CFA vs CMT - Který vám vyhovuje více? | WallstreetMojo

Rozdíl mezi CFA a CMT

CFA je krátká forma pro Chartered Financial Analyst a uchazeči se po kvalifikaci v tomto kurzu mohou ucházet o možnosti zaměstnání, jako je manažer rizik, analytik výzkumu, manažer portfolia, konzultant, manažer vztahů, generální ředitel atd., Zatímco plnou formou pro CMT je Chartered Market Technician a uchazeči s tímto stupněm se mohou ucházet o zaměstnání v oblasti řízení rizik, financování chování, analýzy mezi trhy atd.

Finanční průmysl v posledních několika letech roste nevídaným tempem, což vyvrátilo řadu nových specializací i ve financích. To je jeden z důvodů, proč se finanční profesionálové snaží získat odborné znalosti v jedné ze specializovaných oblastí, aby přežili a rostli v tomto vysoce konkurenčním odvětví. Neexistuje lepší způsob, než vydělat si relevantní pověření pro vstup do specializované oblasti financí, ale takových certifikací je nad vodou mnoho a nebylo by moudré, kdybych je před výběrem prověřil z hlediska důvěryhodnosti a druhu nabízených vzdělávacích příležitostí. V průběhu tohoto článku bychom diskutovali o CFA, jedné z nejuznávanějších certifikací ve finanční analýze a správě investic, a CMT,méně známá, ale důležitá certifikace v oblasti technické analýzy, do které se relativně málo podniků pustilo.

Infografika CFA vs CMT


Doba čtení: 90 sekund

Pojďme pochopit rozdíl mezi těmito dvěma streamy pomocí této infografiky CFA vs. CMT.

Souhrn CFA vs CMT

Sekce CFA CMT
Certifikace pořádaná CFA nabízí Chartered Financial Analysts (CFA) Institute CMT organizuje Market Technicians Association (MTA)
Počet úrovní CFA: CFA má 3 úrovně zkoušek , z nichž každá je rozdělena na dvě zkoušky (ranní a odpolední)

CFA Část I : Dopolední sezení: 120 otázek s možností výběru z více možností

Odpolední zasedání: 120 otázek s možností výběru z více možností

CFA Část II : Dopolední sezení: 10 otázek k položkám

Odpolední zasedání: 10 otázek k položkám

CFA Část III : Dopolední sezení: Otázky se konstruovanou odpovědí (esej) (obvykle mezi 8–12 otázkami) s maximem 180 bodů.

Odpolední zasedání: 10 otázek k položkám

CMT: Má 3 úrovně zkoušek, které ověřují znalosti a dovednosti účastníků na různých úrovních

Úrovně zkoušek CMT I a II jsou strojově tříděny, zatímco úroveň III je ručně hodnocena CMT Charterholders

Úroveň CMT I : 120 plus 12 ?? před testem ?? otázky (výběr z více možností)

Úroveň CMT II : 150 plus 10 ?? před testem ?? otázky (výběr z více možností)

Úroveň CMT III : Otázky na eseje v celkové výši 240 bodů

Režim / doba vyšetření Na úrovních CFA část I, II, III probíhají ranní a odpolední zasedání po 3 hodinách. Úroveň CMT I: 2 hodiny 15 minut

Úroveň CMT II: 4 hodiny 15 minut

Úroveň CMT III: 4 hodiny

Zkušební okno Zkoušky na úrovni CFA část I, II a III se konají každoročně první červnovou sobotu, zkoušku část I lze složit také v prosinci Uzávěrka předčasné registrace: - 1. března 2017

Uzavření registrace CMT úrovně III: - 27. března 2017

Uzavření registrace CMT úrovně I a II: - 31. března 2017

CMT úroveň I a II: - 27. a 29. dubna 2017

Úroveň CMT III: - 27. dubna 2017

Nelze zaručit dostupnost pro CMT úrovně I, II po 27. březnu 2017

Předmět Učební plán obsahu CFA se skládá z 10 modulů se zvyšující se úrovní obtížnosti od zkoušky CFA část I po zkoušku část II a část III.

Těchto 10 modulů se skládá z:

* Etika a profesionální standardy

*Kvantitativní metody

*Ekonomika

* Finanční výkaznictví a analýza

* Podnikové finance

*Řízení portfolia

* Investice do akcií

*Pevný příjem

* Deriváty

* Alternativní investice

Úroveň CMT I je zaměřena na základní terminologii a teorii týkající se technické analýzy. Zkouška testuje účastníky na znalosti základních nástrojů technického analytika.

Úroveň CMT II je zaměřena na aplikaci teorie, konceptů a analytických technik používaných jako součást technické analýzy.

CMT Level III je zaměřen na integraci technické analýzy včetně teorie i jejich praktických aplikací. Uchazeči musí prokázat svou analytickou přesnost pomocí analýzy případových studií a doporučení na základě poskytnutých finančních údajů. Etika je další hlavní oblastí zaměření zkoušky na úrovni II, protože od kandidátů se vyžaduje, aby při provádění těchto doporučení vyvážili praktické a etické aspekty.

