Jak používat funkci CEILING v aplikaci Excel? (s příklady)

Funkce CEILING v aplikaci Excel

Funkce CEILING je velmi podobná funkci podlahy v aplikaci Excel, ale výsledek je právě opačný než funkce podlahy, kde funkce podlahy nám dala výsledek s méně významným vzorcem stropu nám dává výsledek s vyšším významem, například pokud máme číslo výsledkem bude 10 a význam jako 3, pak 12.

Syntax

Povinný parametr:

  • number: Je to hodnota, kterou chcete zaokrouhlit.
  • význam: Jedná se o násobek, který chceme zaokrouhlit nahoru.

Jak používat funkci CEILING v aplikaci Excel?

Tuto šablonu Excel funkce CEILING si můžete stáhnout zde - Šablona Excel funkce CEILING

Příklad č. 1

Předpokládejme, že vezmeme množinu kladných celých čísel jako argumenty čísla a kladná čísla jako významnost, pak na ni použijeme funkci CEILING Excel, jak je znázorněno v následující tabulce, a o / p se ve výsledku zobrazí následovně.

Příklad č. 2

V tomto příkladu vezmeme sadu záporných celých čísel jako argumentů čísla a kladná čísla jako významnost, poté na ni použijeme vzorec CEILING Excel, jak je uvedeno v následující tabulce a o / p se ve výsledku zobrazí následovně.

Příklad č. 3 

V tomto příkladu vezmeme sadu záporných celých čísel jako argumenty čísla a záporná čísla jako významnost a poté na ni použijeme vzorec CEILING Excel.

 

Příklad č. 4

Můžeme použít vzorec CEILING aplikace Excel ke zvýraznění řádků ve skupině zadaných údajů, jak je uvedeno v následující tabulce. Zde použijeme CEILING v Excelu s funkcemi ROW a IS SEVEN.

Předpokládejme, že jsou uvedeny níže uvedené údaje:

A chceme zvýraznit řádky v daných skupinách po 3, můžeme v podmíněném formátování použít vzorec excel = ISEVEN (CEILING (ROW () - 19,3) / 3) a výstup bude následující:

Věci k zapamatování

  • # ČÍSLO! chyba:
    • Vyskytuje se v MS Excel 2007 nebo dřívějších verzích a za předpokladu, že argument významnosti má jiné aritmetické znaménko z daného argumentu čísla, pak získá # ČÍSLO! Chyba.
    • Vyskytuje se pouze v případě, že používáte MS Excel 2010/2013, pak funkce CEILING přes #NUM! Chyba, pokud je dané číslo kladné a zadaná významnost je záporná.
  • # DIV / 0! Chyba nastane, když je parametr významnosti nula.
  • #HODNOTA! K chybě dojde, když je některý z parametrů nečíselný.
  • Funkce CEILING je stejná jako MROUND, ale vždy se zaokrouhluje od nuly.