Vzorec indexu ziskovosti | Výpočet indexu ziskovosti (příklady)

Co je vzorec indexu ziskovosti?

Vzorec pro index ziskovosti je jednoduchý a vypočítává se vydělením současné hodnoty všech budoucích peněžních toků projektu počáteční investicí do projektu.

Index ziskovosti = PV budoucích peněžních toků / počáteční investice

Lze jej dále rozšířit, jak je uvedeno níže,

 • Index ziskovosti = (čistá současná hodnota + počáteční investice) / počáteční investice
 • Index ziskovosti = 1 + (čistá současná hodnota / počáteční investice)

Kroky k výpočtu indexu ziskovosti

 • Krok 1: Nejprve je třeba posoudit počáteční investici do projektu na základě požadavku na projekt z hlediska kapitálových výdajů na stroje a zařízení a dalších výdajů, které mají rovněž kapitálovou povahu.
 • Krok 2: Nyní je třeba určit všechny budoucí peněžní toky očekávané od projektu. Poté musí být diskontní faktor vypočítán na základě aktuálního očekávaného výnosu z investice s podobným rizikem. Nyní lze pomocí diskontního faktoru vypočítat současnou hodnotu budoucích peněžních toků z projektu.
 • Krok č. 3: Nakonec se index ziskovosti projektu vypočítá vydělením současné hodnoty veškeré budoucí hodnoty peněžních toků z projektu (krok 2) počáteční investicí do projektu (krok 1).

Příklady

Tuto šablonu vzorce ziskovosti vzorce Excel si můžete stáhnout zde - Šablona vzorce ziskovosti indexu Excel

Příklad č. 1

Vezměme si příklad společnosti ABC Ltd, která se rozhodla investovat do projektu, kde odhaduje následující roční peněžní toky:

 • 5 000 $ za rok 1
 • 3 000 $ v roce 2
 • 4 000 $ v roce 3

Na začátku projektu je počáteční investice požadovaná pro projekt 10 000 $ a diskontní sazba 10%.

PV peněžního toku v roce 1 = 5 000 $ / (1 + 10%) 1 = 4 454 USD

PV peněžního toku v roce 2 = 3 000 $ / (1 + 10%) 2 = 2 479 $

PV peněžního toku v roce 3 = 4 000 $ / (1 + 10%) 3 = 3 005 USD

Součet PV budoucích peněžních toků tedy bude:

Index ziskovosti projektu = 10 030 $ / 10 000 $

Podle vzorce indexu ziskovosti lze vidět, že projekt vytvoří dodatečnou hodnotu 1,003 USD za každý 1 $ investovaný do projektu. Projekt se proto vyplatí investovat, protože je to více než 1,00.

Příklad č. 2

Vezměme si příklad společnosti A, která zvažuje dva projekty:

Projekt A

Projekt A vyžaduje počáteční investici 2 000 000 USD a diskontní sazbu 10% as odhadovanými ročními peněžními toky ve výši:

 • 300 000 $ za rok 1
 • 600 000 $ v roce 2
 • 900 000 $ v roce 3
 • 700 000 $ v roce 4
 • 600 000 $ v 5. roce

Počáteční investice = 2 000 000 $

PV peněžního toku v roce 1 = 300 000 $ / (1 + 10%) 1 = 272 727 USD

PV peněžního toku v roce 2 = 600 000 $ / (1 + 10%) 2 = 495 868 USD

PV peněžního toku v roce 3 = 900 000 USD / (1 + 10%) 3 = 676 183 USD

PV peněžního toku v roce 4 = 700 000 $ / (1 + 10%) 4 = 478 109 $

PV peněžního toku v roce 5 = 600 000 $ / (1 + 10%) 5 = 372 553 USD

Součet PV budoucích peněžních toků tedy bude:

Index ziskovosti projektu A = 2 295 441 $ / 2 000,00 $

Projekt B

Počáteční investice ve výši 3 000 000 USD a diskontní sazba 12% as odhadovanými ročními peněžními toky ve výši:

 • 600 000 $ v 1. roce
 • 800 000 $ v roce 2
 • 900 000 $ v roce 3
 • 1 000 000 $ v roce 4
 • 1 200 000 $ v 5. roce

PV peněžního toku v roce 1 = 600 000 USD / (1 + 12%) 1 = 535 714 USD

PV peněžního toku v roce 2 = 800 000 USD / (1 + 12%) 2 = 637 755 USD

PV peněžního toku v roce 3 = 900 000 USD / (1 + 12%) 3 = 640 602 USD

PV peněžního toku v roce 4 = 1 000 000 $ / (1 + 12%) 4 = 635 518 $

PV peněžního toku v roce 5 = 1 200 000 USD / (1 + 12%) 5 = 680 912 USD

Součet PV budoucích peněžních toků tedy bude:

Index ziskovosti projektu B = 3 130 502 $ / 3 000 000 $

Pomocí vzorce indexu ziskovosti lze vidět, že projekt A vytvoří dodatečnou hodnotu 0,15 USD za každý 1 $ investovaný do projektu ve srovnání s projektem B, který vytvoří další hodnotu 0,04 $ za každý 1 $ investovaný do projektu. Společnost A by proto měla vybrat projekt A nad projektem B.

Kalkulačka indexu ziskovosti

Můžete použít následující kalkulačku indexu ziskovosti -

PV budoucích peněžních toků
Počáteční investice
Vzorec indexu ziskovosti
 

Vzorec indexu ziskovosti =
PV budoucích peněžních toků
=
Počáteční investice
0
= 0
0

Relevance a použití

Koncept vzorce indexu ziskovosti je velmi důležitý z hlediska financování projektu. Je to užitečný nástroj, který lze použít, když se potřebujete rozhodnout, zda do projektu investovat nebo ne. Index lze použít k hodnocení investic do projektů z hlediska hodnoty vytvořené na jednotku investice.

 • Základní myšlenka je, že - čím vyšší je index, tím atraktivnější je investice.
 • Pokud je index větší než roven jednotce, přidá projekt společnosti hodnotu nebo jinak, zničí hodnotu, když je index menší než jednota.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found