Top 10 nejlepších knih - trh dluhopisů, obchodování s dluhopisy, investování dluhopisů

Seznam nejlepších knih o trhu s dluhopisy, obchodování a investování

Zde je seznam 10 nejlepších nejlepších knih o dluhopisových investicích, dluhopisových trzích a obchodování.

 1. Kniha dluhopisů (třetí vydání) (získat tuto knihu)
 2. Trhy s dluhopisy, analýzy a strategie (7. vydání) (získat tuto knihu)
 3. Investor strategických dluhopisů (získejte tuto knihu)
 4. Správa portfolia podnikových dluhopisů  (získat tuto knihu)
 5. Bonds: A Step by Step Analysis with Excel  (Get this book)
 6. Bonds: The Unbeaten Path to Secure Investment Growth  (Get this book)
 7. Příručka obecních dluhopisů  (tuto knihu)
 8. Kolaps trhu nadcházejících dluhopisů  (získat tuto knihu)
 9. Bloomberg Visual Guide to Municipal Bonds  (Získat tuto knihu)
 10. Příručka konvertibilních dluhopisů  (získat tuto knihu)

Pojďme si podrobně promluvit o všech knihách o dluhopisových trzích, obchodování s dluhopisy a investování dluhopisů spolu s jejich klíčovými výběry a recenzími.

# 1 - The Bond Book (třetí vydání)

od Annette Thau

Recenze knihy obchodování s dluhopisy

Nechvalně známá globální finanční krize z roku 2008 způsobila rozsáhlá narušení každého sektoru dluhopisového trhu a nechala i toho nejnadšenějšího investora v obavách ohledně bezpečnosti jejich investic. Autor, který slouží těmto investorům a komukoli jinému, kdo hledá možnosti investování s pevným výnosem, vytvořil s pomocí této příručky tento zdroj pro všechny zkušené investory do dluhopisů, kteří chtějí nejnovější informace o trhu s pevným výnosem a investoři v akciích, kteří plánují diverzifikovat své podíly.

Podívejte se také na Co jsou dluhopisy?

Klíčové výhody z této nejlepší knihy o obchodování s dluhopisy

Toto vydání je nutností pro finanční poradce, kteří chtějí zlepšit alokaci složek s pevným výnosem ve svých portfoliích. Nabízí špičkové strategie pro nejlepší rozhodování o investování dluhopisů a zároveň vysvětluje, jak hodnotit rizika a příležitosti. Průvodce nabízí důležité informace o důležitých tématech, jako jsou:

 • Nákup jednotlivých dluhopisů nebo dluhopisových fondů
 • Nákup pokladnic bez účasti provize
 • Jak řešit načasování otevřených fondů, uzavřených fondů a ETF
 • Nejbezpečnější dluhopisové fondy
 • Upravená krajina pro komunální dluhopisy, měnící se stupnice hodnocení, pokles pojištění dluhopisů a dluhopisy Build America Bonds (BAB)
<>

# 2 - Bond Markets, Analysis, and Strategies (7. vydání)

Frank J. Fabozzi

Recenze knihy Bond Market

Tato kniha o Bond Market připravuje různé studenty na analýzu dluhopisových trhů a správu dluhopisových portfolií, aniž by byla ovlivněna volatilitou na dluhopisovém trhu. Autor provedl řadu diskusí a rozhovorů s manažery portfolia a analytiky, aby zajistil, že v tomto vydání budou pokryty nejnovější informace a pozorování.

Zahrnuje podrobnou analýzu různých dluhopisů, s nimiž se obchoduje na trhu, a další důležité informace o fungování těchto dluhopisů. Tato příručka také přináší komplexní a stručnou diskuzi nejen o různých zúčastněných nástrojích, ale také o jejich investičních charakteristikách, portfoliových strategiích pro jejich používání a nejmodernějších technologiích pro oceňování.

Klíčové tržby z této knihy nejlepších trhů s dluhopisy

Některá z klíčových témat jsou:

 • Podrobné pokrytí různých trhů včetně MBS (cenné papíry zajištěné hypotékou) a ABS (cenné papíry zajištěné aktivy)
 • Technologie pro hodnocení složitých vazebných struktur
 • Aktuální strategie správy portfolia dluhopisů
 • Deriváty úrokových sazeb a jejich fungování
 • Nové pokrytí při měření a hodnocení výkonnosti dluhopisů a oceňování opcí a swapů.

