Kontrolní úroky (definice, příklad) | Výhody nevýhody

Co je ovládání úroku?

Kontrolní podíl ve společnosti je, když jediný akcionář nebo skupina akcionářů, kteří jednají společně, vlastní většinu akcií s hlasovacím právem (více než 50%) společnosti.

Předpokládejme, že osoba nebo osoba ve skupině, která má méně než 50% vlastnictví ve společnosti, může mít stále kontrolní podíl, pokud existuje významná část hlasovacích akcií s touto osobou nebo skupinou osob. Je tomu tak proto, že v mnoha případech akcie nenese hlasovací práva na schůzích akcionáře.

Příklad

Pan X drží 5100 akcií ve společnosti XYZ Ltd. Celkový objem akcií společnosti XYZ Ltd. na trhu je 10 000 $. Zda má pan X kontrolní podíl ve společnosti XYZ nebo ne? Všechny akcie mají stejný hlas.

Řešení:

V tomto případě se procento držení panem X ve společnosti XYZ počítá takto:

Procentní podíl = akcie pana X / celkový počet akcií společnosti XYZ Ltd;

 • Procento držení = 5 100/10 000 * 100
 • Procento držení = 51%

Protože pan X drží alespoň 50% hlasovacích akcií dané společnosti XYZ Ltd. plus jeden, má pan X kontrolní podíl ve společnosti;

Příklad ze skutečného světa

Michael Dell byl nucen opustit pozici generálního ředitele ve společnosti Dell technologies. Michael Dell však později dokázal se skupinou investorů koupit většinový podíl ve společnosti dell technologies. Poté, co společnost získala zpět kontrolu nad společností, se společnost dell rozhodla upevnit svou pozici ve společnosti. Jedná se o jeden klasický příklad kontrolního podílu společnosti Michael Dell ve společnosti Dell technologies.

Výhody

 • Akcionář nebo skupiny akcionářů, kteří mají ve společnosti většinovou kontrolu, mají rozsáhlou pravomoc vetovat nebo zvrátit rozhodnutí, která stávající členové představenstva učinili, když ovládají většinu hlasů společnosti. Poskytuje také vlastnictví operativních a strategických rozhodovacích procesů.
 • Když společnost generuje zisky, pak ovládající akcionáři mají největší podíl odměn. Mezi takové odměny patří dividendy, nerozdělený zisk, rozdělení akcií nebo jakýkoli výnos získaný prodejem společnosti jinému subjektu.
 • Pokud ve společnosti existují akcionáři s ovládáním, vedení společnosti pracuje efektivněji a efektivněji, protože akcionáři s kontrolou vždy kontrolují vedení a blokují jakékoli špatné řízení, které by mohlo negativně ovlivnit jejich investice do společnosti.
 • V případě většinového podílu v jakékoli společnosti poskytuje zaručené členství v představenstvu společnosti. Je zcela běžné, že osoba, která má kontrolní podíl, se stane předsedou představenstva společnosti.

Nevýhody

 • V případě, že společnost čelí špatné době, je nejvíce ovlivněn akcionář nebo skupina akcionářů, kteří mají většinovou kontrolu, protože jejich velikost investic do společnosti je ve srovnání s ostatními obrovská.
 • Někdy se pro menšinové akcionáře stává nebezpečným, protože akcionář nebo skupina akcionářů, kteří mají většinovou kontrolu, někdy používají své postavení k vytlačování menšinových akcionářů ze společnosti.
 • Akcionáři, kteří mají kontrolní podíl ve společnosti, se obávají nezávisle smýšlejících ředitelů, že ztratí kontrolu nad organizací, takže jim nechávají malý prostor.
 • Významná nevýhoda nastane v případě, že dojde ke střetu zájmů mezi ovládající skupinou a ostatními akcionáři.

Důležité body pro kontrolu zájmu

 • Akcionář nebo skupiny akcionářů, kteří mají většinovou kontrolu nebo kontrolní podíl ve společnosti, mají pravomoc vetovat nebo zvrátit rozhodnutí, která učinili stávající členové rady. Poskytuje také vlastnictví operativních a strategických rozhodovacích procesů.
 • Ovládajícími akcionáři jsou správci společnosti a menšinoví akcionáři společnosti. Musí tedy pracovat na ochraně práv akcionářů.
 • Je to evidentnější u veřejně obchodovaných společností. Zde velké množství nebo skupiny jednotlivců v případě společností ve veřejném vlastnictví vlastní dostatek akcií pro smysluplné příspěvky při rozhodování společnosti. Mohou dokonce lobovat za místa ve správní radě.

Závěr

Pokud osoba nebo skupina osob drží alespoň 50% akcií s hlasovacím právem plus jeden, mají ve společnosti kontrolní podíl. \ Někdy se stanou nebezpečnými pro menšinové akcionáře, protože kontrolní akcionáři, kteří mají většinovou kontrolu, někdy používají své postavení k vytlačování menšinových akcionářů ze společnosti.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found