Výpočet středního pásma lze tedy provést následujícím způsobem -

= (145 + 110) / 2

Příklad ukazuje, že středový rozsah pro pozorovanou hodnotu je 127,5 centimetrů.

Příklad č. 2

Pokusme se zjistit, jak vypočítat střední pásmo pomocí jiného příkladu. Pokusme se analyzovat hmotnost třídy 8 studentů v kilogramech. Předpokládejme, že váhy každého studenta ve třídě jsou 45, 49, 54, 60, 42, 65, 56 a 59. Abychom to mohli vypočítat pro celou populaci, musíme zjistit nejvyšší hodnotu a nejnižší hodnotu naměřené hodnoty.

Řešení:

Pro výpočet středního pásma použijte následující údaje.

Nejvyšší hodnota pozorovaných vah bude

Nejvyšší hodnota = 65

Nejnižší hodnota pozorovaných vah bude

Nejnižší hodnota = 42

Výpočet středního pásma lze tedy provést následujícím způsobem -

= (65 + 42) / 2

Příklad ukazuje, že střední pásmo pro pozorovanou hodnotu je 53,5 kilogramu.

Příklad č. 3

Pokusme se zjistit, jak vypočítat střední pásmo pomocí jiného příkladu. Pokusme se analyzovat cenu řady telefonů Samsung prodávaných v obchodě. Předpokládejme, že cena řady telefonů Samsung je 160 $, 168 $, 185 $, 195 $, 115 $, 186 $, 125 $ a 150 $. Abychom to mohli vypočítat pro celou populaci, musíme zjistit nejvyšší hodnotu a nejnižší hodnotu pozorovaných hodnot.

Řešení:

Pro výpočet středního pásma použijte následující údaje.

Nejvyšší hodnota sledovaných cen bude

Nejvyšší hodnota = 195

Nejnižší hodnota sledovaných cen bude

Nejnižší hodnota = 115

Výpočet lze tedy provést následujícím způsobem -

= (195 + 115) / 2

Relevance a použití vzorce střední třídy

Vzorec středního rozsahu je relevantní v praktickém životě. Stejně jako výše uvedený příklad pro mobily má společnost řadu telefonů s různými cenovými body v daném okamžiku. Takže pomocí zjištění střední řady telefonů lze zjistit, zda je konkrétní model telefonu, který hledá, nad průměrnou cenou nebo pod průměrnou cenou. Zjistíme-li střední rozsah vah třídy studentů, můžeme pomocí tohoto odhadu odhadnout, zda má konkrétní student v této třídě nadváhu nebo podváhu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found