Nabízí hladké vysvětlení nejnovějších analytických technik pro oceňování složitých struktur dluhopisů a propojuje teoretické a praktické aspekty u obchodních přepážek. Cílem je umožnit čtenářům a investorům pocítit, jak profesionální manažeři peněz používají strategie s využitím dluhopisů.

<>

# 3 - Investor strategických dluhopisů

Anthony Crescenzi

Recenze obchodování s dluhopisy

Tato příručka vysvětluje, jak lze maximalizovat jejich výnosy dluhopisy, které jsou po finanční krizi považovány za jednu z mála stabilních a spolehlivých investic. Poskytuje kompletní kolo vzdělávání v oblasti dluhopisových investic a poskytuje čtenářům know-how pro bezpečné a spolehlivé investice.

Klíčové výhody z této knihy s nejlepšími investicemi do dluhopisů

Některé z důležitých zvýrazněných obsahů této knihy o investování do dluhopisů jsou:

 • Podrobný popis různých typů dluhopisů
 • Konkrétní údaje o tom, jak si jednotlivé kategorie dluhopisů vedou za různých prostředí a okolností.
 • Klíčové ekonomické zprávy zdůrazňující, jak mohou tržní faktory ovlivnit ceny dluhopisů
 • Techniky předpovídání možných pohybů, které by centrální banka mohla přijmout, a dopadu, který by mohla mít na dluhopisy, zejména vládní dluhopisy.
 • Různé způsoby použití výnosové křivky a dalších indikátorů pro předpovídání směru trhu a ekonomiky.

Tato kniha o investování do dluhopisů popisuje každý nástroj, který je investor povinen znát, aby se mohl účastnit extrémů současného trhu s dluhopisy, analyzovat objemy a likviditu a využívat další techniky omezené na akciové a institucionální investory.

<>

# 4 - Správa portfolia podnikových dluhopisů

Leland E. Crabbe a Frank J. Fabozzi

Recenze knihy obchodování s dluhopisy

Správa portfolia podnikových dluhopisů je velmi dynamický a nepřetržitý proces. Vyžaduje, aby investoři nepřetržitě sledovali různá odvětví trhu a nabízejí atraktivní rovnováhu mezi rizikem a očekávaným výnosem. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý proces, autoři se pokusili zjednodušit to samé poskytnutím základního přehledu o vlastnostech podnikových dluhopisů, včetně rezerv obsažených v dluhopisech, zajištěných a nezajištěných dluhopisech a souvisejících úrokových plateb. Nabízejí také silný základ pro různé podnikové dluhové struktury podnikových dluhopisů.

Klíčové výhody z této nejlepší knihy o obchodování s dluhopisy

Některé z výhod nabízených prostřednictvím hloubkové diskuse o ocenění podnikových dluhopisů jsou:

 • Oceňovací rámec a různé míry výnosů a spready podnikových dluhopisů
 • Nejaktuálnější měřítka úrokového rizika
 • Užitečné vzorce, které zobrazují vztah mezi spready a nadměrnými výnosy
 • Strategie, které mohou zlepšit výkon předvídáním změny výnosových spready a křivek.
 • Úplné důkladné pochopení základních faktorů, které řídí podnikové spready

Průvodce pokračuje v komplexní léčbě správy portfolia podnikových dluhopisů diskusí o problémech podnikového úvěrového rizika, jako jsou Mikro základy úvěrového rizika a kreditní analýza, měření očekávaných nadměrných výnosů na základě pravděpodobnosti přechodu na rating a oceňování podřízených cenných papírů.

<>

# 5 - Dluhopisy: Analýza krok za krokem s Excelem

Guillermo L. Dumrauf

Recenze knihy o investování dluhopisů

Tato kniha o investování dluhopisů je rozdělena do 2 kapitol, přičemž první část popisuje, jak ocenit dluhopis a vypočítat různé míry návratnosti při práci se skutečnými příklady dluhopisů a tabulkami Excel. Popisuje postup krok za krokem pro návrh peněžního toku v tabulce pro výpočet výnosu do splatnosti (YTM) a další míry návratnosti podle indentury dluhopisu. Jeden bude schopen porozumět následujícím aspektům:

 • Návrh peněžního toku pro konkrétní částku investice
 • Stanovení ceny skutečného dluhopisu pro výpočet jeho YTM pomocí aplikace Excel
 • Vypočítejte celkovou návratnost investičního horizontu
 • Proveďte citlivostní analýzu ceny, výnosu a celkové návratnosti

Druhá část podrobně popisuje 2 měření pro odhad volatility ceny dluhopisu; Doba trvání a konvexnost.