Úspěšné procento CFA 2016 potřebujete úroveň CFA 1 43%, úroveň CFA 2 46% a pro úroveň CFA 3 54%. Skóre CMT Passing pro úroveň I je 79/120 a pro úroveň II je 106/150

Skóre úspěšnosti CMT úrovně III spadá do rozmezí 120–140 bodů z celkových 240 bodů

Poplatky Poplatek CFA je přibližně 650 - 1380 $ včetně registrace a vyšetření. Poplatky za včasnou registraci

Úroveň I: 250 $

Úroveň II: 450 $

Úroveň III: 450 $

Standardní registrační poplatky

Úroveň I: 350 $

Úroveň II: 550 $

Úroveň III: 550 $

Pracovní příležitosti / pracovní tituly CFA je ve své třídě specializovaného certifikačního programu zaměřeného na pomoc při rozvíjení odborných znalostí ve složité oblasti financí, která se mimo jiné obvykle týká finanční analýzy, správy portfolia a výzkumu kapitálu. Může pomoci zvýšit kariérní vyhlídky pro profesionály, kteří hledají příležitosti v příslušných oblastech. Mezi pracovní role, na které může CFA připravit účastníky, patří:

* Investiční bankéři

* Manažeři portfolia

* Analytici akciového výzkumu

CMT se zaměřuje na rozvoj klíčových dovedností souvisejících s technickou analýzou a vystavuje účastníky praktické aplikaci konceptů v reálných scénářích. Dosažení rovnováhy mezi praktickými aspekty a profesní etikou je další klíčovou oblastí, která zvyšuje hodnotu této certifikace a poskytuje větší důvěryhodnost profilu finančního profesionála. Některé z relevantních pracovních rolí, na které by se toto pověření mohlo profesionálům pomoci připravit, mohou zahrnovat:

* Řízení rizik

* Behaviorální finance

* Intermarketová analýza

Co je CFA?


Institut Chartered Financial Analysts (CFA) Institute nabízí Charter CFA, uznávaný jako „zlatý standard“ finanční analýzy a správy investic. Jedná se o obzvláště přísný certifikační program, který přináší přidanou hodnotu pro CFA Charter a pomáhá finančním profesionálům rozvíjet odborné znalosti v několika klíčových oblastech financí, včetně finanční analýzy, průzkumu kapitálu a finančního modelování a dalších věcí. CFA nabízí ověřování odborných schopností v oblasti financí a zvyšuje kariérní vyhlídky pro profesionály. Pokladna Podrobnosti o zkoušce CFA a důležitá data

Co je CMT?


Chartered Market Technician (CMT) je nabízen Market Technicians Association (MTA), aby pomohl finančním profesionálům rozvíjet dovednosti technické analýzy při získávání podrobných znalostí o teoretické části a jejich praktickém použití v různých kontextech. Existuje řada dalších certifikací, které poskytují expozici technické analýze, ale tato certifikace nabízí široké znalosti principů technické analýzy spolu se znalostmi profesionálního etického rámce pro tržní techniky. Jedná se o celosvětově uznávanou certifikaci, která může finančním odborníkům pomoci hledat ty nejlepší pracovní příležitosti v různých částech světa.

CFA vs CMT Vstupní požadavky:


Pro CFA potřebujete:

Aby se kandidát kvalifikoval na CFA, měl by mít společně bakalářský titul (nebo by měl být v posledním ročníku bakalářského studia) nebo 4 roky odborné praxe nebo 4 roky vysokoškolského vzdělávání a odborné pracovní zkušenosti společně. .

Pro CMT potřebujete:  

Jeden by měl mít bakalářský titul v oboru financí, ekonomiky, obchodu nebo jiných souvisejících oblastí spolu s 3 roky praxe v profilu správy investic.

Proč sledovat CFA?


CFA je vysoce konkurenční certifikační program, který má odborníkům pomáhat rozvíjet odborné znalosti v určitých specializovaných oblastech financí, včetně správy investic, finanční analýzy, výzkumu akcií a správy portfolia. Charta CFA může propůjčit větší důvěryhodnost profilu finančního profesionála a otevřít oceán příležitostí na globální scéně. Dokonce i investiční banky mají tendenci hodnotit CFA vedle nejlepších MBA z hlediska hodnotných pověření, pokud jde o přijímání nových talentů. Stručně řečeno, vyniká jako jeden z nejlepších kreditů v podnikání a financích po celém světě.

Proč sledovat CMT?


CMT nabízí mezinárodní uznání a tato certifikace je vyvinuta finančními profesionály pro profesionály, což ji odlišuje od většiny ostatních pověření technické analýzy. Technická analýza se obecně nepovažuje za nic jiného než metodiku zobrazování finančních údajů v grafech a číslech a jejich interpretaci. CMT se však zabývá technickou analýzou na úplně jiné úrovni, kde profesionálové rozvíjejí hluboko zakořeněné chápání matematických základů technické analýzy a učí se o vztahu mezi cenami a cenovými vzory. Díky tomu jsou vhodní nejen pro profesionální roli technického analytika, ale mohou jim také pomoci stát se dobrými obchodníky.

Další srovnání, která se vám mohou líbit

  • CFT vs CMT - rozdíly
  • CFA vs CAIA - Porovnejte
  • CFA vs CIPM - Co je lepší?
  • CFA vs CFP

Závěr


CFA je poměrně pokročilejší certifikační program, který pomáhá získat důkladné porozumění složitým oblastem financí, mimo jiné včetně výzkumu vlastního kapitálu, správy portfolia a základní finanční analýzy. Na druhou stranu se CMT mnohem konkrétněji zaměřuje na technickou analýzu, díky čemuž je nejvhodnější pro ty, kteří mají zájem o vstup do pracovního profilu úzce spojeného s kvantitativním financováním. Oba vyžadují značné množství pracovních zkušeností, ale CFA je na zcela jiné úrovni a je poměrně široká, což z něj činí důležitější pro kandidáty, kteří chtějí prozkoumat příležitosti v různých oblastech financí.CMT má spíše omezený rozsah, ale v tomto kontextu nabízí silnou oporu a pomáhá ověřit schopnosti profesionálů při otevírání pracovních příležitostí souvisejících s kvantitativním financováním v globálním průmyslu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found