Vzorec procentního hodnocení | Vypočítejte procentuální hodnocení v aplikaci Excel | Příklady

Percentilní vzorec pořadí se používá k určení percentilu pořadí daného seznamu, v běžných výpočtech víme, že vzorec je R = p / 100 (n + 1), v aplikaci Excel použijeme funkci rank.eq s funkcí count pro výpočet pořadí percentil daného seznamu.

Vzorec pro výpočet procentuálního hodnocení

Percentilní hodnocení je procento skóre, které se musí rovnat nebo by mohlo být menší než daná hodnota nebo dané skóre. Percentil podobné procento také spadá do rozsahu od 0 do 100. Matematicky je vyjádřeno jako,

R = P / 100 (N + 1)

Kde,

  • R je percentilní hodnocení,
  • P je percentil,
  • N je počet položek.

Vysvětlení

Vzorec, o kterém se zde diskutuje, ukazuje, kolik skóre nebo pozorování zaostává za určitou hodností. Například jedno pozorování získá 90 percentil, to neznamená, že skóre pozorování je 90% ze 100, ale spíše uvádí, že pozorování provedlo alespoň to, co ostatní 90% pozorování jsou nebo jsou nad těmito pozorováními. Proto vzorec zahrnuje počet pozorování a násobí jej percentilem a poskytuje pozici, kde by toto pozorování leželo. Poté, co jsou data uspořádána od nejnižšího k největšímu a každému pozorování je poskytnuta hodnost, pak můžeme použít pouze číslo odvozené ze vzorce a dospět k závěru, že pozorování leží na požadovaném percentilu.

Příklady

Zde si můžete stáhnout tuto šablonu Excel Percentile Rank Formula Šablona Excel - Šablona Excel Percentile Rank Formula

Příklad č. 1

Vezměme si datovou sadu následujících čísel: 122, 112, 114, 17, 118, 116, 111, 115, 112. Musíte vypočítat 25. percentilní hodnocení.

Řešení:

Následující údaje použijte pro výpočet percentilního pořadí.

Výpočet hodnosti lze tedy provést následujícím způsobem -

R = P / 100 (N + 1)

= 25/100 (9 + 1)

Pořadí bude -

Hodnost = 2,5. Hodnost.

Percentilní hodnocení bude -

Vzhledem k tomu, že pořadí je liché číslo, můžeme vzít průměr 2. a 3. období, což je (111 + 112) / 2 = 111,50

Příklad č. 2

William, známý lékař na zvířatech, v současné době pracuje na zdraví slonů a je v procesu výroby léků na léčbu slonů z běžné nemoci, kterou trpí. Nejprve však chce znát průměrné procento slonů, které klesne pod 1185.

  • Za to shromáždil vzorek 10 slonů a jejich hmotnost v kg je následující:
  • 1155, 1169, 1188, 1150, 1177, 1145, 1140, 1190, 1175, 1156.
  • Pomocí vzorce Percentile Rank vyhledejte 75. percentil.

Řešení:

Následující údaje použijte pro výpočet percentilního pořadí.

Výpočet hodnosti lze tedy provést následujícím způsobem -

R = P / 100 (N + 1)

= 75/100 (10 + 1)

Pořadí bude -

Hodnost = 8,25 hod.

Percentilní hodnocení bude -

8. volební období je 1177 a nyní se k tomu přidává 0,25 * (1188 - 1177), což je 2,75 a výsledek je 1179,75

Percentilní hodnocení = 1179,75

Příklad č. 3

Institut IIM chce deklarovat jejich výsledky za každého studenta v relativních hodnotách a přišli s myšlenkou, že místo uvádění procent budou chtít poskytnout relativní hodnocení. Data jsou pro 25 studentů. Pomocí vzorce Percentile Rank zjistěte, jaké bude 96. percentilové pořadí?

Řešení:

Počet pozorování je zde 25 a naším prvním krokem by bylo uspořádání dat podle pořadí.

Výpočet hodnosti lze tedy provést následujícím způsobem -

R = P / 100 (N + 1)

= 96/100 (25 + 1)

= 0,96 * 26

Pořadí bude -

Hodnost = 24,96 hodnost

Percentilní hodnocení bude -

24. termín je 488 a nyní se k tomu přidává 0,96 * (489 - 488), což je 0,96 a výsledek je 488,96

Příklad č. 4

Pojďme nyní určit hodnotu pomocí šablony aplikace Excel pro praktický příklad I.

Řešení:

Následující údaje použijte pro výpočet percentilního pořadí.

Výpočet percentilního hodnocení lze tedy provést následujícím způsobem -

Percentilní hodnocení bude -

Percentilní hodnocení = 1179,75

Relevance a použití vzorce s percentilním hodnocením

Percentilní řady jsou velmi užitečné, když někdo chce rychle pochopit, jak se konkrétní skóre bude porovnávat s ostatními hodnotami nebo pozorováními nebo skóre v dané datové sadě nebo v daném rozdělení skóre. Percentily se většinou používají v oblasti statistiky a v oblasti vzdělávání, kde místo toho, aby poskytovaly relevantní procenta studentům, jim místo toho dávají relativní hodnocení. A pokud se někdo zajímá o relativní hodnocení, pak průměrné, skutečné hodnoty nebo rozptyl, který je směrodatnou odchylkou, nebudou užitečné. Lze tedy dojít k závěru, že percentilové pořadí vám dává obraz ve vztahu k ostatním, nikoli vždy absolutní hodnotu nebo absolutní odpověď, která je ve vztahu k jiným pozorováním a ne ve vztahu k průměru. Dále,někteří finanční analytici používají toto kritérium k prověřování akcií, kde by mohli používat jakoukoli metriku finančních klíčů, a vybírat akcie, které leží na 90. percentilu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found