PRACOVNÍ DEN v aplikaci Excel (vzorec, příklad) | Jak používat funkci Workday?

Funkce WORKDAY v aplikaci Excel je funkce data, která se používá k výpočtu pracovního data přicházejícího po daném počtu dnů od data zahájení, tato funkce má volitelný argument pro svátky, které, pokud nejsou poskytnuty, automaticky považují víkendy, které jsou v sobotu a neděli za prázdniny a vypočítá nadcházející pracovní den po daném počtu dní, způsob použití této funkce v aplikaci Excel je následující = WORKDAY (počáteční datum, dny, prázdniny), první dva argumenty jsou povinné, argument pro prázdniny je však volitelný.

Funkce WORKDAY v aplikaci Excel

Funkce Workday je v aplikaci Excel zařazena do kategorie funkce Date / Time, která vrací datum po nebo před stanoveným počtem pracovních dnů s výjimkou víkendů a svátků.

Pracovní den v aplikaci Excel je velmi efektivní funkce používaná k výpočtu pracovních dnů, termínů splatnosti, přípravy Ganttových diagramů aplikace Excel, plánování pracovního dne, výpočtu počtu pracovních dnů zaměstnance a další finanční analýzy.

Vzorec WORKDAY v aplikaci Excel

Vzorec WORKDAY v aplikaci Excel je následující

Argumenty použité pro vzorec WORKDAY v aplikaci Excel.

start_date: je datum, od kterého chceme začít. Je to povinné pole

days: je počet pracovních dnů před nebo po start_date. Tato hodnota může být záporná nebo kladná. Když je předána záporná hodnota, vrátí WORKDAY v aplikaci Excel datum vložení a pokud je hodnota kladná, dá budoucí datum.

Prázdniny: Toto je volitelné pole a předá se, když chceme vyloučit svátky nebo víkendy. Může být předán jako jedna nebo více hodnot rozsahu.

Jak používat funkci WORKDAY v aplikaci Excel?

Je to velmi jednoduché a snadno použitelné. Na několika příkladech pochopíme fungování funkce WORKDAY.

Tuto šablonu Excel funkce WORKDAY si můžete stáhnout zde - Šablona Excel funkce WORKDAY

Příklad č. 1

Příklad č. 2

Zvažte následující scénář, společnost obdržela objednávku na výrobu strojního zařízení a přidělený tým zahájil projekt ve stanovený den a předpokládá se, že výrobní proces bude trvat 35 dní, dále společnost o víkendech nepracuje a svátky. Vzhledem k těmto proměnným musíte vypočítat odhadované datum dokončení projektu.

Počáteční datum je v buňce B2 a počet produkčních dnů je v buňce B3 a svátky s jejich daty jsou v rozsahu D2: E11

K výpočtu předpokládaného data dokončení použijeme funkci Workday a vzorec WORKDAY bude:

= WORKDAY (B2, B3, E2: E11)

Počáteční datum je hodnota data v buňce B2, počet dní v buňce B3 a svátky E2: E1

Příklad č. 3

Předpokládejme, že máme datum a chceme řadu po sobě jdoucích dat v sousedních buňkách řádků níže, s výjimkou nepracovních dnů, které jsou pouze od pondělí do pátku. Předpokládejme, že v buňce B2 máme počáteční datum (19.2.2018) a chceme data 2/20/2018, 21.2.2018 ... atd. Chceme vyloučit data jako 24/24/2018, 2/25/2018, které jsou víkendy, a chceme všechna data aktuálního měsíce.

Budeme používat funkci Workday a dny budou 1, protože chceme přidat po sobě jdoucí dny a bez předání posledního argumentu, který je volitelný a je pro svátky.

Vzorec WORKDAY tedy bude

= WORKDAY (B2,1)

Aplikování vzorce WORKDAY na další buňky, které máme,

Vzorec WORKDAY vrátil všechna data kromě víkendů aktuálního měsíce.

Jak vidíme výše, funkce Workday zanedbávala dny (02/24/2018, 02/25/2018), které byly víkendy.

Příklad č. 4

Předpokládejme, že máme ve sloupci uveden seznam dat pracovních dnů a chceme zjistit, zda je dané datum svátkem. Chceme vrátit „Pracovní den“, pokud je datem pracovní den, a „Svátek“, pokud je datem svátek. Seznam svátků a jejich data jsou uvedena v rozsahu D3: E4.

Dovolená:

Znovu použijeme funkci Workday v aplikaci Excel a vzorec WORKDAY v aplikaci Excel bude,

= IF (WORKDAY (A2-1,1, $ E $ 3: $ E $ 4) = A2, „Working Day“, „Holiday“)

Formula WORKDAY (A2-1,1), vrátí stejné datum, protože odečítáme datum a znovu přidáváme datum. Máme tedy stejné datum, pokud je výstup stejný jako dané datum, jedná se o pracovní den, protože svátky jsou přeskočeny vzorcem WORKDAY.

Aplikování vzorce WORKDAY v Excelu na další buňky, které máme,

Příklad č. 5

 Předpokládejme, že máme daná dvě data a mezi těmito dvěma danými daty musíme vygenerovat 10 náhodných dnů s výjimkou víkendů, které jsou sobota a neděle. Uvedená data jsou:

V tomto případě pro generování náhodných pracovních dnů použijeme funkci RANDBETWEEN společně a funkci WORKDAY.

Vzorec WORKDAY bude

= WORKDAY (RANDBETWEEN ($ B $ 2, $ B $ 3) -2,1)

Odečteme minus dva, abychom nezískali náhodný pracovní den výše nebo ekvivalentní hodnotě koncového data.

Aplikování vzorce WORKDAY v Excelu v jiných buňkách máme

Výstup:

Věci k zapamatování

  1. V případě, že chceme přizpůsobit víkendy (kromě soboty a neděle), musíme použít funkci WORKDAY.INTL.
  2. Pokud zadáme třetí argument funkci WORKDAY pro svátky jako rozsah, je nutné, abychom jej předali jako absolutní hodnotu, protože hodnota rozsahu se může změnit, když použijeme stejný vzorec WORKDAY na další buňky v listu.
  3. Funkce Workday generuje chybu #VALUE, když start_date nebo některá z hodnot poskytovaných v rozsahu svátku nejsou platná data nebo pokud daný argument dní není numerický.
  4. Pokud je počáteční datum neplatné, funkce WORKDAY vygeneruje #HODNOTA! Chyba.

  1. Když použijeme funkci WORKDAY, je nutné, abychom předali start_date nebo prázdniny jako odkaz na buňku s hodnotou data namísto jejich zadávání jako textové hodnoty v uvozovkách, protože aplikace Excel může nesprávně interpretovat hodnoty data. Takže místo přímého použití data jako textové hodnoty bychom měli použít funkci DATE v aplikaci Excel k zadání data, aby EXCEL mohl vždy chápat jako hodnotu data.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found