Rozšířená účetní rovnice (definice, příklady)

Co je rozšířená účetní rovnice?

Rozšířená účetní rovnice označuje rozšířenou verzi základní účetní rovnice pro konkrétní společnost / živnostníka, která poskytuje podrobné informace týkající se finančních transakcí společnosti, jako jsou aktiva, pasiva, základní kapitál, výnosy, výdaje a výběry.

Rovnice rozšířeného účetnictví se obecně liší pro různé formy podnikání. Rovnice se mírně liší v případě majetkových zájmů, partnerské firmy a korporace.

Pro vlastnický zájem bude rovnice:

Aktiva = vlastní kapitál - čerpání + pasiva + příjem - výdaje

Pro partnerskou firmu bude rovnice:

Aktiva = kapitál partnera - rozdělení + závazky + příjem - výdaje

Pro společnost bude rovnice:

Aktiva = Akciový akcionář + Nerozdělený zisk

Rozšířená účetní rovnice = Splacený kapitál - Treasury Stock (pokud existuje) + Pasiva + Výnosy - Výdaje - Dividendy

  • Vlastní kapitál akcionářů je součet splaceného kapitálu organizace sníženého o akcie státní pokladny. Treasury stock znamená množství akcií, ve kterých měla organizace dřívější emise, ale následně je odkoupila / znovu získala.
  • K nerozděleným ziskům se dospěje snížením nákladů a dividend z výnosů.

Příklad rozšířené účetní rovnice

Tuto šablonu Excel rozšířené účetní rovnice si můžete stáhnout zde - Šablona Excel rozšířené účetní rovnice

Vezměme si příklad společnosti Foods & Drugs Inc. Během prvního čtvrtletí své činnosti společnost uzavřela následující transakce:

Řešení

Níže uvedená tabulka poskytuje oddělení výše uvedených podrobností pod konkrétními hlavami:

  • Aktiva = Splacený kapitál - Treasury Stock (pokud existují) + Pasiva + Výnosy - Výdaje - Dividendy
  • Aktiva = 50000 - 0 + 0 + 63000 - (-110200) - (-1000)
  • = 1800

Relevance a použití

Z účetního hlediska je to důležitý koncept, protože poskytuje obraz o finančním blahobytu organizace. Účetní rovnice zahrnuje nejen informace z rozvahy, ale poskytuje také informace o výkazu příjmů a výdajů.

Jak je vidět ve výše uvedeném příkladu, čistý výsledek rozšířené účetní rovnice je takový, že aktiva společnosti se rovnají čistému dopadu vlastního kapitálu, závazků a čistých výnosů. Vyvážená rovnice také zajišťuje, že celý účetní proces byl řádně dodržen. Dále pomáhá posílit skutečnost, že byly zohledněny všechny debetní a kreditní položky týkající se všech transakcí zadaných během období.

V zásadě ukazuje účinek každé jednotlivé transakce a její vliv na závazky, které společnost může mít. Dále také rozvíjí podrobné aspekty jakéhokoli zvýšení peněžních toků z důvodu získaných výnosů nebo jakéhokoli snížení peněžních toků z důvodu nákladů vynaložených na provoz operací.

Rovnice používají organizace k pochopení holistického a popisného obrazu účetní závěrky. Lze jej použít k hlubokému ponoření se do finančních transakcí organizace, a tím také při podrobné analýze finančních výkazů.

Profesionálové jej používají k pochopení účinnosti účetních zásad, které organizace dodržuje.

Závěr

Rozšířená rovnice účetnictví poskytuje nejen podrobný pohled na účetní závěrku, ale také ukazuje, jak efektivně jsou účetní zásady zavedeny. Z profesionálního hlediska dále poskytuje pohled na finanční blahobyt a čisté jmění organizace.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found