Možnost Evropa vs Amerika Top 6 nejlepších rozdílů (s infografikou)

Rozdíl mezi evropskou a americkou variantou

Evropskou opci lze uplatnit pouze k datu vypršení platnosti, zatímco americkou opci lze uplatnit kdykoli před datem vypršení platnosti, pokud si to držitel opce přeje. Evropské opce se obvykle obchodují přes přepážku (OTC), zatímco americké opce se obchodují přes trh. To, zda je opce evropská nebo americká opce, závisí na právu držitelů opce uplatnit opci podle jeho vůle nebo v předem stanovené datum vypršení platnosti.

Oba tyto styly mají své vlastní výhody a nevýhody; záleží na tom, kdy si držitel opce přeje uplatnit opci. V tomto článku se podrobně podíváme na jejich klíčové rozdíly -

Co je to evropská varianta?

European Call Option dává držiteli opce právo koupit akcie v předem stanoveném budoucím datu a ceně. Držitel opce může uplatnit opci pouze tehdy, když k datu expirace, které bylo předem dohodnuto protistranami.

Evropská prodejní opce dává držiteli opce právo prodat akcie v předem stanoveném budoucím datu a ceně. Jak již bylo zmíněno dříve, držitel opce může uplatnit opci pouze v době uplynutí doby platnosti, která byla předem dohodnuta oběma protistranami v době uzavření opční smlouvy.

Při srovnání mezi pojistným mezi evropskou opcí a americkou opcí má první z nich nižší pojistné. Držitel evropské opce může prodat opci na trhu před datem vypršení platnosti a vydělat zisk z rozdílu mezi prémiemi.

Co je americká volba?

Opce American Call umožňuje držiteli opce právo požádat o dodání cenného papíru nebo akcie kdykoli mezi datem provedení a datem vypršení platnosti, kdy cena aktiv vystřelí nad realizační cenu. U možnosti American Call se realizační cena během celé smlouvy nemění. Pokud držitel opce nechce opci uplatnit, může se rozhodnout opci nevyužít, protože neexistuje povinnost obdržet cenný papír nebo akcie. Americké call opce se obvykle uplatňují, když jsou hluboko v penězích, což znamená, že cena aktiva je mnohem vyšší než realizační cena.

Opce American Put umožňuje držiteli opce právo požádat kupujícího o zabezpečení akcií kdykoli mezi datem provedení a datem vypršení platnosti, když cena aktiva klesne pod realizační cenu. Pokud držitel opce nechce opci uplatnit, může se rozhodnout opci nevyužít, protože neexistuje povinnost prodat cenný papír nebo akcie. Možnost amerického putu může být hluboko v penězích, když je cena aktiva mnohem nižší než realizační cena.

Evropská opce vs. americká infografika opcí

Klíčové rozdíly

  • Evropské opce se obchodují s nižším objemem ve srovnání s americkými opcemi, protože se obchodují silně.
  • Prémie evropské opce je nízká a prémie americké opce vysoká, protože umožňuje držiteli opce uplatnit opci kdykoli před datem vypršení platnosti.
  • Protože americkou opci lze uplatnit kdykoli, riziko je vyšší, zatímco evropská opce, kterou lze uplatnit pouze k určitému budoucímu datu, má menší riziko.

Srovnávací tabulka

Základ pro srovnání Evropská možnost Americká volba
Význam Evropská opce dává držiteli opce právo uplatnit opci pouze k předem dohodnutému budoucímu datu a ceně. Americká opce dává držiteli opce právo uplatnit opci kdykoli před datem vypršení platnosti za předem dohodnutou cenu.
Pojistné Vzhledem k tomu, že držitel opce evropské opce má právo uplatnit opci pouze ke dni skončení platnosti; pojistné je nízké. Díky svobodě uplatnit opci kdykoli před datem vypršení platnosti je americká opce ve větší poptávce, což ji činí drahou.
Popularita Evropské možnosti jsou méně populární, a proto se s nimi méně obchoduje. Americké opce jsou velmi žádané, protože to dává oprávnění vykonávat kdykoli, a proto většina trhu s opcemi jsou americké opce.
Riziko Evropské opce mají nižší riziko, protože datum vypršení platnosti je pevné a lze odhadnout ztrátu nebo zisk. Americké opce mají vyšší riziko, protože držitel opce pro americkou opci má právo uplatnit opci, kdykoli to považuje za ziskové.
Zajištění Formulování zajišťovací strategie je jednodušší, protože držitel opce může smlouvu uplatnit pouze k předem stanovenému datu Formulování zajišťovací strategie se stává obtížným, protože o osudu smlouvy rozhoduje držitel opce.
Obchodování Obchoduje se s nimi převážně přes přepážku Obchoduje se s nimi převážně na burze.

Závěr

  • Evropská a americká opce má realizační cenu, prémii a datum vypršení platnosti.
  • Americká opce je drahá a prémie je vyšší než evropská opce, protože dává držiteli opce právo uplatnit smlouvu kdykoli po uzavření smlouvy a před datem vypršení platnosti.
  • S opcemi lze obchodovat na burze nebo na přepážce v závislosti na protistranách, které jsou do transakce zapojeny.
  • Obchodníci nejvíce vyhledávají americké opce, protože obchodníkovi dávají právo opustit pozici v době, která je pro něj vysoce výnosná.