Vzorec pákového poměru | Krok za krokem výpočet s příklady

Vzorec pro výpočet pákových poměrů (dluh / vlastní kapitál)

Vzorec pákového poměru se v zásadě používá k měření úrovně dluhu podniku ve vztahu k velikosti rozvahy. Výpočet pákového poměru spočívá především v porovnání celkového dluhového závazku ve vztahu k celkovým aktivům nebo kapitálovému vkladu podniku.

Vysoký pákový poměr vypočítá, že podnik si pravděpodobně vzal příliš mnoho půjček a je v příliš velkém dluhu ve srovnání se schopností podniku přiměřeně splácet dluh budoucími peněžními toky. Dva klíčové pákové poměry jsou:

  1. Poměr dluhu
  2. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu

Kroky k výpočtu pákového poměru (dluh a poměr dluhu k vlastnímu kapitálu)

Poměr dluhu:

Tento vzorec pákového poměru v zásadě porovnává aktiva s dluhem a vypočítává se vydělením celkového dluhu celkovými aktivy. Vysoký poměr znamená, že velká část nákupů aktiv je financována z dluhů.

Poměr zadlužení vzorce lze vypočítat pomocí následujících kroků:

  • Krok 1: Nejprve se shromáždí celkový dluh (zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé financování) a celková aktiva, která jsou snadno dostupná z rozvahy.
  • Krok 2: Nakonec se poměr dluhu vypočítá vydělením celkového dluhu celkovými aktivy.

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu:

Tento vzorec pákového poměru v zásadě porovnává kapitál s dluhem a vypočítává se vydělením celkového dluhu celkovým kapitálem. Vysoký poměr znamená, že organizátoři obchodu nečerpají dostatečné množství vlastního kapitálu k financování podnikání, což má za následek vyšší částku dluhu.

Vzorec poměru dluhu k vlastnímu kapitálu lze vypočítat pomocí následujících kroků:

  • Krok 1: Zde se celkový dluh a celkový kapitál shromažďují ze strany pasiv rozvahy.
  • Krok 2:  Nakonec se poměr dluhu k vlastnímu kapitálu vypočítá vydělením celkového dluhu celkovým vlastním kapitálem.

Příklady výpočtu pákových poměrů

Tuto šablonu Excel Leverage Ratios Formula si můžete stáhnout zde - Šablona Excel Leverage Ratios Formula

Příklad č. 1

Předpokládejme společnost s následujícími finančními prostředky pro aktuální rok. Stejný použijte výpočet pákového poměru.

Z výše uvedené tabulky lze vypočítat následující,

# 1 - Celkový dluh

Celkový dluh = dlouhodobý bankovní úvěr + krátkodobý bankovní úvěr

Takže celkový dluh bude = 36 000 $

# 2 - Poměr dluhu

Poměr dluhu = celkový dluh / celková aktiva

Výpočet poměru dluhu bude tedy následující -

Poměr dluhu bude -

# 3 - Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu = celkový dluh / celkový vlastní kapitál

Výpočet poměru dluhu k vlastnímu kapitálu bude tedy následující -

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu bude-

Příklad č. 2

Vezměme si příklad skutečné společnosti Apple Inc. s následujícími finančními údaji za rok končící 29. září 2018 (všechny částky v milionech USD)

Z výše uvedené tabulky lze vypočítat následující,

# 1 - Celkový dluh

Celkový dluh = dlouhodobý bankovní úvěr + krátkodobý úvěr

Celková aktiva budou:

# 2 - Celkový kapitál

Celkový kapitál = Splacený kapitál + ​​Nerozdělený zisk + Komplexní příjem / (ztráta)

Z výše uvedeného výpočtu bude tedy celkový kapitál:

# 3 - Poměr dluhu

Poměr dluhu = celkový dluh / celková aktiva

Výpočet dluhového poměru bude -

Z výše uvedeného výpočtu bude tedy poměr dluhu:

# 4 - Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu = celkový dluh / celkový kapitál

Výpočet poměru dluhu k vlastnímu kapitálu bude -

  • Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu = 114 483 USD / 107 147 USD

Výpočet poměru dluhu k vlastnímu kapitálu

Z výše uvedeného výpočtu bude tedy poměr dluhu k vlastnímu kapitálu:

Relevance a použití

Koncept poměru pákového efektu je z hlediska poskytovatele půjčky zásadní, jelikož jde o míru rizika ke kontrole, zda dlužník může splatit své dluhové závazky. Přiměřené množství pákového efektu však lze považovat za výhodné pro akcionáře, protože naznačuje, že podnik optimalizuje využití vlastního kapitálu k financování operací, což nakonec zvyšuje návratnost vlastního kapitálu pro stávající akcionáře.

Posouzení formy pákového poměru je důležitou součástí analýzy potenciálního věřitele o tom, zda se má půjčovat podnikání. Vzorec pákového poměru na akcii však nenabízí dostatečné informace pro rozhodnutí o půjčce, protože je relativním ukazatelem a je třeba jej vnímat ve spojení s absolutními čísly. Věřitel je povinen zkontrolovat jak výkaz zisku a ztráty, tak výkaz peněžních toků a zkontrolovat, zda podnik generuje odpovídající peněžní toky na splacení dluhu. Věřitel je také povinen zkontrolovat předpokládané peněžní toky a zkontrolovat, zda může podnik v budoucnu nadále podporovat splácení dluhu. Vzorec pákového poměru se jako takový používá jako součást analýzy k určení, zda je vzhledem k jeho schopnosti obsluhovat dluhy bezpečné půjčovat podniku peníze.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found