MIN v aplikaci Excel (vzorec, příklad) | Jak používat minimální funkci v aplikaci Excel?

MIN v aplikaci Excel

Funkce MIN je zařazena do kategorie statistických funkcí v aplikaci Excel. Funkce MIN Excel se používá ke zjištění minimální hodnoty z dané sady dat / pole. Vrátí minimální hodnotu z dané sady číselných hodnot.

  • Počítá čísla, ale ignoruje prázdné buňky, text, logické hodnoty TRUE a FALSE a textové hodnoty.
  • Lze jej použít k výpočtu minimálního platu zaměstnance, minimálního času / skóre, nejnižších výdajů nebo výše příjmů atd.

MIN vzorec v aplikaci Excel

Níže je vzorec MIN v aplikaci Excel.

Vzorec MIN má alespoň jeden povinný parametr, tj. Číslo 1 a ostatní následující čísla jsou volitelná.

Povinný parametr:

  • číslo1 : je to povinné číslo.

Volitelný parametr:

  • [číslo2] : Ostatní čísla jsou volitelná.

Jak používat funkci MIN v aplikaci Excel?

MINIMÁLNÍ funkce v aplikaci Excel je velmi jednoduchá a snadno použitelná. Pojďme pochopit fungování funkce MIN na několika příkladech. MIN lze použít jako funkci listu a jako funkci VBA.

Tuto šablonu Excel s funkcí MIN Function si můžete stáhnout zde - Šablonu Excel s funkcí MIN Function

Příklad č. 1

V tomto příkladu máme databázi studentů s podrobnostmi o jejich skóre. Nyní musíme zjistit minimální skóre od těchto studentů.

Zde použijte funkci = MIN (C3: C18)

a vrátí vám minimální skóre z daného seznamu skóre, jak je uvedeno v tabulce níže.

Příklad č. 2

V tomto příkladu máme podrobnosti o studentech s jejich skóre, ale zde nějaký student žádné skóre neměl.

Nyní zde použijte funkci = MIN (G3: G18)

Funkce MIN ignoruje prázdné buňky a poté vypočítá minimální skóre z daných údajů, jak je uvedeno v následující tabulce.

Příklad č. 3

Předpokládejme, že máme podrobnosti o studentech s jejich skóre, ale pro některé hodnoty skóre studenta jsou Boolean,

pak zde použijte funkci = MIN (J3: J18),

Funkce MIN v aplikaci Excel tyto buňky booleovských hodnot ignoruje a poté vypočítá minimální skóre z daných údajů, jak je uvedeno v následující tabulce.

Příklad č. 4

Předpokládejme, že máme seznam jmen a musíme vypočítat jméno s minimální délkou.

Zde musíme použít funkci LEN pro výpočet délky jména a poté použít funkci MIN pro zjištění jména s minimální délkou.

Získáte výsledek uvedený níže

Příklad č. 5

Funkci MIN lze použít k vyhledání data MIN z dané sady dat a minimálního času od daného času a lze ji použít k nalezení minimální měny z daných dat, jak je uvedeno v následující tabulce.

Funkci MIN lze použít jako funkci VBA.

Sub MINcal ()

Dim Ans As Integer // deklaruje Ans jako celé číslo

Ans = Applicaltion.WorksheetFunction.MIN (Range (“A1: B5”)) // Aplikuje funkci Excel MIN na rozsah A1 až B5

MsgBox Ans // Zobrazí hodnotu MIN v okně zpráv.

End Sub

Věci k zapamatování

  • Hodí #HODNOTA! Chyba, pokud některá z dodaných hodnot není numerická.
  • Počítá čísla, ale ignoruje prázdné buňky, text, logické hodnoty TRUE a FALSE a textové hodnoty.
  • Pokud tato funkce nemá v argumentech žádná čísla, vrátí 0 jako výstup.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found