Auditní riziko (význam, vzorec) | Nejlepší 3 typy auditorských rizik

Co je to auditorské riziko?

Auditorským rizikem je pravděpodobnost, že účetní závěrka společnosti obsahuje chybu, která je pro společnost významná, přestože auditor ji ověřil a auditoval bez jakékoli kvalifikace.

Jednoduše řečeno, auditorské riziko je definováno jako riziko, že účetní závěrka nebude skutečně reprezentovat skutečnou finanční situaci organizace nebo úmyslný pokus utajit fakta, přestože výrok auditora potvrzuje, že prohlášení neobsahují žádné významné nesprávnosti. Toto riziko může mít dopad na akcionáře, věřitele a potenciální investory.

 • Toto riziko může vzniknout v důsledku jednoho nebo obou ze dvou - klientů nebo auditorů.
 • Toto riziko může být způsobeno dvěma důvody - chybami / omyly nebo záměrnou nesprávností.

Nejlepší 3 typy auditorských rizik

Následuje seznam 3 hlavních typů:

# 1 - inherentní rizika

Inherentní riziko je riziko, kterému nebylo možné zabránit kvůli nekontrolovatelným faktorům, a také se nenachází v auditu.

Příklad: transakce zahrnující částku hotovosti vysoké hodnoty nesou větší inherentní riziko než transakce zahrnující šeky vysoké hodnoty.

Zdroje inherentního rizika:
 1. Složité obchodní transakce zahrnující derivátové nástroje;
 2. Transakce vyžadující vysokou míru úsudku, které mohou vést k riziku, že nebudou identifikovány;
 3. Odvětví s častým technologickým vývojem může vystavit firmy riziku zastarávání technologií.
 4. U společnosti, která již v minulosti nesprávně nahlásila určité údaje, je pravděpodobné, že ji znovu chybně ohlásí.

# 2 - Kontrolní rizika

Kontrolní riziko je riziko chyby nebo nesprávnosti v účetní závěrce v důsledku selhání vnitřní kontroly.

Příklad: Neschopnost vedení kontrolovat a bránit transakcím prováděným zaměstnanci, kteří nejsou oprávněni tyto transakce provádět.

Zdroje kontrolního rizika:
 1. Neschopnost vedení vnést řádnou a efektivní vnitřní kontrolu finančního výkaznictví.
 2. Nezajištění řádného oddělení povinností mezi osobami odpovědnými za finanční výkaznictví;
 3. Neexistence kultury řádné dokumentace a archivace;

# 3 - Detekční rizika

Riziko detekce je riziko, že auditor nezjistí v účetní závěrce žádné chyby nebo nesprávnosti, což by vedlo k nesprávnému názoru na účetní závěrku společnosti.

Příklad: Neschopnost auditorů identifikovat trvalé nesprávné vykazování finančních výkazů společností.

Zdroje detekčního rizika:
 1. Špatné plánování auditu, výběr nesprávných auditorských postupů ze strany auditora;
 2. Špatná interakce a zapojení do řízení auditu auditorem;
 3. Špatné porozumění podnikání klienta a složitost finančních výkazů;
 4. Špatný výběr velikosti vzorku.

Vzorec pro riziko auditu

Celkově se riziko počítá kombinací všech výše uvedených tří typů auditorských rizik. Vzorec je následující:

Auditní riziko = inherentní riziko * kontrolní riziko * detekční riziko

Na základě výše uvedených rizikových faktorů mohou auditoři dospět k úrovni rizika a rozhodnout o strategii jeho řešení.

Jak minimalizovat auditorské riziko?

 1. Mít silný tým pro audit, který má dostatečné znalosti o příslušných obchodech a transakcích;
 2. Týmu je poskytnut dostatek času na analýzu financí;
 3. Zajištění silné spolupráce s vedením klientské firmy za účelem pochopení obchodní filozofie a postupů;
 4. Zajištění správných a přiměřených technik odběru vzorků;
 5. Přesné posouzení systémů vnitřní kontroly klienta, aby bylo možné zjistit, zda je kontrola silná nebo slabá;
 6. Řádné plánování auditu a výběr postupu auditu;

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found