EBIT vs čistý příjem | Top 5 rozdílů (s infografikou)

Klíčový rozdíl mezi EBIT a čistým příjmem spočívá v tom, že EBIT odkazuje na výdělky z podnikání, které se vydělávají během daného období, bez ohledu na úrokový náklad a daňový náklad daného období, zatímco Čistý příjem se týká výdělku z podnikání, který se vydělává během období po zvážení všech nákladů vzniklých společnosti.

EBIT vs. rozdíly v čistém příjmu

Zisk před daní z příjmu (EBIT) je metoda, která se často používá k vyhledání zisku generovaného společností. Je velmi synonymem provozního zisku, protože nebere v úvahu daňové a úrokové náklady.

 • EBIT je ukazatel používaný k výpočtu ziskovosti společnosti a lze jej měřit snížením provozních nákladů z výnosů.
 • EBIT = Výnosy - provozní náklady
 • Provozní náklady zahrnují nájem v prostorách společnosti, použité vybavení, náklady na inventář, marketingové aktivity, vyplácení mezd zaměstnancům, pojištění a prostředky přidělené na výzkum a vývoj.
 • Nebo EBIT = čistý příjem + úrok + daně

Čistý příjem se často používá ke zjištění celkových příjmů nebo zisku společnosti. Lze jej vypočítat odečtením nákladů na podnikání od výnosů společnosti.

 • Čistý příjem = výnosy - náklady na podnikání
 • Náklady na podnikání zahrnují všechny daně, úroky, které by společnost měla platit, odpisy majetku a další výdaje.
 • Čistý příjem je tedy příjmem společnosti po zohlednění všech odpočtů a daní.

EBIT ukazuje generovaný příjem (většinou provozní příjem) před zaplacením daní a úroků. Na druhé straně čistý příjem ukazuje celkový příjem generovaný společností po zaplacení úroků a daní.

Infografika EBIT vs. čistý příjem

Zde je prvních 5 rozdílů mezi EBIT vs. čistým příjmem

Doporučené kurzy

 • Balíček školení finančních analytiků
 • Kurz modelování výzkumu kapitálu
 • Kompletní kurz IFRS

Klíčové rozdíly EBIT vs. čistý příjem

Zde jsou klíčové rozdíly mezi EBIT a čistým příjmem -

 • Jedním z klíčových rozdílů mezi EBIT a čistým příjmem je platba úroků a daní. EBIT je ukazatel, který vypočítává příjem společnosti (většinou provozní příjem) před zaplacením nákladů a daní. Na druhou stranu je čistý příjem indikátorem, který vypočítává celkové výdělky společnosti po zaplacení výdajů a daní.
 • EBIT se používá jako indikátor ke zjištění celkové schopnosti společnosti dosáhnout zisku. Na druhé straně se čistý příjem používá ke zjištění zisku na akcii společnosti.
 • EBIT lze měřit snížením provozních nákladů z výnosů nebo přidáním úroků a daní k čistému příjmu. Čistý příjem se naproti tomu počítá odečtením příjmů od celkových nákladů na podnikání.
 • U EBIT je velmi těžké učinit důležité rozhodnutí pouze podle toho, protože na něm záleží, protože i když ukazuje ziskovost společnosti, nebere v úvahu celkový obraz. Například nepočítá s použitím celého neprovozního příjmu a také nezahrnuje daně nebo úroky. Čistý příjem se v tomto scénáři liší, protože využívá celý příjem generovaný společností a při výpočtu zohledňuje také všechny výdaje. Lze jej tedy použít k některým důležitým rozhodnutím.
 • EBIT je typ ukazatele, který používají téměř všichni lidé, kteří mají o společnost zájem. Vláda, dluhoví investoři, akciový investor atd. Čistý příjem používají kapitáloví investoři, protože čistý příjem se většinou používá k výpočtu zisku na akcii společnosti.

Jaké jsou tedy hlavní rozdíly mezi EBIT a čistým příjmem?

EBIT vs. čistý příjem Head to Head Differences

Pojďme se podívat na přímé rozdíly mezi EBIT vs. čistým příjmem -

Základ pro srovnání mezi EBIT a čistým příjmem EBIT Čistý příjem
Definice EBIT je ukazatel používaný k výpočtu zisku společnosti, když se vezme v úvahu převážně provozní příjem. Čistý příjem je ukazatel, který se používá k výpočtu celkových příjmů společnosti.
Použitý Výpočet schopnosti společnosti vydělat zisk. Pro výpočet zisku na akcii (EPS).
Výpočet EBIT = Výnosy - provozní náklady

Nebo

EBIT = čistý příjem + úrok + daně

Čistý příjem = výnosy - náklady na podnikání
Výsledek Výpočet příjmu generovaného většinou provozem před zaplacením úroků a daní; Výpočet celkových příjmů společnosti po zaplacení úroků a daní;
Lidé, kteří to používají Vláda, investoři do vlastního kapitálu a dluhu; Většina kapitálových investorů.

EBIT a čistý příjem - závěrečné myšlenky

Když se podíváme na EBIT vs. podmínky čistého zisku, uvidíme, že oba jsou odvozeny z výkazu zisku a ztráty. Používají se k dosažení závěru o investování, prodeji a dalších klíčových faktorech podnikání. EBIT vs. čistý příjem slouží užitečným účelům. A při hledání finančních ukazatelů je používáme k nahlédnutí do finančního zdraví společnosti.

A tyto poměry nejen pomáhají vedení provést korekci kurzu, EBIT a čistý příjem, ale také pomáhají investorům a dalším akcionářům pochopit, jak si společnost vede a kde jí chybí.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found