PRAVÁ funkce v aplikaci Excel (vzorec, příklad) | Jak používat VPRAVO v aplikaci Excel

PRAVÁ funkce v aplikaci Excel

Podobně jako funkce Left v aplikaci Excel, funkce Right je také textová funkce, která se používá k určení počtu znaků od konce řetězce, který je zprava doleva, například pokud tuto funkci použijeme jako = RIGHT („ANAND“ , 2) to nám dá ND jako výsledek, z příkladu vidíme, že tato funkce má dva argumenty. PRAVÝ vzorec v aplikaci Excel se používá k vrácení posledního znaku nebo znaků v zadaném textovém řetězci na základě zadaného počtu znaků.

SPRÁVNÝ vzorec v aplikaci Excel

Vysvětlení

DOPRAVA v argumentech aplikace Excel:

text:  Textový řetězec obsahující znaky, které se mají extrahovat.

num_chars:  Volitelné. Počet znaků, které se mají extrahovat z textu počínaje zprava. Výchozí =

Výchozí hodnota num_chars je 1 a musí být větší nebo rovna nule. Pokud num_chars je větší než délka textu, vrátí funkce PRAVÝ Excel celý text. Funkce RIGHT v aplikaci Excel by se neměla používat s čísly. I když může provádět stejnou operaci s číslicemi jako s textem, vrátí nesprávné hodnoty s textem formátovaným číslem.

Jak používat PRAVOU funkci v aplikaci Excel?

PRAVÁ funkce Excel se většinou používá spolu s dalšími funkcemi aplikace Excel, například FIND, SEARCH, LEN, LEFT atd. Některá z jejích použití jsou:

Tuto šablonu Excel s PRAVOU funkcí si můžete stáhnout zde - Šablona Excel s PRÁVNÍ funkcí
  • VPRAVO v aplikaci Excel se používá k odstranění koncového lomítka v adresách URL
  • VPRAVO v aplikaci Excel se používá k získání názvu domény z e-mailové adresy.
  • VPRAVO v aplikaci Excel se používá při formátování textu
  • VPRAVO v aplikaci Excel se používá k získání příjmení
  • VPRAVO v aplikaci Excel se používá k získání textu vyskytujícího se za konkrétním znakem.

Příklad č. 1

Předpokládejme, že máte řetězec v A3, jak je znázorněno níže, a chcete extrahovat poslední slovo se šesti písmeny.

K extrakci „řetězce“ v A3 můžete použít PRAVÝ vzorec v aplikaci Excel:

VPRAVO (A3, 6)

Výše uvedený PRAVÝ vzorec v aplikaci Excel vrátí „řetězec“

Příklad č. 2

Předpokládejme, že máte ve sloupci seznam ID, například ID2101, ID2102, ID2103 atd., Jak je uvedeno níže.

V tomto případě je skutečné ID poslední čtyři číslice, které jsou jedinečné, a slovo „ID“ je nadbytečné. Chcete odstranit „ID“ z každého z identifikátorů. Protože chceme pouze poslední čtyři číslice, provede to následující PRAVÝ vzorec v aplikaci Excel:

VPRAVO (A3, 4)

SPRÁVNÝ vzorec v aplikaci Excel vrátí 2101.

Příklad č. 3

Předpokládejme, že máte 6místné číslo (140111) a chcete z tohoto čísla extrahovat poslední 3 číslice.

 Pomocí následujícího PRAVÉHO vzorce v aplikaci Excel můžete extrahovat poslední tři číslice:

VPRAVO (A4, 3)

Funkce PRAVÝ Excel vrátí 111.

 Pokud však máte místo jednoduchého čísla Datum a chcete extrahovat několik posledních číslic, funkce PRAVÝ Excel vám neposkytne přesnou odpověď.

Předpokládejme, že máte v buňce A5 náhodné datum 12. 7. 2018.

 Chcete extrahovat poslední tři číslice. Zkusme použít PRAVÝ vzorec v aplikaci Excel použitý výše

tj. VPRAVO (A5, 3)

 Funkce RIGHT Excel vrátí 293 namísto 018. Důvodem je to, že přebírá původní hodnotu data a poté poskytuje výstup.

Příklad č. 4

Předpokládejme, že máte kombinaci dvou zvířat oddělených „,“ a mezerou, jak je znázorněno níže.

Nyní chcete extrahovat příjmení. Můžete tak učinit pomocí PRAVÉHO vzorce v aplikaci Excel:

VPRAVO (A4, DÉLKA (A4) - NAJÍT („“, A4))

HLEDAT („“, A4)

najde místo, kde se vyskytuje prostor. To se vrátí 5. Můžete také použít „,“ pro přísnější vyhledávání.

