Centrum odpovědnosti (definice, příklady) | Přehled nejlepších 4 typů

Co je Centrum odpovědnosti?

Centrum odpovědnosti se týká konkrétního segmentu nebo jednotky organizace, za kterou je konkrétní manažer, zaměstnanec nebo oddělení odpovědný za své obchodní cíle a úkoly. Odkazuje na část společnosti, kde má manažer nějakou autoritu a odpovědnost. Centrum odpovědnosti je funkční entita v podniku, která má tendenci mít své vlastní cíle a cíle, zásady a postupy, čímž dává manažerům konkrétní odpovědnost za výnosy, které generují, vynaložené výdaje, investované prostředky atd.

Druhy střediska odpovědnosti

Obvykle existují 4 typy středisek odpovědnosti, které jsou označeny jako níže.

 1. Nákladové středisko - Pod nákladovým střediskem je manažer odpovědný pouze za náklady, které obvykle zahrnují výrobní oddělení, oddělení údržby, oddělení lidských zdrojů atd.
 2. Zisková centra - Pod ziskovým centrem je manažer odpovědný za všechny náklady a výnosy. Zde by měl manažer veškerou odpovědnost za rozhodování, které by ovlivnilo jak náklady, tak příjmy.
 3. Revenue Center - Tento segment je primárně odpovědný za dosažení výnosů z prodeje. Výkon by byl hodnocen porovnáním skutečných dosažených příjmů s příjmy z rozpočtu
 4. Investiční centrum - toto centrum kromě toho, že se musí zabývat zisky, zkoumá návratnost fondů investovaných do operací skupiny během její doby.

Příklady centra odpovědnosti

Níže jsou uvedeny příklady centra odpovědnosti.

Výhody Centra odpovědnosti

Níže je uvedeno, jak centrum odpovědnosti pomáhá organizaci.

 • Přiřazení role a odpovědnosti: Pokud je každému segmentu přidělena odpovědnost, je každý jednotlivec sladěn a směřován k účelu se zodpovědností, která je v souladu s jeho rolemi. Osoba nebo oddělení budou sledováni a nikdo nemůže přesunout odpovědnost na kohokoli jiného, ​​pokud se něco pokazí
 • Zlepšuje výkon: Myšlenka na přidělování úkolů a odpovědností konkrétní osobě by fungovala jako motivační faktor. S vědomím, že jejich výkon bude sledován a reportován vrcholovému managementu, se útvary a zúčastněné osoby pokusí podat nejlepší výkon
 • Delegování a kontrola: Přiřazení centra odpovědnosti s přiřazením rolí různým segmentům pomáhá organizaci dosáhnout a dosáhnout účelu delegování. Je stanovena odpovědnost různých osob, což vedení pomůže při kontrole jejich práce. Nyní tedy pomáhá vedení dosáhnout požadovaného dvojího cíle, kterým je delegování a kontrola nad úkoly
 • Pomáhá při rozhodování: Centra odpovědnosti pomáhají managementu při rozhodování, protože informace šířené a shromažďované z různých center jim pomáhají při plánování všech jeho budoucích akcí. Pomáhá jim pochopit segmentové rozdělení výnosů, nákladů, problémů, budoucích akčních plánů atd.
 • Pomáhá při kontrole nákladů: Díky tomu, že centra odpovědnosti za rozdělení podle jednotlivých segmentů pomáhají vrcholovému vedení při přidělování různých rozpočtů různým centrům, čímž se dosahuje kontroly nákladů podle požadavků.

Nevýhody Centra odpovědnosti

Na cestě jsou určité nevýhody, které se mohou objevit a poškodit systém center odpovědnosti

 • Přítomnost střetu zájmů: Může existovat možnost, že mezi jednotlivcem a organizací může dojít ke střetu zájmů. Jednotlivec z prodeje se může v určitých omezených oblastech pokusit o silný prodej, aby zvýšil své provize určené v jeho / jejím centru odpovědnosti, zatímco vedení může mít zásady, které to samé zakazují
 • Požadavek na čas a úsilí: Tento systém vyžaduje od vedení hodně času a úsilí, aby důkladně naplánoval a označil požadovaný postup. Pokud by se v procesu plánování něco pokazilo, celý proces je odsouzen k neúspěchu a nebyl by nic jiného než recept na katastrofu
 • Ignoruje osobní reakci a zpětnou vazbu: Na straně zaměstnance nebo manažera, kterému je přiřazeno určité oddělení / segment / role, může být občas odpor a neochota. Zdá se, že tato metoda opomíjí takovou zpětnou vazbu ze strany vrcholového vedení a může se snažit soustředit pouze na spodní linii dosaženou segregací takových center
 • Příliš mnoho procesně orientovaného: Zpoždění v takovém systému spočívá v tom, že může být příliš orientovaný na proces, přičemž důraz je kladen na segregaci a přiřazení odpovědnosti do různých segmentů. Takovým činům je tak věnováno příliš mnoho času, úsilí a soustředění

Omezení Centra odpovědnosti

 • Hlavní omezení takového systému je přičítáno přílišnému zaměření na procesně orientované metody, které má tendenci spotřebovávat příliš mnoho času a úsilí a úsilí ze strany vedení při přidělování určitých odpovědností

Závěr

Metoda přiřazení centra odpovědnosti v organizaci k dosažení cílů organizace prostřednictvím segregace a označení každému manažerovi bezpochyby pomáhá při dosahování delegování a kontroly kromě sledování výkonu, který má tendenci fungovat jako motivační posilovač. Je však důležité, aby si vedení uvědomilo, že by člověk neměl být příliš soustředěný nebo orientovaný na proces, který by ochromil počáteční sadu objektů. Tím se společnost s největší pravděpodobností sabotuje, když se zaměřuje na hierarchické schéma věcí. Výsledky nemusí být dosažitelné a cíle se mohou stát čísly, na které se mračit.

Při řešení těchto problémů je proto nezbytně nutné, aby centra odpovědnosti nebyla orientována na procesy, aby měla tendenci přijít o stanovené stanovené cíle. Pokud je prováděno efektivně, pomáhá při sledování a měření výkonu každého ze segmentů, jak jsou uvedeny.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found