Klíčové výhody z této knihy s nejlepšími investicemi do dluhopisů

Čtenáři budou schopni porozumět:

 • Jasné pochopení vztahu cena-výnos dluhopisu bez opce
 • Výpočet doby trvání, změněné doby trvání a konvexnosti skutečných dluhopisů
 • Pochopte, proč je doba trvání měřítkem Bondovy citlivosti na změny výnosů
 • Pochopení omezení používání durace jako měřítka cenové volatility a jak lze její odhad upravit pro konvexnost dluhopisu.
<>

# 6 - Dluhopisy: Bezkonkurenční cesta k bezpečnému růstu investic

Hildy Richelson a Stan Richelson

Recenze knihy Bond Market

Tato příručka je nutností pro každého, kdo chce porozumět investičním příležitostem, které má k dispozici. Autor, který je v reálném životě párem, demystifikoval vynikající investiční výnosy akcií a jako jednoznačnou strategii zajišťující pozitivní výnosy navrhuje portfolio všech dluhopisů. Pokud to okolnosti nenabízejí, nemusí nutně nabízet nadpřirozené výnosy, ale zaměří se na konzistenci výnosů.

Jsou vystaveny praktické a podrobné případové studie, podrobné strategie pro správu dluhopisů a přehled finančního plánování, které mohou navrhnout včasné dosažení finančních cílů.

Klíčové tržby z této knihy nejlepších trhů s dluhopisy

Zde představená taktika má pomoci čtenáři určit, jak mohou dluhopisy převzít kontrolu nad svým vlastním finančním osudem.

 • Toto vydání obsahuje informace o korporátních dluhopisech, dluhopisech rozvíjejících se trhů, komunálních dluhopisech, dopadu globálních hodnocení a jak chránit selhání komunálních dluhopisů
 • Přežití dluhopisů po globální finanční krizi a jak se mohou v budoucnu ochránit před takovými potenciálními hrozbami
 • Návrhy a strategie zavedených a úspěšných investorů s cílem maximalizovat návratnost jejich portfolií a zároveň nabídnout jistinu jistiny.

Nabízí tedy široké spektrum investičních příležitostí možností investování do dluhopisů a jak získat to nejlepší z dluhopisů za nejatraktivnější sazby, čímž se zvýší výkonnost portfolia.

<>

# 7 - Příručka obecních dluhopisů

autori Sylvan G. Feldstein a Frank J. Fabozzi

Recenze knihy obchodování s dluhopisy

Redaktoři prostřednictvím této verze poskytují bankéřům, obchodníkům a poradcům a dalším účastníkům odvětví komplexní pohled na odvětví komunálních dluhopisů osvobozených od daně. Tyto dluhopisy nabízejí atraktivní příležitosti jak pro institucionální, tak pro retailové investory. Abychom je však mohli co nejlépe využít, je třeba důkladně porozumět více prvkům, které tento trh tvoří.

Klíčové výhody z této nejlepší knihy o obchodování s dluhopisy

Tato kniha o obchodování s dluhopisy se 7 komplexními částmi poskytuje podrobné vysvětlení a řadu relevantních příkladů, které osvětlují klíčové komponenty a oblasti, jako jsou:

 • Prodejní strana zahrnující obchody, distribuci a role tvorby trhu
 • Buy-Side specifická pro institucionální investory
 • Analýza úvěru
 • Problémy s dodržováním předpisů
 • Analýza fixních příjmů komunálních produktů
 • Speciální bezpečnostní struktury a jejich analýza
 • Pojistitelé dluhopisů

Kromě obsáhlého slovníku terminologie obecních dluhopisů obsahuje tato kniha o obchodování s dluhopisy také rozsáhlou řadu případových studií, které nabízejí informace o nejdůležitějších a inovativních aspektech těchto dluhopisů. Případy zahrnují témata týkající se katastrofy z 11. září, úvěry s rizikovým kapitálem, bankrot hlavní letecké společnosti atd. Zahrnuje také další produkty, jako jsou CDS, deriváty, dluhopisy s tendry, CDO atd.

