Účty přijatelné položky deníku (příklady, opravná položka k nedobytnému dluhu)

Pohledávka na účtu je částka, kterou společnost dluží od zákazníka za prodej svého zboží nebo služeb, a zápis do deníku k zaznamenání takového úvěrového prodeje zboží a služeb se předává na vrub účtu pohledávek s odpovídajícím kreditem na účet prodeje.

Přehled deníku pohledávek

Pohledávky z účtů jsou peníze, které společnosti dluží zákazníci, a systém akruálního účetnictví umožňuje takový typ transakcí úvěrového prodeje otevřením nového účtu s názvem zápis do deníku pohledávek

Pohledávky lze považovat za investici podnikem, která zahrnuje rizika i výnosy. Výnosy v podobě snadného získávání nových zákazníků a rizika v podobě nezaplacení nazývaných nedobytné pohledávky.

  • Účty Pohledávky jsou majetkovými účty v účetnictví prodávajícího, protože mu zákazník dluží částku, kterou má zaplatit za zboží a služby, které již prodejce prodal. Naopak vytváří účet odpovědnosti v účetnictví zákazníků s názvem Účty závazky.
  • Rozvaha kategorizuje pohledávky na účtu jako aktuální aktivum, protože se očekává, že prodeje uskutečněné na úvěr budou vyplaceny brzy podle podmínek úvěru uvedených ve faktuře vystavené prodejcem.
  • Obecně se účetní závěrka připravuje pomocí metody akruálního účetnictví, která je podle GAAP i IFRS povinná. Účtování na akruální bázi vyžaduje zaznamenávání výnosů, pokud jde o to, a kdy jsou získány, bez ohledu na to, zda jsou přijaty platby v hotovosti nebo ne.

Položky deníku pro účtování pohledávek

Např. The Indian Auto Parts (IAP) Ltd prodal některé díly nákladních vozidel panu Unrealovi na úvěr. Vzhledem k tomu, že IAP již vznikly různé výdaje nazývané náklady na prodané zboží (COGS) za uskutečněné prodeje, které však nebyly zaplaceny.

Nyní, když pan Unreal splácí svou fakturační částku, bude účet pohledávek odepsán oproti platbě přijaté v hotovosti. Pokud však platba neobdrží nebo se neočekává, že bude přijata v blízké budoucnosti, pak ji může prodejce považovat za ztrátu, a proto ji může účtovat jako náklady proti nedobytným pohledávkám.

Vypracujeme výše uvedený příklad společnosti Indian Auto Parts (IAP) Ltd a postupujeme do deníku související transakce:

  • 1. ledna 2019 společnost IAP ltd prodala některé díly nákladních vozidel panu Unrealovi na úvěr. Vypočítaná částka faktury, včetně všech výdajů a daní, byla 10 000 $ k zaplacení 31. ledna 2019 nebo dříve. Pan Unreal provedl plnou platbu 10 000 $ 28. ledna 2019.

  • Zaznamenávání prodeje úvěrů, pokud IAP poskytuje svým zákazníkům úvěrové podmínky. Zvažte úvěrové podmínky jako 2/10 čisté 30, tj. Pokud je zaplaceno do 10 dnů, nabízí se sleva 2%; jinak musí být platba provedena do 30 dnů bez jakékoli slevy.

Pan Unreal zaplatí fakturační částku 8. ledna 2019 a využije slevu.

Účtování o nedobytných pohledávkách

Při prodeji na úvěr si společnost dobře uvědomuje, že ne všichni její dlužníci zaplatí v plné výši a společnost musí čelit určitým ztrátám zvaným nedobytné pohledávky. Náklady na nedobytné pohledávky lze zaznamenat dvěma způsoby, viz. 1.) Metoda přímého odpisu a 2.) Metoda příspěvku.

# 1 - Metoda přímého odpisu

Poskytnutí nedobytných pohledávek se zaznamenává jako přímá ztráta neplatičů, odpis jejich účtů a převádění v plné výši na účet P&L, čímž se snižuje váš čistý zisk.

Např . Pan Unreal zemřel a nebude moci provést žádnou platbu.

# 2 - Metoda příspěvku

Účtujte obrácenou hodnotu pohledávek účtů pro pochybné zákazníky na protiúčet zvaný opravná položka k pochybnému účtu. Tím nedojde k ovlivnění účtu zisků a ztrát z nedobytných pohledávek a lze se vyhnout hlášení přímé ztráty proti výnosům. Odpis z účtu k budoucímu datu je však možný. Například:-

a) Mr. Unreal utrpěl ztráty a není schopen provést platbu v den splatnosti.

b) Pan Unreal zbankrotuje a nebude platit vůbec.

c)  Pan Unreal se vzpamatoval z počátečních ztrát a chce zaplatit všechny své předchozí dluhy.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found