DÉLKA (A4)

vypočítá délku řetězce „Pes, vlk“ a vrátí 9

DÉLKA (A4) - NAJÍT („“, A4)

vrátí pozici prostoru zprava. Vrátí se 4.

VPRAVO (A4, DÉLKA (A4) - NAJÍT („“, A4))

vrátí čtyři písmena zprava od řetězce A4.

Výstupem výše uvedeného PRAVÉHO vzorce v aplikaci Excel bude „Vlk“.

Příklad č. 5

Předpokládejme, že máte dvourozměrná data, například délku x šířku, v jedné buňce, jak je znázorněno níže.

Nyní chcete z dané dimenze extrahovat pouze šířku. Pro 1. dimenzi můžete použít PRAVÝ vzorec v aplikaci Excel:

VPRAVO (B4, LEN (B4) - (NAJÍT („x“, B4) + 1))

Podívejme se na PRAVÝ vzorec v aplikaci Excel podrobně:

Najít („x“, B4)

dá umístění „x“ v buňce. Vrátí se 9.

FIND („x“, B4) + 1

protože za „x“ následuje mezera, můžeme přidat jednu, abychom mezeru vynechali. Vrátí se 10.

LEN (B4)

vrátí délku řetězce.

LEN (B4) - (FIND („x“, B4) + 1)

vrátí počet znaků vyskytujících se po „x“ +1.

VPRAVO (B4, LEN (B4) - (NAJÍT („x“, B4) + 1))

vrátí všechny znaky vyskytující se na jednom místě za „x“.

Výše uvedený PRAVÝ vzorec v aplikaci Excel vrátí hodnotu „150 stop“. Můžete přetáhnout kurzor a získat výsledek i pro ostatní buňky.

Příklad č. 6

Předpokládejme, že máte seznam e-mailových adres a chcete z těchto e-mailových ID získat názvy domén.

Pomocí následujícího PRAVÉHO vzorce v aplikaci Excel můžete extrahovat název domény pro první e-mailovou adresu.

VPRAVO (C3, LEN (C3) - NAJÍT („@“, C3))

Najít („@“, C3)

najde v řetězci místo, kde se „@“ vyskytuje. U C3 se vrátí 7.

DÉLKA (C3)

dá délku řetězce C3. Vrátí se 17.

DÉLKA (C3) - NAJÍT („@“, C3)

dá počet znaků vyskytujících se napravo od „@“. Vrátí se 10.

VPRAVO (C3, LEN (C3) - NAJÍT („@“, C3))

dá posledních 10 znaků z C3.

Výše uvedený PRAVÝ vzorec v aplikaci Excel vrátí „amazon.com“.

Podobně to můžete udělat pro zbytek buněk.

Příklad č. 7

Předpokládejme, že máte nějaké adresy URL a chcete odebrat poslední zpětné lomítko z adres URL.

V aplikaci Excel můžete použít následující PRAVÝ vzorec:

= LEFT (C3, LEN (C3) - (RIGHT (C3) = ”/”))

VPRAVO (C3) = ”/”

Funkce PRAVÝ Excel přebírá výchozí hodnotu jedné, tj. Poslední hodnoty. Pokud je posledním znakem lomítko „/“, vrátí TRUE else FALSE. Tyto hodnoty PRAVDA a NEPRAVDA se změní na 1 a nulu.

LEN (C3) - (RIGHT (C3) = ”/”))

Pokud je posledním znakem lomítko „/“, odečte se jeden od délky řetězce. To znamená, že poslední znak je vynechán, pokud je „/“.

= LEFT (C3, LEN (C3) - (RIGHT (C3) = ”/”))

Vrátí prvních n počet znaků podle výše uvedené syntaxe. Pokud existuje lomítko „/“, poslední znak je vynechán, jinak vrátí celý řetězec.

Podobně to můžete udělat pro zbytek buněk.

Věci k zapamatování

  • Funkce se používá k získání znaků vyskytujících se napravo od zadaného umístění
  • Pokud jsou požadovány znaky vlevo, použije se funkce LEFT.
  • Num_chars musí být větší nebo rovno nule. Pokud je num_chars větší než nula, dává #VALUE! chyba.
  • Funkce RIGHT Excel vrací celý text, pokud je počet_chars větší než délka textu.
  • Pokud je parametr num_chars vynechán, bude mít výchozí hodnotu 1.