<>

# 8 - Spadající trh dluhopisů

Michael Pento

Recenze knihy Bond Market

Tato kontroverzní kniha o trhu dluhopisů z roku 2013 popisuje, jak se USA rychle blíží ke konečné fázi největší bubliny aktiv v historii a jak to může způsobit obrovský úrokový šok, který pošle spotřebitelskou ekonomiku USA a vládu USA (na obrovský dluh státní pokladny) směřující k bankrotu, který způsobí rázové vlny v celé globální ekonomice. Tato kniha o trhu dluhopisů zkoumá, jak politiky Federálního rezervního systému a soukromého průmyslu přispěly ke stávajícím úrokovým katastrofám a podobnostem mezi americkou a evropskou dluhovou krizí. Autor také poskytuje dobře odůvodněná řešení, která mohou přijmout vláda, průmysl i jednotlivci, aby se zabránilo nadcházející krizi.

Klíčové tržby z této knihy nejlepších trhů s dluhopisy

Vysvětluje to, proč zejména důchodci budou ohroženi poklesem cen nemovitostí, oslabením důchodů a prasknutím dluhopisové bubliny. Tato kniha hladce nabízí potřebné informace o vyzkoušených strategiích izolace sebe sama a nástrojích, jak finančně prospívat katastrofě horší než Velká hospodářská krize.

<>

# 9 - Bloomberg Visual Guide to Municipal Bonds

Robert Duty

Recenze knihy obchodování s dluhopisy

To nabízí krok za krokem průvodce povahou a rozmanitostí obecních úvěrových struktur cenných papírů. Jedná se o velmi poutavý a informativní zdroj v příručce „jak na to“ v oblasti obecních cenných papírů, který pomůže při vytváření efektivnějších investičních strategií. Je zde také ukázka ohromné ​​závislosti obecních cenných papírů poukazující na konkrétní tržní sektor, který může přinést plodné odměny s přiměřenou existencí rizik. Jsou poskytovány cenné poznatky týkající se rozdílů mezi podnikovým a komunálním dluhem. Autor objasnil veškerou nedorozumění ohledně rizika muni bondů při procházení rysy trhu osvobozeného od daně.

Klíčové výhody z této nejlepší knihy o obchodování s dluhopisy

Jedná se o cenný přírůstek do nové vizuální série Bloomberg, která směruje čtenáře a nabízí aktuální informace a nové tržní nástroje, vedlejší produkt nedávných vylepšení trhu.

Tento tok informací, který čtenáři velmi oceňují, je velmi plynulý a umožňuje investorům mít úplné znalosti před přechodem k dalšímu tématu. Autor také zahrnul mnoho barevných ilustrací včetně screenshotů z profesionálního finančního informačního systému Bloomberg, ke kterým nemusí mít všichni čtenáři přístup.

<>

# 10 - Příručka konvertibilních dluhopisů

autor: Wim Schoutens & Jan De Spiegeleer

Recenze knihy o investování dluhopisů

Jako jeden z nejoceňovanějších materiálů pro čtení ve finančním bratrství autoři v této knize skvěle popsali cenové techniky a proces řízení rizik spojené s převoditelnými dluhopisy a portfolii, která je zahrnují. Tyto dluhopisy mohou mít složitou povahu, protože obsahují vlastnosti dluhu i vlastního kapitálu. Kniha je považována za velmi praktickou s příklady z reálného života a použitá čísla se také neomezují pouze na hypotetické situace. Tato kniha je rozdělena do 4 částí:

Klíčové výhody z této knihy s nejlepšími investicemi do dluhopisů

 • Primární část pokrývá dopad úvěrové a finanční krize na roky 2007–2008 na trhy. Dále vylepšuje, jak budovat konvertibilní pouto a seznamuje čtenáře s různými terminologiemi týkajícími se opcí a opčních Řeků. Trh s půjčováním a půjčováním akcií je rovněž podrobně vyjádřen. Dále je zde úplné vysvětlení různých rysů, které mohou být vloženy do konvertibilní vazby.
 • Druhá část se zaměřuje na aspekty, které je třeba vzít v úvahu při oceňování konvertibilních dluhopisů, a na parametry používané v oceňovacích modelech: úroková sazba, volatilita úvěrových spready a splatnost.
 • Třetí část zdůrazňuje investiční strategie pro akciové společnosti, investory s pevným výnosem a zajišťovací fondy, včetně dynamického zajištění a konvertibilní arbitráže.
 • Čtvrtá část podrobně studuje všechny aspekty procesu řízení rizik, což je také velmi kritické.
<>

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found