Smlouva o pronájmu vs Top 8 rozdílů, které musíte vědět!

Rozdíl mezi nájmem a nájemným

Leasing je typ smlouvy, kdy pronajímatel dává do držení majetek na nájemce na předem stanovené období namísto pravidelných plateb, kde za jejich údržbu odpovídá nájemce, zatímco nájemné je ujednání, kdy je vlastnictví převedeno vlastníkem nebo pronajímatelem na jeho nájemce pro pravidelné platby, kdy pronajímatel může podmínky následně změnit a je to zpravidla krátkodobé.

Na první pohled se zdá, že pronájem a nájemné jsou podobné, ale mezi těmito dvěma je zásadní rozdíl.

  • Když je aktivum poskytnuto na leasing; odpovědnost za údržbu nese nájemce. To znamená, že když si podnik vezme majetek na leasing, odpovědnost za údržbu spočívá v podnikání.
  • Na druhou stranu, když je aktivum pronajato; odpovědnost za údržbu nese osoba, která si pronajímá aktivum nebo majetek.

Bez jakýchkoli okolků pojďme začít.

Infografika pronájmu vs pronájmu

Klíčové rozdíly

  • Leasing se přijímá, když podnik nemá dostatek fixního kapitálu a zároveň chce aktivum použít, ale nechce za něj platit. Na druhou stranu nájemné bere nemovitost za měsíční poplatek.
  • Leasingové smlouvy mají dvě strany - pronajímatele a nájemce. Nájemní smlouva má také dvě strany - pronajímatele a nájemce.
  • Leasing se obvykle provádí u majetku / vybavení. Pronájem se většinou provádí na nemovitosti nebo pozemky.
  • U leasingu provádí servis a údržbu nájemce, když si vezme zařízení na leasing. V případě pronájmu naproti tomu servis a údržbu provádí pronajímatel, i když si nájemce bere nemovitost na nájemné.
  • Leasing se provádí na dobu určitou - většinou na střednědobé až dlouhodobé. Pronájem se provádí na krátkou dobu a důraz je kladen na každý měsíc.
  • U leasingových smluv jsou podmínky předem stanoveny a smlouvy se uzavírají vzájemným přijetím. V nájemní smlouvě lze podmínky kdykoli změnit.
  • U leasingu je nabídka koupě dána po skončení leasingové smlouvy. Po vypršení smlouvy o pronájmu není taková nabídka dána.

Srovnávací tabulka nájmu vs nájemného

Základ pro rozdíly Pronájem Pronajmout si
1. Význam Leasing uzavírá s nájemcem smlouvu o dlouhodobém užívání aktiva / nemovitosti. Nájemné uzavírá s nájemcem smlouvu na určité období o užívání aktiva / nemovitosti.
2. Termín Obvykle je leasingová smlouva podepsána na dlouhou dobu. Smlouva o pronájmu je podepsána krátkodobě.
3. Účetní standardy Leasingové smlouvy jsou založeny na účetním standardu 19 (AS-19). V nájemní smlouvě neexistuje žádný konkrétní účetní standard.
4. Strany Pronajímatel a nájemce. Pronajímatel a nájemce.
5. Zvažovaná úvaha Měsíční splátky se platí za leasing. Nájemné se platí měsíčně / čtvrtletně za užívání nemovitosti / aktiva.
6. Údržba Při leasingu nese odpovědnost za údržbu aktiva nájemce. Při pronájmu je odpovědnost za údržbu aktiva na nájemci.
7. Změna smlouvy / dohody Jakmile je smlouva podepsána, nedojde ke změně smlouvy na pevně stanovenou dobu. Pronajímatel může dohodu kdykoli změnit.
8. Nabídka po skončení platnosti Po uplynutí termínu je nájemce vyzván ke koupi aktiva / nemovitosti. Pronajímatel takovou nabídku neposkytuje.

Závěr

Oba jsou odlišné, ale pro laika jsou podobné. Proto je důležité jít hlouběji do konceptu a porozumět mu. I když hlavní rozdíl mezi leasingem a pronájmem je v tom, kdo potřebuje provádět údržbu a servis, existují i ​​jiné rozdíly.

A i když jsou do smlouvy / dohody zapojeny dvě strany, role každé strany se liší. Například v leasingové smlouvě mají obě strany stejná práva. Ale v nájemní smlouvě má ​​pronajímatel více pravomocí než nájemce, i když se oba mohou rozhodnout, že odstoupí od dohody, kdykoli chtějí.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found