Plná forma WTO (definice, cíle) | Kompletní průvodce WTO

Plná forma WTO - Světová obchodní organizace

Světová obchodní organizace je úplnou formou WTO. Působí jako mezivládní instituce (mezinárodní organizace), která je odpovědná za péči o zahraniční obchod mezi dvěma nebo více národy a má sídlo v Ženevě ve Švýcarsku a byla založena 1. ledna 1995 za účelem snížení cel a dalších souvisejících překážek mezinárodního obchodu a v současné době má členství nejméně 164 členských států.

Dějiny

WTO byla přijata jako náhrada GATT (Všeobecná dohoda o clech a obchodu). GATT byla přijata po skončení druhé světové války pouze za účelem navázání globální ekonomické spolupráce. GATT byla založena v roce 1947 a skládala se z 23 členů. GATT měla sídlo v Ženevě ve Švýcarsku a byla součástí Bretonského lesního systému. Účelem zavedení GATT bylo zajistit praxi stabilního obchodního i ekonomického světového prostředí.

Později přišla na řadu Mezinárodní obchodní organizace (ITO) a věřilo se, že by se GATT mohla stát součástí ITO, a dokonce právě z tohoto důvodu byla v roce 1948 v Havaně provedena jednání. Účelem zavedení ITO bylo stanovit obecná základní pravidla týkající se zahraničního obchodu a dalších globálních ekonomických záležitostí. Charta, která byla předložena, neobdržela souhlas amerického kongresu, a proto vznikla WTO. WTO byla založena v roce 1995 a fungovala jako plnohodnotná náhrada za GATT. I proto se WTO označuje jako nástupce GATT. WTO je jedinou mezivládní organizací na světě, která se zabývá pravidly týkajícími se zahraničního obchodu mezi zeměmi.

Cíle WTO

Cíle Světové obchodní organizace jsou diskutovány níže:

 • Cílem WTO je zlepšit životní úroveň každého jednotlivce patřícího k jejím členským národům.
 • Cílem WTO je zajistit stoprocentní zaměstnanost i růst poptávky po zboží a službách.
 • Cílem WTO je rozšířit výrobu a obchodování s produkty a službami.
 • Cílem WTO je také zajistit plné využití národních a mezinárodních zdrojů.
 • WTO se dokonce zaměřuje na ochranu životního prostředí před vyčerpáním v důsledku lidských zásahů.
 • Cílem WTO je zajistit, aby všechny společnosti přijaly a dodržovaly koncepci udržitelného rozvoje.
 • WTO se rovněž zaměřuje na provádění nového mechanismu zahraničního obchodu způsobem, který byl stanoven v dohodě.
 • Cílem WTO je podpora mezinárodního obchodu, z něhož mohou určitě těžit všechny země.
 • Odstranit stávající překážky v otevřeném globálním obchodním systému.
 • WTO se dokonce zaměřuje na přijetí zvláštních kroků směrem k rozvoji nejchudších a nejméně rozvinutých zemí.
 • WTO si dokonce klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost mezi všemi členskými zeměmi tak, aby z nich měl prospěch maximální počet zákazníků.

Funkce WTO

Níže jsou diskutovány funkce Světové obchodní organizace:

 • Světová obchodní organizace bude spravovat TPRM (Mechanismus kontroly obchodní politiky).
 • Světová obchodní organizace spravuje dohody Světové obchodní organizace.
 • Světová obchodní organizace sleduje domácí obchodní politiky.
 • Světová obchodní organizace bude řešit obchodní spory.
 • Světová obchodní organizace poskytne otevřené fórum pro jednání týkající se obchodu.
 • Světová obchodní organizace nabídne technickou pomoc zemím, které jsou na rozvojové frontě.
 • Světová obchodní organizace bude spolupracovat s podobnými mezivládními organizacemi.
 • Světová obchodní organizace bude spolupracovat s MMF (Mezinárodní měnový fond) a IBRD (Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj).

Výhody

Níže jsou popsány výhody WTO:

 • WTO pomáhá při prosazování míru a pohody mezi zeměmi.
 • S WTO lze spory mezi členskými zeměmi konstruktivně řešit.
 • WTO pomáhá při stimulaci hospodářského růstu.
 • WTO poskytuje pomoc rozvojovým zemím
 • WTO zajišťuje odpovídající úroveň správy a řízení společností a zajišťuje volný obchod, což znamená snížení životních nákladů.
 • Obchod mezi národy pod správou WTO zvyšuje účastníkům možnosti zaměstnání a příjmu.
 • WTO chrání vládu před útoky, jako je lobování.
 • Volný obchod zajištěný WTO nabízí lepší a větší výběr zboží a služeb.
 • WTO dokonce podporuje vývoz zemědělských produktů a mezinárodní obchod.
 • WTO dokonce zvyšuje příliv PZI (přímé zahraniční investice) a pomáhá omezit dumping.
 • WTO poskytuje obrovské výhody pro průmyslová odvětví, jako je textil a textil.

Nevýhody

Světová obchodní organizace má také mnoho nevýhod. Temná stránka Světové obchodní organizace je diskutována níže:

 • Světová obchodní organizace ohrožuje odvětví zemědělství. Důvodem je skutečnost, že snižuje dotace a podporuje dovoz potravinářských plodin.
 • Světová obchodní organizace představuje obrovskou hrozbu pro průmyslová odvětví působící v národním měřítku.
 • Světová obchodní organizace má dokonce významné dopady na lidská a zaměstnanecká práva.
 • Světová obchodní organizace podkopává národní suverenitu a rozhodování na místní úrovni.
 • WTO dokonce zvyšuje ekonomickou nestabilitu na národní úrovni.
 • Pro nová odvětví může být obtížné prosadit se v rozsáhlém konkurenčním prostředí.

Závěr

WTO je zkratka pro Světovou obchodní organizaci. Byla založena v roce 1995. Hlavní sídlo má v Ženevě ve Švýcarsku. V současné době má WTO přibližně 164 členských států a 117 rozvojových zemí. WTO reguluje zahraniční obchod, který probíhá mezi dvěma nebo více národy. Byl představen jako lepší verze GATT.

WTO je řízena ministrem každého členského státu a obchoduje s různými průmyslovými výrobky, zemědělským zbožím a službami. Důležitým cílem WTO je obohatit životní úroveň jednotlivců patřících do členských zemí, chránit životní prostředí, podporovat mír, zajistit stoprocentní zaměstnanost a stimulovat volný obchod, což by nakonec vedlo k ekonomickému růstu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found